"Hayatımız Proje"

  

Program Yönetimi


CCRS Kodu: PM02050314
 

PMI® (Project Management Institue®) kapsamında Program Yönetimi tekniklerinin öğretilmesi, proje ve program yöneticilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Katılımcılar bir programın, bir projeden farklılaştıran özelliklerini ve hangi aşamalardan geçmesi gerektiğini, dikkat edilmesi gereken prensip ve kuralları öğrenmiş olacaklardır.
Ön Kayıt Formu
Eğitim Bedeli : 1.350 TL + %18 KDV
Bu eğitimi indirimli almak ister misiniz?
Satın AlVeyaTeklif Al
 • * Kurumsal veya Toplu Eğitim için
Tanımlar
 • Program nedir?
 • Program Tipler
 • Proje, Program, Portföy İlişkisi
 • Program Yönetimi nedir?
 • Program Yöneticisi
Program Performans Alanları
 • Program Yaşam Çevrimi
 • Program Aktiviteleri
 • Proje ve Program Değişim Yönetimi
 
Program Strateji Hizalama
 • Program İş Gerekçesi
 • Program Yönetim Planı
 • Program Vizyonu
 • Program Misyonu
 • Program Hedefleri
 • Program Yol Haritası
 • Çevresel Ortam Faktörleri
 • Çevre Analizi
 • Rekabetçi Avantaj Analizi
 • Fizibilite Çalışmaları
 • SWOT
 • Varsayım analizi
 • Tarihsel Bilgi
Program Fayda Yönetimi
 • Fayda Tanımlama
 • İş Gerekçesi
 • Fayda Listesi
 • Fayda Analizi ve Planlama
 • Fayda Gerçekleştirme Planı
 • Fayda Yönetimi ve Program Yol Haritası
 • Fayda Listesi Güncelleme
 • Fayda Teslimi
 • Program Faydaları ve Program Bileşenleri
 • Program Faydaları ve Program Yönetimi
 • Faydalara Geçiş
 • Fayda Sürekliliği
Program Paydaş Katılımı
 • Program Paydaş Tanımlama
 • Paydaş Katılım Planlama
 • Paydaş Katılımı
Program Yönetişimi
 • Program Yönetişim Kurulu
 • Program Yönetişim Kurulu Sorumlulukları
 • Program Yönetimi ile Organizasyonun Vizyon ve Hedefleri
 • Program Onayı, Teşvik ve Başlatma
 • Program Fonu
 • Program Yönetişim Planı Geliştirme
 • Program Başarı Kriterlerini Belirleme
 • Program Yaklaşımı ve Planlamayı Geliştirme
 • Program Performans Desteği
 • Program Raporlama ve Kontrol Süreçleri
 • Program Kalite Standartları
 • Program İlerleyişini İzleme ve Değişiklik Kontrolü
 • Aşama Geçişleri ve Karar Noktası Gözden Geçirmeleri
 • Bileşen Başlatma ya da Geçiş Kararları
 • Program Kapanışı
 • Program Yönetim Ofisi
 • Program Yönetimi Bilgi Sistemleri
 • Program Yönetimi Bilgi Yönetimi
 • Program Yönetimi Denetim Desteği
 • Program Yönetimi Eğitim
Program Yaşam Çevrimi Yönetimi
 • Program Tanımlama
 • Program Fayda Teslim
 • Program Kapama
Program Yönetimini Destekleyici Süreçler
 • Program İletişim Yönetimi
 • İletişim Planlama
 • Bilgi Dağıtımı
 • Program Performans Raporlama
 • Program Finansal Yönetimi
 • Program Maliyet Tahmini
 • Programın Finansal Altyapısının Kurulması
 • Program Finansal Yönetim Planı Geliştirme
 • Bileşen Maliyet Tahmini
 • Program Maliyet Bütçeleme
 • Program Finansal İzleme ve Kontrol
 • Program Finansal Kapama
Program Entegrasyon Yönetimi
 • Program Başlatma
 • Program Yönetim Planı Geliştirme
 • Program Altyapısı Geliştirme
 • Program Teslim Yönetimi
 • Program Performans İzleme ve Kontrol
 • Program Geçiş ve Fayda Sürekliliği
 • Program Kapanışı
Program Tedarik Yönetimi
 • Program Tedarik Planlama
 • Program Tedariği
 • Program Tedarik Yönetimi
 • Program Tedarik Kapanışı
Program Kalite Yönetimi
 • Program Kalite Planlama
 • Program Kalite Güvence
 • Program Kalite Kontrol
Program İnsan Kaynakları Yönetimi
 • İnsan Kaynakları Planlama
 • İnsan Kaynakları Önceliklendirme
 • İnsan Kaynakları Bağımlılıkları ve İlişkilerini Yönetme
Program Risk Yönetimi
 • Program Risk Yönetimi Planlama
 • Program Risk Tanımlama
 • Program Risk Analizi
 • Program Risk Yanıt Planlama
 • Program Risk İzleme ve Kontrol
Program Zaman Yönetimi
 • Program Zaman Yönetimi Planlama
 • Program Zaman Kontrolü
Program Kapsam Yönetimi
 • Program Kapsam Planlama
 • Program Kapsam Kontrolü

 

 • Proje Ofisi Üyeleri
 • Program Yöneticileri
 • Project Yöneticileri
 • Proje Takım Üyeleri
 • Birim Yöneticileri
 • Ürün Yöneticileri

 

 • Programları projelerden farklı kılan özelliklerin neler olduğu
 • İş stratejilerinin programların oluşmalarındaki etkisi ve iş stratejisi hizalamanın önemi
 • Program paydaşlarının rol ve sorumlulukları
 • Programın faydalarının tanımlanması ve yönetilmesinin önemi
 • Program Yaşam döngüsünde hangi süreçlerin planlanması gerektiği ve bunların ele alınışı.
 • Program İletişim Yöntemlerini, koordinasyon ve raporlamasının önemi
 • Program Finansal Yönetimi
 • Program Tedariklerinin Yönetilmesini
 • Program Kalite Yönetimi prensiplerini
 • Program Risklerini ele almayı
 • Program kapsamını tanımlamayı
 • Program Zaman Yönetimi prensiplerini öğrenmiş olacaklardır.

Süre:

2 Gün (14 Saat) / Saat 09:30-17:30

Metod:

Anlatım + Gruplar Şeklinde Uygulama

 

Bu eğitimin sonunda sertifika verilecektir. Verilecek sertifika PMP® Sınavına girmek için gerekli olan 35 saatlik eğitimin 14 saatini karşılar.


Eğitimin PDU Kırılım Yapısı:

Aşağıdaki sertifikalardan herhangi birine sahip bir kişi bu eğitime katılarak aşağıdaki PDU değerlerini almaya hak kazanır.

 

Certificate Technical PDUs Leadership PDUs Strategic PDUs Total PDUs
PMP® 6,00 4,00 4,00 14,00
PgMP® 6,00 4,00 4,00 14,00
PMI-ACP® 0,00 4,00 4,00 8,00
PMI-SP® 1,00 4,00 4,00 9,00
PMI-RMP® 1,00 4,00 4,00 9,00
PfMP® 1,00 4,00 4,00 9,00
PMI-PBA® 0,00 4,00 4,00 8,00

 

İstanbul - Anadolu Yakası
29 Eylül - 30 Eylül 2018
İstanbul - Anadolu Yakası
24 Kasım - 25 Kasım 2018