"Hayatımız Proje"

  

“PMP (Project Management Professional) İmtahanına Hazırlıq Təlim Proqramı”


Məqsəd;

 

Bu təlim müddətində iştirakçılar;

  • Layihə İdarəçiliyinin beş əsas prosesilə bağlı konsepti və kritik tətbiq üsullarını öyrənəcək.
  •  PMP imtahanı ilə bağlı sualları həll edəcək və cavablarını təlimçilərlə birlikdə müzakirə imkanı əldə edəcəklər.
  •  İmtahanı keçmək üçün bir şablon iş planı əldə edəcəklər.
  •  PMP imtahanı ilə bağlı sual toplusu əldə edəcəklər.Məzmun;

 

1-ci Hissə – Ümumi Təqdimat

 

Bu hissədə iştirakçılara PMI (Project Management Institute), PMBOK (Project Management Est of Knowledge) və PMPLİK imtahanı ilə bağlı ümumi məlumatlar veriləcək. PMBOK içində olan əsas təriflərin də bildiriləcəyi hissədir.

 

2-ci Hissə –Layihə İdarəçiliyi Terminləri

 

PMP imtahanında tez-tez qarşıya çıxan Layihə İdarəetmə terminləri ilə tanış olunacaq.

 

3-cü Hissə – Layihə İdarəçiliyi Prosesləri

 

PMBOK-da olan bir layihənin 5 əsas prosesinin izah edildiyi və imtahan sualları ilə bağlı məlumatların veriləcəyi hissədir.

 

4-cü Hissə – Layihə İnteqrasiya İdarəedilməsi

 

İnteqrasiyanın idarə edilməsinin alt prosesləri izah ediləcək və müvafiq imtahan suallarına baxılacaq.

 

5-ci Hissə – Layihə Çərçivə İdarəedilməsi

 

Çərçivə idarəedilməsinin alt proseslərinin və müvafiq imtahan suallarının izah edildiyi hissədir.

 

6-cı Hissə – Layihə Vaxtı İdarəedilməsi

 

Vaxt İdarəetməsinin alt proseslərinin və müvafiq imtahan suallarının izah edildiyi hissədir.

 

7-ci Hissə –Layihə Xərc İdarəedilməsi

 

Xərclərin idarə edilməsinin alt proseslərinin və müvafiq imtahan suallarının izah edildiyi hissədir.

 

8-ci Hissə –Layihə Keyfiyyət İdarəetməsi

 

Keyfiyyətin idarə edilməsinin alt proseslərinin və müvafiq imtahan suallarının izah edildiyi hissədir.

 

9-cu Hissə – Layihə İnsan Resurslarının İdarəetməsi

 

İnsan Resurslarının idarə edilməsinin alt proseslərinin və müvafiq imtahan suallarının izah edildiyi hissədir.

 

10-cu Hissə – Layihə Əlaqə İdarəetməsi

 

Əlaqənin (kommunikasiyanın) idarə edilməsinin alt proseslərinin və müvafiq imtahan suallarının izah edildiyi hissədir.

 

 

11-ci Hissə – Layihə Risklərinin İdarəetməsi

 

Risklərinin İdarə olunmasının alt proseslərinin və müvafiq imtahan suallarının izah edildiyi hissədir.

 

12-ci Hissə – Layihə Satınalma İdarəetməsi

 

Satınalmaların idarə edilməsinin alt proseslərinin və müvafiq imtahan suallarının izah edildiyi hissədir.

 

13-cü Hissə – Layihə Pay Sahibi İdarəetməsi

 

Pay Sahiblərinin idarə edilməsinin alt proseslərinin və müvafiq imtahan suallarının izah edildiyi hissədir.

 

14-cü Hissə – PMI-ın PMP-lik üçün Müəyyənləşdirdiyi Əsas Meyarlar

 

Bu hissə imtahan suallarının 9%-ni təşkil etdiyi üçün olduqca əhəmiyyətlidir. PMP-lik anlayışının yalnız Layihə İdarəçiliyi biliyi ilə olmadığını, PMP-nin davranış və etik normaları dərk etməsinin də əhəmiyyətli olduğunu müəyyənləşdirən PMI, imtahanda iştirak edəcək şəxsləri bu baxımdan da müəyyən standartlara çatdırmağı qarşısına məqsəd qoymuşdur. PMBOK-da əhatə olunmayan bu məsələlər üçün əlavə vəsait və ya təlim dəstəyi labüddür.

 

“Layihə İdarəetmə Metodologiyası və Tətbiqləri” mezmun üçün buranı