"Hayatımız Proje"

  

PMI - RMP® (Project Management Institute - Risk Management Professional®) Sınavı Hazırlık Programı


CCRS Kodu: RM02010121
 

PMI-RMP® Sertifikası, proje risk yönetimi konularında çalışan profesyonellere mesleki uzmanlıklarını belgeleyen uluslararası bir sertifikasyon sunarak, diğer PMI® sertifikasyonlarında olduğu gibi, tecrübeyi, bilgiyi ve başarıyı  belgeleyen bir gösterge olarak giderek yaygınlaşmaktadır.

 

Katılımcılarımız bu eğitim süresince, sertifika sınavı için gerekli temel konuları öğrenecek, sınav yapısına uygun örnek soruları çözerek detaylı hazırlanma fırsatı elde edecektir. Eğitim materyalleri, sınav yapısı doğrultusunda, İngilizce olarak paylaşılmaktadır.

 

 

PMI-Risk Management Professional® (PMI-RMP®) Sertifikasyonu

PMI Proje Risk Yönetimi Uygulama Standartı, PMI-RMP® İlgi Alanları, sınav yapısı ve başvuru süreci ile ilgili bilgilerin paylaşılması


Proje Risk Yönetimi Genel Çerçevesi

Proje risk yönetimi süreçlerine giriş bilgileri, sınav için gerekli temel kavramlar, tanımlar ve terimler, bölüm sonu sınavı, sonuçların değerlendirilmesi


Risk Yönetiminin Planlanması

Planlama sürecinin hedefleri, temel terminoloji, süreç girdileri, kullanılan araç ve teknikler, süreç çıktıları, bölüm sonu sınavı ve sonuçların değerlendirilmesi


Risklerin Tanımlanması

Risklerin Tanımlanması sürecinin hedefleri, temel terminoloji, süreç girdileri, kullanılan araç ve teknikler, süreç çıktıları, bölüm sonu sınavı ve sonuçların değerlendirilmesi


Niteliksel Risk Analizinin Yapılması

Niteliksel Risk Analizi sürecinin hedefleri, temel terminoloji, süreç girdileri, kullanılan araç ve teknikler, süreç çıktıları, bölüm sonu sınavı ve sonuçların değerlendirilmesi


Niceliksel Risk Analizinin Yapılması

Niceliksel Risk Analizi sürecinin hedefleri, temel terminoloji, süreç girdileri, kullanılan araç ve teknikler, süreç çıktıları, bölüm sonu sınavı ve sonuçların değerlendirilmesi


Risk Yanıtlarının Planlanması

Risk Yanıtlarının Planlanması sürecinin hedefleri, temel terminoloji, süreç girdileri, kullanılan araç ve teknikler, süreç çıktıları, bölüm sonu sınavı ve sonuçların değerlendirilmesi


Risklerin Kontrolü

Risklerin Kontrolü sürecinin hedefleri, temel terminoloji, süreç girdileri, kullanılan araç ve teknikler, süreç çıktıları, bölüm sonu sınavı ve sonuçların değerlendirilmesi


Proje Yönetimi Süreçleri ve Riskler

Sınava yönelik olarak proje yönetimi süreçleri ve bilgi alanları ile ilgili temel konuların tekrarlanması, risk konuları ile ilişkilendirilmesi, bölüm sonu sınavı ve sonuçların değerlendirilmesi


Deneme Sınavı

 

 

PMP-RMP® sertifikanız, paydaşlarınıza proje risklerinin tanımlanması, değerlendirilmesi, yönetilmesi konusunda gerekli uzmanlığa sahip olduğunuzu belgeleyen, uluslararası geçerliliği yüksek bir  sertifikasyondur.

 

Proje yöneticileri, risk yöneticileri ve proje ekibi başta olmak üzere risk kararlarına etkide bulunan tüm paydaşlar bu eğitim programından faydalanabilir.

 

 

Bu eğitim programına katılan katılımcılarımız aşağıda belirtilen alanlarda bilgi sahibi olarak PMI-RMP®  sınavını geçmek için gerekli kazanımı sağlayacaklardır:

 

  • Başvuru süreçleri, sınav yapısı ve örnek soru tipleri
  • Proje yaşam döngüsü boyunca risklerin yönetimi
  • Proje risk yönetimi süreçleri ve bu süreçlerde kullanılan başlıca araç ve teknikler
  • Proje risk yönetimi süreçlerinin diğer proje yönetimi süreçleri ile uyumlaştırılması
  • Sınava yönelik çalışma planı oluşturma
  • Deneme testlerine ve final sınavına katılarak uygulama, değerlendirme

 

 

Süre:

3 Gün (21 Saat) / Saat 09:30-17:30 

 

Metod:

Eğitimimizde PMI-RMP®  sınavı için ihtiyaç duyulan teorik bilgiler aktarılmakta, ayrıca katılımcılarımız örnekler üzerinde tartışma ve uygulama fırsatı bulmaktadır. Her bölüm sonunda değerlendirme testleri ve kurs sonunda final sınavı yapılarak eğitmenle birlikte değerlendirilmektedir.


PMI RMP®  Sertifikasına başvurabilmek için ön şartlar şunlardır:

 

  • 4 yıllık üniversite derecesine sahip olanlar için: 3.000 saat proje risk yönetimi deneyimi, 30 saat proje risk yönetimi eğitimi,
  • Lise derecesine sahip olanlar için: 4.500 saat proje risk yönetimi deneyimi, 40 saat proje risk yönetimi eğitimi,

 

Raporlanacak deneyimler, sınava başvuru tarihinden 5 yıl öncesine kadar gidebilir. Eğitimler için böyle bir şart bulunmamaktadır.

Eğitimin PDU Kırılım Yapısı:

 

Certificate Technical PDUs Leadership PDUs Strategic PDUs Total PDUs
PMP® 12,00 4,50 4,50 21,00
PgMP® 12,00 4,50 4,50 21,00
PMI-ACP® 0,00 4,50 4,50 9,00
PMI-SP® 4,50 4,50 4,50 13,50
PMI-RMP® 12,00 4,50 4,50 21,00
PfMP® 0,75 4,50 4,50 9,75
PMI-PBA® 0,75 4,50 4,50 9,75

 

İstanbul - Anadolu Yakası
28 Eylül - 30 Eylül 2018
İstanbul - Anadolu Yakası
23 Kasım - 25 Kasım 2018
FIRSAT PAKETLERİMİZ
Bu eğitimi içeren fırsat paketimizi görmek ister misiniz?
RİSK YÖNETİMİ – RMP® FIRSAT PAKETİ (5 GÜN - 35 SAAT)

Projelerde Risk Yönetimi + PMI - RMP® Sınavına Hazırlık Eğitimi