"Hayatımız Proje"

Proje Yönetimi Sertifika Programı - 24 Saat

CCRS Kodu: CP01010624

Eğitimin Amacı

Bu program, proje yöneticileri ve yönetici adayları için hazırlanmıştır. Katılımcılar; proje yönetimi metodolojisinin temel ve ileri tekniklerine, uygulama örnekleri ve vaka analizleriyle interaktif katılım göstererek, hakim olmaktadırlar. 

PROGRAM TAKVİMİ

EĞİTİM TARİHİ EĞİTİM GÜNÜ

EĞİTİM SAATİ

03.07.2021 Cumartesi 

10:00-17:00

04.07.2021 Pazar

10:00-17:00

10.07.2021 Cumartesi 

10:00-17:00

11.07.2021 Pazar

10:00-17:00Öğrenme Amaçları

Bu 24 saatlik eğitimde katılımcılar, projelerini başarıyla yönetebilmek için aşağıdaki konu başlıklarını öğreneceklerdir:

 • Proje Yönetimi Çerçevesi
 • Proje Yönetimi Süreç Grupları
 • Proje Yönetimi Bilgi Alanları
 • Proje Yönetimi SüreçleriÖğrenme Çıktıları

Katılımcıların öğrenmesi aşağıdaki yöntemlerle değerlendirilecektir.

 

 • Performansa Dayalı Aktiviteler: Katılımcılar değerlendirilmesi örnekler üzerinden karmaşık Kritik Yol Analizi ve Kazanılmış Değer Analizi gibi hesaplamaları yapabilme becerileri ile ölçülecektir.

 

Ön Kayıt FormuTeklif Al
 • * Kurumsal veya Toplu Eğitim için

 

 • Tanışma
  • İstanbul Kurumsal Gelişim’in Tanıtımı
  • Sertifika Programı Tanıtımı
  • Neden Sertifika Programı ?
  • Neler Öğreneceğiz ?

 

 • Proje Yönetimine Girişi
  • Proje Nedir?
  • Proje Yönetimi Nedir?
  • Neden Proje Yönetimi?
  • Proje Yönetimi Başarı Kriterleri
  • Proje Yönetimi Süreç Grupları

 

 • Proje Yönetim Bilgi Alanları
  • Proje Entegrasyon Yönetimi
  • Proje Kapsam Yönetimi
  • Proje Zaman Çizelgesi Yönetimi
  • Proje Maliyet Yönetimi
  • Proje Kalite Yönetimi
  • Proje Kaynak Yönetimi
  • Proje İletişim Yönetimi
  • Proje Risk Yönetimi
  • Proje Tedarik Yönetimi
  • Proje Paydaş Yönetimi

 

 • Proje ve Geliştirme Yaşam Döngüleri
  • Plan Odaklı (Şelale) Yaşam Döngüleri
  • Tekrara Dayalı Yaşam Döngüleri
  • Artırımlı Yaşam Döngüsü
  • Çevik (Agile) Yaşam Döngüsü

 

 • Projelerde Organizasyon Yapıları
  • Proje Bazlı Organizasyon
  • Fonksiyonel Organizasyon
  • Matris Organizasyonlar
  • Karma Organizasyon

 

 • Proje Yönetim Ofisi
  • Proje Ofisinin Rolü Nedir?
  • Proje Ofisinin Tipleri Nelerdir?

 

 • Proje Paydaşları
  • Müşteri
  • Sponsor
  • Kaynak Yöneticisi
  • Proje Yönetim Ekibi
  • Proje Ekibi

 

 • Proje Yöneticisi
  • PMI® Yetkinlik Üçgeni
  • Proje Yöneticisinin Tanımı
  • Politikalar, Güç ve İşleri Yaptırabilmek
  • Liderlik Tipleri
  • Kişilik Tipleri

 

 • Proje Başlatma Süreçleri
  • Projeler Nasıl Ortaya Çıkar?
  • Proje Seçim Yöntemleri
  • Proje Başlatma Belgesi Geliştirme
  • Paydaş Belirleme

 

 • Planlama Süreç Grubu
  • Planlamaya Genel Bakış
  • Kapsam Yönetiminin Planlanması
  • Gereksinimlerin Toplanması
  • Gereksinim Önceliklendirme
  • Kapsamın Tanımlanması
  • İş Kırılım Yapısının Oluşturulması
  • Zaman Çizelgesi Yönetiminin Planlanması
  • Aktivitelerin Tanımlanması
  • Aktivitelerin Sıralanması
  • Aktivite Sürelerinin Tahmin Edilmesi
  • Süre Tahminleme Teknikleri
  • Zaman Çizelgesinin Geliştirilmesi
  • