"Hayatımız Proje"

Eğitim Yöntemimiz

Kuruma özel olarak düzenlenen eğitimlerimizde 5 aşamalı bir eğitim yöntemi uygulanır.
 
1. Tanıma Aşaması
    
Firmanın, yürütmekte olduğu ve başlayacağı projeler hakkında bilgi edinmek, eğitim alacak kişilerin deneyimlerini, bilgi seviyelerini ve eğitimden beklentilerini ölçmek amacyla Katılımcı Tanıma ve Sorgulama Formu gönderilir.

2. Toplantı Aşaması (İsteğe Bağlı)

Eğitim öncesinde danışmanın da katılacağı, genellikle eğitimi alacak olan kurumun yerinde gerçekleştirilen bir toplantı düzenlenebilir. Toplantı sırasında kurumun ve katılımcıların beklentileri ve eğitim içeriğinin daha detaylı olarak görüşülmesiyle eğitimin firma ihtiyaçları doğrultusunda yeniden şekillendirilir.

3. Eğitim Aşaması

4. Değerlendirme Aşaması

Eğitim sonrasında katılımcıların "Eğitim Değerlendirme Anketi"ni doldurmaları sağlanarak, eğitimin verimliliği ve başarısı ölçülür.
Katılımcıların doldurduğu "Eğitim Değerlendirme Anketi"ndeki puanlamalarını, danışmanın yorum ve önerilerini içeren "Eğitim Sonuç Raporu" eğitim alan firmaya gönderilir.

5. Destek Aşaması (İsteğe Bağlı)

Eğitimin uygulanabilirliğini ölçmek ve katılımcıların sorularını yanıtlamak amacıyla, eğitimden 1 ay sonra firmanın yerinde katılımcılarla bir toplantı düzenlenebilir.