"Hayatımız Proje"

  

Yazılım Projeleri Yönetimi


CCRS Kodu: PM01030621
 

Yazılım projeleri diğer projelere benzememekle beraber, yeni bir yazılımın geliştirilmesi veya mevcut yazılımların geliştirilmesinde benzeri deneyimleri paylaşmaktadırlar. Bu kursun amacı genel proje yönetimi kavram, araç, teknik ve sözlüğünü yazılım projeleri özelinde ele alarak yazılım projelerinin başarıyla yönetimini sağlamaktır.

 

Bu kurstaki konu başlıkları ve içerikler yazılım projeleri ve bunlarla ilişkili ISO/IEC ve IEEE standartlarını içermektedir.

 

Ön Kayıt FormuTeklif Al
 • * Kurumsal veya Toplu Eğitim için

Yazılım Projesi Entegrasyon Yönetimi

 

 • Yazılım Projesi Başlatma Belgesinin Geliştirilmesi
 • Yazılım Projesi Yönetimi Planının Geliştirilmesi
 • Yazılım Projesi Çalışmalarının Yönlendirilmesi ve Yönetilmesi
 • Yazılım Projesi Bilgi Birikiminin Yönetilmesi
 • Yazılım Projesi Çalışmalarının İzlenmesi ve Kontrolü
 • Yazılım Projesi Entegre Değişiklik Kontrolünün Gerçekleştirilmesi
 • Yazılım Projesinin ya da Fazının Kapatılması

 

Yazılım Projesi Kapsam Yönetimi

 

 • Yazılım Projesi Kapsam Yönetiminin Planlanması
 • Yazılım Projesi Gereksinimlerinin Toplanması
 • Yazılım Projesi Kapsamının Tanımlanması
 • Yazılım Projesi İş Kırılım Yapısının (İKY) Oluşturulması
 • Yazılım Projesi Kapsamının Onaylanması
 • Yazılım Projesi Kapsamının Kontrolü

 

Yazılım Projesi Zaman Çizelgesi Yönetimi

 

 • Yazılım Projesi Zaman Çizelgesi Yönetiminin Planlanması
 • Yazılım Projesi Aktivitelerinin Tanımlanması
 • Yazılım Projesi Aktivitelerinin Sıralanması
 • Yazılım Projesi Aktivite Sürelerinin Tahmin Edilmesi
 • Yazılım Projesi Zaman Çizelgesinin Geliştirilmesi
 • Yazılım Projesi Zaman Çizelgesinin Kontrolü

 

Yazılım Projesi Maliyet Yönetimi

 

 • Yazılım Projesi Maliyet Yönetiminin Planlanması
 • Yazılım Projesi Maliyetlerinin Tahmin Edilmesi
 • Yazılım Projesi Bütçesinin Belirlenmesi
 • Yazılım Projesi Maliyetlerinin Kontrolü

 

Yazılım Projesi Kalite Yönetimi

 

 • Yazılım Projesi Kalite Yönetiminin Planlanması
 • Yazılım Projesi Kalitesinin Yönetilmesi
 • Yazılım Projesinde Kalitenin Kontrolü

 

 

Yazılım Projesi Kaynaklar Yönetimi

 

 • Yazılım Projesi Kaynaklar Yönetiminin Planlanması
 • Yazılım Projesi Aktivite Kaynaklarının Tahmin Edilmesi
 • Yazılım Projesi Kaynaklarının Sağlanması
 • Yazılım Projesi Ekibinin Geliştirilmesi
 • Yazılım Projesi Ekibinin Yönetilmesi
 • Yazılım Projesi Kaynaklarının Kontrolü

 

Yazılım Projesi İletişim Yönetimi

 

 • Yazılım Projesi İletişim Yönetiminin Planlanması
 • Yazılım Projesi İletişiminin Yönetilmesi
 • Yazılım Projesi İletişiminin İzlenmesi

 

Yazılım Projesi Risk Yönetimi

 

 • Yazılım Projesi Risk Yönetiminin Planlanması
 • Yazılım Projesi Risklerinin Tanımlanması
 • Yazılım Projesi Niteliksel Risk Analizinin Yapılması
 • Yazılım Projesi Niceliksel Risk Analizinin Yapılması
 • Yazılım Projesi Risk Yanıtlarının Planlanması
 • Yazılım Projesi Risk Yanıtlarının Uygulanması
 • Yazılım Projesi Risklerinin İzlenmesi

 

Yazılım Projesi Tedarik Yönetimi

 

 • Yazılım Projesi Tedarik Yönetiminin Planlanması
 • Yazılım Projesi Tedariklerinin Yürütülmesi
 • Yazılım Projesi Tedariklerinin Kontrolü

 

Yazılım Projesi Paydaş Yönetimi

 

 • Yazılım Projesi Paydaşlarının Belirlenmesi
 • Yazılım Projesi Paydaş Katılımının Planlanması
 • Yazılım Projesi Paydaş Katılımının Yönetilmesi
 • Yazılım Projesi Paydaş Katılımının İzlenmesi 

 

 • IT proje yöneticileri;
 • Yazılım proje yöneticileri;
 • Yazılım takım liderleri;
 • Yazılım sistem mühendisleri;
 • Yazılım geliştiriciler;
 • Yazılım proje destek personeli;
 • Yazılım altyapı profesyonelleri;
 • İş Analistleri, iş sürekliliği planlayıcılar, kalite mühendisleri ve benzeri disiplinler;
 • BT Yöneticileri, stratejistler, proje yöneticileri, analistler, sistem mimarları, çözüm sağlayıcılar ve servis personeli;
 • Program yöneticileri;
 • Ürün Yöneticileri;
 • Müşteriler;
 • Tedarikçiler; ve
 • Yazılım projesini etkileyen ve ondan etkilenen diğer paydaşlar.

 

 
 • Yazılım projelerinin doğası ve diğer projelerden farklılaşan özellikleri,
 • Yazılım projelerine yaklaşım yöntemleri,
 • Yazılım geliştirme metodolojileri ve bunların özellikleri,
 • Yazılım projelerine başlangıç, planlama, uygulama, kontrol ve kapanış süreçleri öğrenilecektir.

 

 

Süre: 

3 gün (21 saat) / Saat:  09:30 - 17:30

 

Metod:

 • Anlatım
 • Uygulama
 • Tartışma

 

Bu eğitimin sonunda sertifika verilecektir. Verilecek sertifika PMP® Sınavına girmek için gerekli olan 35 saatlik eğitimin 21 saatini karşılar.


Eğitimin PDU Kırılım Yapısı:

Aşağıdaki sertifikalardan herhangi birine sahip bir kişi bu eğitime katılarak aşağıdaki PDU değerlerini almaya hak kazanır.

 

Certificate Technical PDUs Leadership PDUs Strategic PDUs Total PDUs
PMP® 15,00 3,00 3,00 21,00
PgMP® 15,00 3,00 3,00 21,00
PMI-ACP® 7,50 3,00 3,00 13,50
PMI-SP® 1,50 3,00 3,00 7,50
PMI-RMP® 1,50 3,00 3,00 7,50
PfMP® 0,00 3,00 3,00 6,00
PMI-PBA® 3,00 3,00 3,00 9,00