"Hayatımız Proje"

  

Proje İşgücü Yönetimi Sistemi

Hazırlayan: Savaş Şakar
 
İş dünyası daha siz neler olduğunu anlamadan birden değişiveriyor, takip edilemez olabiliyor. Eğer böyle bir durumdaysanız Rudolf Melik’in kitabı olan “Project Workforce Management System” size yardımcı olabilir. Kitapta çalışanların, yapılan işlerin ve finansal işlemlerin değişen iş dünyasında kılavuzluk edeceği bir sistemden bahsediliyor. Finansal durumlardan, ekip ve proje performansından etkilenerek alınan kararların daha iyi bir bilgi ve paydaşlarla işbirliği sayesinde daha iyi alınabileceği savunuluyor.
 
Proje İşgücü Yönetiminin firmaya faydaları ise şunlar;
 
Bu sayede yeni bir kayıt sistemi kuruluyor. Bu yeni bakış tarzında önceliklerin ve iç bağımlılıkların belirlenmesinde operasyonlarınızın müşterinize, projeye ve çalışanlara olan bağlantıları inceleniyor. Örneğin işgücü alımında müşteri memnuniyeti ve proje karlılığı dengesi gözetilerek yapılmaya çalışılıyor. Müşteir İlişkileri Yönetiminde(Customer Relationship Management-CRM) “müşteri” sistem kaydı iken, Proje Yönetim Sistemlerinde “proje” sistem kaydı ve İnsan Kaynakları Yönetim Sistemlerinde “çalışan” sistem kaydı olmaktadır. Ve bu üç sistem birbirleri ile ilgili bağlantıları çoğu zaman dikkate almamaktadırlar. 
 
Bu sistem süreci basitleştirmektedir. Proje İşgücü Yönetiminde proje yada servisin karmaşa seviyesine göre teslimat takımları kurulmaktadır. Burada eğer sadece kiş itek bir projede çalışıyor ve birkaç aktişviden sorumluysa problem gözükmemektedir. Ama eğer bir çalışan birden fazla projede yer alıyor, birden fazla proje yöneticisine raporlama yapıyorsa, birden fazla projenin kendine has kurallarına göre davranmak zorunda kalıyorsa işte bu noktada çalışanın sadece kendi yapacağı işleri göreceği bir yapı savunuluyor.  
 
Sarbanes-Oxley yaptırımlarına uyumu kolaylaştırma. Tabiki bu ABD’de yaşayanlar için çok önemli. Sarbanes-Oxley kanunu Enron vb. firma skandalları sonrasında amerika halkının muhasebe ve diğer finansal konulardaki güven kaybını giderme kamacıyla çıkarılmış ciddi yaptırımları içerir. Bu yüzden finansal raporlama, operasyonel kontrol ve halka açık firmaların günlük takibi konusunda zorunlu kurallar içerir. Proje İşgücü Yönetimi bu konuda önerdiği araç ve yöntemlerle işinizi kolaylaştırıyor.
 
“Veri Çok Bilgi Az” durumunu azaltıyor. Proje İşgücü Yönetimini benimseyen firmaların müşteri, proje ve çalışan verilerini yönetilebilir ve işe yarar bilgiye dönüştürebileceklerini söylemektedir. Proje İşgücü Yönetimi ile maliyetlerin düşürülebileceği, verimin artırılabileceği ve çalışan-müşteri başarısının artırılabileceği söylenmektedir. Bilginin doğru olmasıyla karar alma süreçlerininde en iy işekilde çalışacağı açıklanmaktadır.
 
Şirket içine ve dışına faydası dokunmaktadır. Müşterilerin, satış personelinin, yöneticilerin, bilgi işlem uzmanlarının, muhasebecilerin, üst düzey yöneticiler farklı farklı ihtiyaç ve beklşentileri olmaktadır. Herkes işini daha iyi yapabilmek için bazı bilgi ve araçlara gereksinim duymaktadır. Proje İşgücü Yönetimi bilginin girilme ve onaylanma süreçlerini azaltmaktadır. Ek olarak gerçek zamanlı raporlama ile gerek üst düzey yöneticilerin gerekse diğer profesyonellerin karar alma süreçleri hızlandırılmaktadır.
 
Kitabı Amazon’dan almak isterseniz buraya tıklayınız.