"Hayatımız Proje"

Projelerde Risk Yönetimi


Projelerimizi başarıyla tamamlayabilmek için, yönetim süreçlerine ve faaliyetlere yerleşebilecek riskleri öngörerek hızlı ve etkin risk kararları alabilmek önemlidir.

 

Risk Yönetimi, proje yönetiminin kapsamlı yapısı içerisinde, proje hedeflerini olumsuz etkileyebilecek faktörlerin azaltılmasına, değer katabilecek fırsatların artırılmasına yönelik etkili stratejiler sunan bir uzmanlık alanı olarak öne çıkmaktadır.

 

Uluslararası risk yönetimi standartları doğrultusunda hazırlanan bu eğitim programında, proje risklerini sistematik bir yaklaşımla ele alarak yönetebilmek için gerekli temel konuların yanı sıra kullanılabilecek yöntem, araç ve teknikler uygulamalı olarak anlatılmaktadır.

 

Ön Kayıt FormuTeklif Al
 • * Kurumsal veya Toplu Eğitim için

 

 • Risk Yönetimine Genel Bakış
 • Proje Yönetimi İçerisinde Risk Yönetimi’nin Yeri
 • Temel Kavramlar, Tanımlar ve Terimler
 • Dünyada Risk Modelleri ve Standartları
 • Proje Risk Yönetimi Standartları
 • Proje Risk Yönetiminde Roller ve Sorumluluklar

 

 • Proje Risklerinin Yönetimi
 • Risk Yönetiminin Planlanması
 • Risklerin Tanımlanması
 • Niteliksel Risk Analizinin Yapılması
 • Niceliksel Risk Analizinin Yapılması
 • Risk Yanıtlarının Planlanması
 • Risklerin Kontrolü

 

 • Proje Risk Yönetimi Araç ve Teknikleri
 • Bilgi Toplama Teknikleri
 • Analiz Teknikleri
 • Karar Alma Teknikleri
 • Diğer Kolaylaştırıcı Teknikler

 

 • Proje Yaşam Döngüsü Boyunca Risk Yönetimi
 • Proje Yönetimi Süreçleri ve Proje Risk Yönetimi
 • Proje Risklerinin Sistematik ve Bütünsel Yönetimi
 • Proje Risk Yönetimi Başarı Faktörleri

 

 • Grup Çalışmaları ve Uygulamalar

 

 

Projelerde risk yönetimi eğitimi, projelerin doğasında var olan riskleri etkili bir şekilde yönetmek isteyen tüm profesyoneller için tasarlanmıştır. Proje yöneticileri, risk yöneticileri ve proje ekibi başta olmak üzere risk kararlarına etkide bulunan tüm paydaşlar bu eğitim programından faydalanabilir.

 

 

Bu eğitim programı için bireysel kazanım hedefleri şunlardır:

 • Proje yaşam döngüsü boyunca risk yönetimi yapabilecek bilgi ve beceriyi kazanmak
 • Proje Risk Yönetimi proseslerini öğrenmek ve uygulama becerisi kazanmak
 • Risklerin yönetiminde kullanılan başlıca araç ve teknikleri öğrenmek ve uygulama becerisi kazanmak
 • Risk yönetimini genel proje yönetim süreçleri ile uyumlaştırmayı öğrenmek

 

 

Süre:

1 Gün (7 Saat) / Saat 09:30-17:30 arasında verilir.

 

Metot:

Eğitimde proje risk yönetiminin temel bileşenleri interaktif yöntemler, grup çalışmaları ve sınıf içi uygulamalarla aktarılmaktadır. Katılımcılarımızın kendi projelerine uygulayabilecekleri hazır şablonlar eğitim esnasında katılımcılarımızla paylaşılmaktadır.

 

PMI® akreditasyonuna sahip bu eğitime tam katılım gösterenlere, İstanbul Kurumsal Gelişim’e ait katılım sertifikaları verilecektir. 

 

ONLINE - CANLI EĞİTİMLER
24 Ekim - 24 Ekim 2020