"Hayatımız Proje"

  • PMI

PMI - ACP ® (Project Management Institute - Agile Certified Practitioner®) Sınavına Hazırlık Eğitimi

 

Organizasyonunda Agile proje yönetimi metodolojilerini uygulayan ve ya uygulamaya başlayacak olan yöneticiler,  Agile proje yönetimi ortamında çalışan profesyoneller, bu konudaki yetkinliğini dünya çapında geçerliliği ve prestiji olan bir sertifika ile belgelemek isteyenler, PMI-ACP® sınavı hazırlık eğitimine katılabilirler.

 

Eğitimde dokümanlar İngilizce olacaktır. Bunun sebebi, sertifika sınavının sadece İngilizce dilinde gerçekleştirilmesi ve katılımcıların kullanılan terimlere sınavda yabancılık çekmemeleri içindir.

 

 

1. PMI-ACP® SINAVI HAKKINDA GENEL BİLGİLER

PMI-ACP® sınavının önemi ve içeriği ile ilgili genel bilgilerin anlatılması.

 

2. AGILE TEMELLERİ ve METODOLOJİLERİ

Agile konsepti, manifestosu, ilkeleri, Agile döngüsü ve Agile metodolojileri konuları ve bu konular ile ilgili örnek sınav sorularının çözümü ve değerlendirilmesi.

 

3. DEĞER ODAKLI TESLİMAT (VALUE-DRIVEN DELIVERY)

Değerin kıymetlendirilmesi (Assessing value), planlanması, kalitesi, teslimatı ve risk analizi ile ilgili konular ve bu konular ile ilgili örnek sınav sorularının çözümü ve değerlendirilmesi.

 

4. PAYDAŞ KATILIMI (STAKEHOLDER ENGAGEMENT)

Paydaşlar ile iletişim, yönetim özellikleri ve efektif liderlik ile ilgili konular ve bu konular ile ilgili örnek sınav sorularının çözümü ve değerlendirilmesi.

 

5. TAKIM PERFORMANSINI ARTTIRMA PRATİKLERİ (BOOSTING TEAM PERFORMANCE PRACTICES)

Agile takımlarının özellikleri ve takım performansını arttırmak için kullanılan araç ve teknikler ile ilgili konular ve bu konular ile ilgili örnek sınav sorularının çözümü ve değerlendirilmesi.

 

6. ADAPTİF PLANLAMA (ADAPTIVE PLANNING)

Agile tahminleme, zaman kutucukları (timeboxing), release/iterasyon planlama ile ilgili konular ve bu konular ile ilgili örnek sınav sorularının çözümü ve değerlendirilmesi.

 

7. PROBLEM BULMA VE ÇÖZME (PROBLEM DETECTION AND RESOLUTION)

Agile projelerinde problem çözme ve bulmada kullanılan araç ve teknikler, test odaklı geliştirme (Test-driven development) ve metrik analizleri ile ilgili konular ve bu konular ile ilgili örnek sınav sorularının çözümü ve değerlendirilmesi.

 

8. SÜREKLİ GELİŞİM (CONTINUOUS IMPROVEMENT)

Agile projelerinde retrospektif (geriye dönük değerlendirme), süreçlerin analizi, süreçlerin iyileştirilmesi ve bilginin paylaşımı ile ilgili konular ve bu konular ile ilgili örnek sınav sorularının çözümü ve değerlendirilmesi.

 

 

Organizasyonunda Agile proje yönetimi metodolojilerini uygulayan ve ya uygulamaya başlayacak olan yöneticiler,  Agile proje yönetimi ortamında çalışan profesyoneller, bu konudaki yetkinliğini dünya çapında geçerliliği ve prestiji olan bir sertifika ile belgelemek isteyenler, PMI-ACP® sınavı hazırlık eğitimine katılabilirler.

 

Eğitimde dokümanlar İngilizce olacaktır. Bunun sebebi, sertifika sınavının sadece İngilizce dilinde gerçekleştirilmesi ve katılımcıların kullanılan terimlere sınavda yabancılık çekmemeleri içindir.

 


Bu eğitimin sonunda PMI akreditasyonu içeren katılım sertifikası verilecektir.

Eğitimin PDU Kırılım Yapısı:

Certificate Technical PDUs Leadership PDUs Strategic PDUs Total PDUs
PMP/PgMP® 12,00 4,50 4,50 21,00
PMI-ACP® 12,00 4,50 4,50 21,00
PMI-SP® 4,50 4,50 4,50 13,50
PMI-RMP® 4,50 4,50 4,50 13,50
PfMP® 0,00 4,50 4,50 9,00
PMI-PBASM 1,50 4,50 4,50 10,50

 

İstanbul
21 Temmuz - 23 Temmuz 2017
İstanbul
29 Eylül - 1 Ekim 2017
İstanbul
17 Kasım - 19 Kasım 2017
FIRSAT PAKETLERİMİZ
Bu eğitimi içeren fırsat paketimizi görmek ister misiniz?
AGILE FIRSAT PAKETİ (5 GÜN - 35 SAAT)

Agile Proje Yönetimi Yaklaşımları ve Uygulamaları + PMI - ACP® Sınavına Hazırlık Eğitimi