"Hayatımız Proje"

Agile Ağırlıklı Proje Yönetimi Sertifika Programı (PMP® Hazırlığı Dahil)- 60 Saat

CCRS Code 1: CPA1010625

CCRS Code 2: PMS0010135

Eğitimin Amacı

Agile Ağırlıklı Proje Yönetimi Sertifika Programı, ilk aşaması 25 saatlik "Proje Yönetimi Temelleri" ikinci aşaması ise 35 saatlik "PMP® Sınavı Hazırlık Programı" olmak üzere toplam 60 saatlik kapsamlı bir eğitimdir.

İlk 25 saat proje yöneticileri ve yönetici adayları için hazırlanmıştır. Bu eğitimle katılımcılar; agile (çevik) proje yönetim yaklaşımları baz alınarak  proje yönetimi metodolojisinin temel ve ileri tekniklerine, uygulama örnekleri ve vaka analizleriyle interaktif katılım göstererek, hakim olmaktadırlar. 

İkinci 35 saatin amacı katılımcıları sınava hazırlamaktır. Katılımcıların öğrendikleri bilgiler, kurs esnasında örnek sorular ile değerlendirilecektir.

Program Takvimi

Eğitim Tarihi Eğitim Günü

Eğitim Saati

11.09.2021  Cumartesi 

10:00-17:00

12.09.2021 Pazar 

10:00-17:00

18.09.2021  Cumartesi 

10:00-17:00

19.09.2021 Pazar 

10:00-17:00

25.09.2021  Cumartesi 

10:00-17:00

26.09.2021 Pazar 

10:00-17:00

02.10.2021 Cumartesi 

10:00-17:00

03.10.2021 Pazar

10:00-17:00

09.10.2021 Cumartesi 

10:00-17:00

10.10.2021 Pazar

10:00-17:00

 
 

 
Ön Kayıt FormuTeklif Al
 • * Kurumsal veya Toplu Eğitim için

İlk 25 saat

 

 • Tanışma
 • İstanbul Kurumsal Gelişim’in Tanıtımı
 • Sertifika Programı Tanıtımı
 • Neden Sertifika Programı?
 • Neler Öğreneceğiz ?

 

 • Projelerde Organizasyon Yapıları
 • Proje Bazlı Organizasyon
 • Fonksiyonel Organizasyon
 • Matris Organizasyonlar
 • Karma Organizasyon

 

 • Proje Yönetim Ofisi
 • Proje Ofisinin Rolü Nedir?
 • Proje Ofisinin Tipleri Nelerdir?
 • Destekleyici
 • Kontrolcü
 • Yönlendirici

 

 • Proje Yöneticisi
 • PMI® Yetkinlik Üçgeni
 • Proje Yöneticisinin Tanımı
 • Politikalar, Güç ve İşleri Yaptırabilmek
 • Liderlik Tipleri
 • Kişilik Tipleri

 

 • Yaşam Döngüleri
 • Proje Yaşam Döngüsü
 • Ürün Yaşam Döngüsü
 • Plan Odaklı Yaşam Döngüsü
 • Uyarlamalı Yaşam Döngüsü

 

 • Proje Seçim Teknikleri
 • İş Gerekçesi
 • Fayda Yönetim Planı
 • Strateji Yönetimi
 • Nitel Analiz ve Nicel Analiz

 

 • Plan Odaklı Yaklaşım
 • Proje Entegrasyon Yönetimi
 • Proje Kapsam Yönetimi
 • Proje Zaman Çizelgesi Yönetimi
 • Proje Maliyet Yönetimi
 • Proje Kalite Yönetimi
 • Proje Kaynak Yönetimi
 • Proje İletişim Yönetimi
 • Proje Risk Yönetimi
 • Proje Tedarik Yönetimi
 • Proje Paydaş Yönetimi

 

 • Uyarlamalı Yaklaşım
 • Giriş
 • Çevik (Agile) Yaklaşım
 • Scrum Çerçevesi
 • Kanban Yaklaşımı
 • Disciplined Agile
 • Çevik Yaklaşımın Ölçeklendirilmesi
 • Yaşam Döngüsü Seçimi
 • Çeviği Uygulamak: Çevik Bir Ortam Oluşturmak
 • Çeviği Uygulamak: Çevik Bir Ortamda Teslimat
 • Proje Çevikliği için Organizasyonel Konular

 

Son 35 saat

 

