"Hayatımız Proje"

  

H. Doğan ARAL, PMP

H. Doğan Aral Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Mezuniyeti sonrasında yurt dışı Çimento fabrikalarında çalıştı, yeni kurulan tesislerin devreye alınmasında ve işletiminde 4 yıl (Enka Teknik) görev yaptı. Yurda döndükten sonra Sabancı Grubunda, Akçimento’da proje ve yatırımlar müdürlüğünde, malzeme planlama ve kontrol şefi olarak göreve başladı, üretim hattı kapasite artırım projesinde çalıştı. Yaklaşık 2 yıl süren projenin tamamlanması sonrasında planlama ve bilgi sistemleri grup şefi olarak atandı. 1992 yılından itibaren yine aynı şirkette bütçe ve bilgi sistemleri müdürü olarak görevini sürdürdü. Sonrasında Sabancı Holding çimento grubunda strateji ve planlama direktörlüğünde çalışmaya başladı, Akçimento ve Çanakkale şirketlerinin birleşmesi sürecinde rol aldı. Bu birleşme sonucunda oluşan Akçansa şirketinde önce SAP proje müdürü, sonrasında bilgi ve i iletişim teknolojileri müdürü olarak çalıştı, iş süreçlerinin tasarlanması, SAP ortamının devreye alınması ve bilgi teknolojileri altyapısının oluşturulması projelerini yönetti. Bu görevde tüm iş fonksiyonlarını kapsayan birçok iş sürecinin geliştirilmesi, BW, IM, PI, BPC, PP gibi SAP modüllerinin uyarlanması, devreye alınması, ofislerdeki BT altyapılarının taşınması, kurulması, çimento fabrikası iletişim altyapısının kurulması ve benzeri 100’ün üzerinde projeyi yönetti, görev aldı.

 

Yönettiği, aktif rol aldığı diğer bazı önemli projeler şunlardır:

 

-          Binek otolar, hazır beton mikser ve pompaları, çimento silo-bus’lardan oluşan büyük bir filo için araç takip sisteminin kurulması ve diğer uygulamalarla entegrasyonun sağlanması

-          Çimento sevkiyat kontrol ve otomasyon sisteminin geliştirilmesi ve devreye alınması

-          Agrega sevkiyat kontrol sisteminin geliştirilmesi ve devreye alınması

-          Bilgi Sistemleri proje yönetim metodolojisinin oluşturulması ve proje yönetim ofisinin kurulması

-          Hazır beton üretim ve kalite kontrol sistemleri SAP entegrasyonu

-          Elektronik Belge Akış sisteminin kurulması ve muhtelif iş süreçlerinin geliştirilmesi

-          SAP Ortamında rol temelli yetkilendirme sistemine geçilmesi

-          BT Hizmetlerinin ve veri merkezi işletiminin tam kapsamlı olarak dış kaynak kullanım modeline geçirilmesi projesinin başlatılması, yönetilmesi ve sonuçlandırılması.

 

H. Doğan Aral, Proje Yönetimi alanındaki eğitimlerinde, ABD’deki Project Management Institute®(PMI®) geliştirdiği bilgi birikimini, standartlarını ve deneyimini temel almaktadır ve PMP® (Project Management Professional®) sertifikasına sahiptir. H.Doğan Aral evli ve 2 çocuk babasıdır.

 

H. Doğan Aral, “Proje Yönetimi Metodolojisi ve Uygulamaları”, “PMP® Sınavı Hazırlık Programı” ve “Proje Yönetimi Sertifika Programı” konusundaki eğitim ve danışmanlık çalışmalarını İstanbul Kurumsal Gelişim bünyesinde sürdürmektedir.

 

Geçmiş Eğitimler