"Hayatımız Proje"

  

Portföy Yönetimi


CCRS Kodu: PM02060114
 

Proje Portföy Yönetimi tekniklerinin öğretilmesi, Portföy yöneticilerinin geliştirilmesidir.

 

Ön Kayıt FormuTeklif Al
 • * Kurumsal veya Toplu Eğitim için

 

TEMEL KAVRAMLAR

 • Portföy Nedir?
 • Portföy – Program – Proje İlişkisi
 • Portföy Yönetimi Nedir?
 • Portföy Yönetimi ve Organizasyonel Strateji
 • İş Değeri
 • Portföy Bileşen Yönetimi Etkileşimleri
 • Portföy Yöneticisi
 • Rol & Sorumlulukları
 • Yetkinlikleri
 • Proje Ofisinin, Portföy Yönetimindeki Önemi
 • Portföy Yönetimi ve Organizasyonel Strateji&Hedefler
 • Portföy Yönetim Süreci Geliştirme
 • Mevcut Durumun Değerlendirilmesi
 • Portföy Yönetimi Vizyon ve Planı
 • Portföy Yönetimi süreçlerini Oluşturma ve Geliştirme
 • Portföy Yönetimi Yaşam Çevrimi
 • Portföy Yönetimi Bilgi sistemi
 • Portföy Yönetişimi
 • Portföy Paydaşları
 • Organizasyonel Etkiler ve Olgunluk Seviyesi

 

Portföy Yönetimi Süreç Grupları

 • Portföy Tanımlama
 • Portföy Hizalama
 • Portföy İzleme ve Kontrol
 • Portföy Süreç Etkileşimleri

 

Portföyün Stratejik Yönetimi

 • Portföy Stratejik Planının Geliştirilmesi
 • Stratejik Hizalama analizi
 • Önceliklendirme analizi
 • Portföy Başlatma Belgesinin Hazırlanması
 • Yeterlilik ve Kapasite analizi
 • Senaryo analizi
 • Portföy Yol Haritasının Hazırlanması
 • Bağımlılık Analizi
 • Fayda-Maliyet analizi
 • Stratejik Değişiklikleri Yönetmek
 • Paydaş analizi
 • Sapma analizi
 • Farkındalık Değerlendirme
   

Portföy Yönetişimi

 • Portföy Yönetim Planını Hazırlamak
 • Çıkarım Teknikleri
 • Portföy Tanımlama
 • Bileşen Kategorizasyonu
 • Ağırlandırılmış Değerleme Tekniği
 • Portföy Optimizasyonu
 • Kalitatif & Kantitatif analizler
 • Grafiksel İzleme
 • Portföy Onayı
 • Portföy Onay Süreci
 • Portföy Görünümü
 • Portföy Sunumu ve Gözden Geçirmeler
   

Portföy Performans Yönetimi

 • Portföy Performans Yönetim Planı Hazırlamak
 • Portföy Tedarik ve Talep Yönetimi
 • Senaryo Analizi
 • Portföy Değerini Yönetmek
 • Değer Skorlama ve Ölçüm Analizi
 • Portföy İletişim Planını Hazırlamak
 • İletişim Gereksinim Analizi
 • Portföy Bilgi Yönetimi
 • İletişim Metodları
 • Raporlama

 

Portföy Risk Yönetimi

 • Portföy Risk Yönetim Planını Hazırlamak
 • Portföy Risklerini Yönetmek

 

 

 • Proje Ofisi Çalışanları
 • Program Yöneticileri
 • Proje Yöneticileri
 • Proje Ekip Üyeleri
 • Birim Yöneticileri
 • Ürün Yöneticileri

 

 

 • Portföyün ne olduğu
 • İş stratejilerinin portföyleri oluşturması ve üzerindeki etkisi
 • Portföy ve stratejisi hizalamanın önemi
 • Portföy paydaşlarının rol ve sorumlulukları
 • Portföy Yaşam Döngüsünde hangi süreçlerin planlanması gerektiği ve bunların ele alınışı.
 • Portföy İletişim Yöntemlerini, koordinasyon ve raporlamasının önemi
 • Portföy Yönetişimi ile ilgili prensipleri
 • Portföy Performans Yönetimi
 • Portföy Talep ve Tedariklerinin Yönetilmesini
 • Portföy Risklerini ele almayı öğrenmiş olacaklardır.

 

 

Süre:

2 Gün (14 Saat) / Saat 09:30-17:30

 

Metod:

 • Anlatım
 • Gruplar Şeklinde Uygulama

Bu eğitimin sonunda sertifika verilecektir. Verilecek sertifika PMP® Sınavına girmek için gerekli olan 35 saatlik eğitimin 14 saatini karşılar.


Eğitimin PDU Kırılım Yapısı:

Aşağıdaki sertifikalardan herhangi birine sahip bir kişi bu eğitime katılarak aşağıdaki PDU değerlerini almaya hak kazanır.

 

Certificate Technical PDUs Leadership PDUs Strategic PDUs Total PDUs
PMP® 6,00 4,00 4,00 14,00
PgMP® 6,00 4,00 4,00 14,00
PMI-ACP® 0,00 4,00 4,00 8,00
PMI-SP® 2,00 4,00 4,00 10,00
PMI-RMP® 2,00 4,00 4,00 10,00
PfMP® 6,00 4,00 4,00 14,00
PMI-PBA® 0,00 4,00 4,00 8,00