"Hayatımız Proje"

  

“Layihə İdarəetmə Metodologiyası və Tətbiqləri”


1. Məqsəd;

 

Layihə idarəçiliyinin hər sahəsindəki üsulların öyrədilməsini və layihə rəhbərlərinin inkişaf etdirilməsini qarşısına məqsəd qoyur. İştirakçılar seminarın sonunda layihələrin 1. bütün mərhələlərində vaxt, pul, keyfiyyət, insan, müştəri məmnuniyyəti, risk, və s. kimi idarəetmə üçün lazımlı planlaşdırma və idarə etmə üsullarını öyrənəcəklər.

 

Metodologiya və tətbiq əsaslı bu təlim proqramının məqsədi layihə idarəçiliyinin əsas proseslərinin və tətbiqlərinin öyrədilməsidir. PMI (Project Management Institute) standartları əsasında 2 günlük proqram kimi təqdim olunacaqdır.

 

2. Təlim Üsulu

 

İzah + Qruplar şəklində Tətbiq – Hər qrup müəyyən etdiyi bir layihəni əvvəldən axıra planlaşdıracaq.

 

Təlim Tamamlandıqda İştirakçılar Aşağıdakıları Öyrənəcək
 

 • Layihə idarəçiliyinin prinsip və üsullarının, iştirakçıların icra etməkdə olduqları layihələrə uyğunlaşdırılması
 • Layihələrdəki kritik rolların təsviri və idarə edilməsi (Müştərilər, tərəfdaşlar, Layihə rəhbərləri, Rəhbərlik və s).Belirlenen Vizyona göre doğru stratejiyi tanımlayabilme ve eylem planına aktarabilme
 • Çevik və səmərəli özünü təkrarla bilən bir metodologiyanın yaradılması
 • Universal, hərtərəfli və praktik layihə planlarının inkişaf etdirilməsi, iş analizləri, kritik yol analizi, iş yükü və xərc proqnozları, dəyişiklik nəzarət prosedurları, layihə vəziyyətinə nəzarət, kommunikasiya və sənədləşmə.
 • Süni olaraq müəyyən edilmiş bitmə tarixi və büdcələrlə əlaqəli keyfiyyət və motivasiya problemlərindən uzaqlaşmaq üçün real layihə planı görüşləri
 • Siyasi yada real olmayan anlıq həllər əvəzinə "problem həll etmə" nin layihə idarəçiliyi proseslərinə inteqrasiyası
 • Bütün layihələrin bir mühitdə planlaşdırılması, baş planla iş, səmərəli layihə başlanğıcı prosesinin müəyyən edilməsi
 • Layihənin texniki, texniki olmayan risklərinin və reallaşma ehtimallarını müəyyyən olunması
 • Layihələrin gecikmə səbəblərinin təsviri
 • Minimum güclə ətraflı layihə vəziyyəti məlumatlarını toplama, bunları layihə nəzarətində və gələcək proqnozlarda istifadə etmə
 • Layihə İdarəçiliiyi vasitələrinin səmərəli istifadəsinə dair prinsiplər
 • Az və əhatəli  hesabatları hazırlamaq
 • "Səlahiyyətli" olmaq əvəzinə "Məsuliyyətli" olmaq

 

Təlim başlıqları;

 

Giriş

 

 • Layihə və Əməliyyat
 • Layihə Nədir?
 •  Mərhələli Təkmilləşmə
 •  Layihə İdarəçiliiyi Nədir?
 •  Layihə İdarəçiliiyinin Uğur Meyarları
 •  Layihə Prosesləri
 •  Layihə Sərhədləri
 •  Layihə İdarəçiliyi İnstitutu - PMI (Project Management Institute) www.pmi.org
 •  PMP (Project Management Professional)

 

Layihə Təşkilatçılığı

 

 • Funksional Təşkili
 •  Zəif Matris Təşkili
 •  Balanslı Matris Təşkili
 •  Güclü Matris Təşkili
 •  Layihə Əsaslı Təşkil
 •  Layihə Rəhbəri və Digər Layihə Şəriklərinin Rolları
 •  Layihə Ofisi

 

Layihə Başlanğıc Prosesləri

 • Layihə Başlanma Sənədinin İnkişaf Etdirilməsi
 • Səhmdarların Müəyyən Edilməsi

 

Layihə Planlaşdırma Prosesləri

 

 • Tələblərin Toplanması
 •  Çərçivənim müəyyən olunması
 •  İş Strukturunun Yaradılması
 •  Fəaliyyətlərin müəyyən olunması
 •  Fəaliyyətlərin Ardıcıllığı
 •  Fəallıq Resurslarının Proqnozlaşdırılması
 •  Fəaliyyət Müddətlərinin Proqnozlaşdırılması
 •  Vaxt Cədvəlinin Təkmilləşdirilməsi
 •  Xərclərin Ehtimal Olunması
 •  Büdcənin Müəyyənləşdirilməsi
 •  Keyfiyyətin Planlaşdırılması
 •  İnsan Resursları Planının İnkişaf Etdirilməsi
 •  Ünsiyyətin (kommunikasiya) Planlaşdırılması
 •  Risk İdarəedilməsinin Planlaşdırılması
 •  Risklərin müəyyən olunması
 •  Keyfiyyətcə Risk Analizi
 •  Kəmiyyətcə Risk Analizi
 •  Risk Cavablarının Planlaşdırılması
 •  Tədarüklərin Planlaşdırılması
 •  Pay sahibi İdarə edilməsinin Planlaşdırılması
 •  Layihə İdarəetmə Planının İnkişaf Etdirilməsi

 

Layihə İdarəetmə Prosesləri

 

 • Keyfiyyət Təminatının Təmin Edilməsi
 •  Layihə Qrupunun Yaradılması
 •  Layihə Qrupunun İnkişaf Etdirilməsi
 •  Layihə Qrupunun İdarə Edilməsi
 •  Əlaqənin İdarə Edilməsi
 •  Pay sahibi İştirakının İdarə Edilməsi
 •  Tədarüklərin Aparılması
 •  Layihənin Həyata Keçirilməsinin, İstiqamətləndirilməsi və İdarə Edilməsi

 

Layihə İzləmə&Nəzarət Prosesləri

 

 • Məkanın Təsdiqlənməsi
 •  Çərçivəyə Nəzarət
 •  Vaxt Cədvəlinə Nəzarət
 •  Xərclərə Nəzarət
 •  Keyfiyyətə Nəzarət
 •  Əlaqənin İdarə Edilməsi
 •  Risklərin İzlənməsi və Nəzarəti
 •  Tədarük İşlərinin İdarə edilməsi
 •  Pay sahibi İştirakının İdarə Edilməsi
 •  Layihə İşlərinin Monitorinqi və Nəzarəti
 •  İnteqrasiya Dəyişiklik Nəzarəti

 

Layihə Yekunlaşdırma Prosesləri

 

 • Tədarüklərin Bağlanışı
 • Layihə ya da Fazanın Bağlanması

 

“PMP (Project Management Professional) İmtahanına Hazırlıq Təlim Proqramı” mezmun üçün buranı