 • Yüksek Performans Gösteren Bir Ekip Oluşturma 
 1. Ekip Oluşturma
 2. Ekibin Temel Prensiplerini Belirleme
 3. Proje Anlaşmaları ile İlgili Müzakere Yapma
 4. Ekip Üyelerini ve Paydaşları Yetkilendirme
 5. Ekip Üyelerine ve Paydaşlara Eğitim Verme
 6. Sanal Ekipler Oluşturma ve Onları Destekleme
 7. Projeyle İlgili Ortak Bir Fikir Oluşturma
 • Projeye Başlama 
 1. Uygun Olan Proje Metodolojisinin/Yöntemlerinin ve Uygulamalarının Belirlenmesi
 2. Kapsamın Planlanması ve Yönetilmesi
 3. Bütçe ve Kaynakların Planlanması ve Yönetilmesi
 4. Zaman Çizelgesinin Planlanması ve Yönetilmesi
 5. Ürünlerin/Teslimatların Kalitelerinin Planlanması ve Yönetilmesi
 6. Proje Planlama Aktivitelerinin Birleştirilmesi
 7. Tedariklerin Planlanması ve Yönetilmesi
 8. Proje Yönetişim Yapısının Kurulması
 9. Proje/Faz Kapanışının Planlanması ve Yönetilmesi
 •  İşleri Yapma 
 1. Risklerin Değerlendirilmesi ve Yönetilmesi
 2. İş Değeri Teslim Edecek Şekilde Projenin Yürütülmesi
 3. İletişimin Yönetilmesi
 4. Paydaş Katılımının Sağlanması
 5. Proje Eserlerinin Oluşturulması
 6. Projedeki Değişikliklerin Yönetilmesi
 7. Projedeki Sorunların Yönetilmesi
 8. Proje Sürekliliği için Bilgi Aktarımının Sağlanması
 • İşleri Yolunda Yürütme 
 1. Ekibe Liderlik Yapma
 2. Ekip Performansını Destekleme
 3. Engelleri, Zorlukları, ve Durdurucuları Ele Alma ve Ortadan Kaldırma
 4. Fikir Ayrılıklarını Yönetme
 5. Paydaşlarla İşbirliği Yapma
 6. İlgili Paydaşlara Mentorluk Yapma
 7. Ekip Performansını Geliştirmek için Duygusal Zekayı Kullanma
 • İş Ortamını Dikkate Alma 
 1. Uygunluk Gereksinimlerini Yönetme
 2. Proje Faydalarını ve Değerini Değerlendirme ve Teslim Etme
 3. Dahili ve Harici İş Ortamı Değişikliklerini Değerlendirme ve Ele Alma
 4. Organizasyonel Değişimi Destekleme
 5. Süreçlerin Sürekli İyileştirilmesi için Çalışma

 

 

 

 • PMI®'ın agile ağırlıklı yeni uygulamaları ile uyumlu, kapsamlı bir proje yönetimi eğitimi almak isteyenler,
 • Her sektörden proje paydaşları (proje sponsorları, üst yönetim temsilcileri, proje ekip üyeleri, proje yöneticileri, proje liderleri),
 • Proje Yönetimi konusunda derinlemesine bilgi edinmek isteyen herkes,
 • Profesyonel anlamda proje yönetimi mesleğini/uzmanlığını uygulayacak kişiler,
 • Sınava girmeyi hedefleyen ve eğitimini Authorized Training Partner (ATP) olan bir kurumdan almak isteyen kişiler için bu kurs uygundur.

Bu eğitimde katılımcılar, uluslararası kabul görmüş iyi örnekler doğrultusunda proje yönetimi süreçlerini, uyarlama alanlarını, temel kavramları ve  başlıca teknikleri öğreneceklerdir.

 • Ekip oluşturma
 • Ekip performansını geliştirme
 • Ekibin yönetimi
 • Paydaş yönetimi
 • İş yönetimi
 • Proje başlangıcı
 • Proje planlaması
 • Proje yürütmesi
 • Proje izlemesi ve kontrolü
 • Proje kapanışı

Süre: 10 Gün (60 Saat)

PMI® akreditasyonuna sahip bu eğitime tam katılım gösterenlere, İstanbul Kurumsal Gelişim’e ait  2 adet dijital katılım sertifikaları verilecektir. İlk sertifika "Agile Ağırlıklı Proje Yönetimi Sertifika Programı" ikincisi ise "PMP Sertifikası Hazırlık Programı" adına olacaktır.

 

"Agile Ağırlıklı Proje Yönetimi Sertifika Programı" Eğitiminin PDU Kırılım Yapısı;

Certificate Technical PDUs Leadership PDUs Strategic PDUs Total PDUs
PMP® 8 8,50 8,50 25,00
         

"PMP Sertifikası Hazırlık Programı" Eğitiminin PDU Kırılım Yapısı;

Certificate Technical PDUs Leadership PDUs Strategic PDUs Total PDUs
PMP® 19 8 8 35,00
         
 

 

 

ONLINE - CANLI EĞİTİMLER
9 Ekim - 14 Kasım 2021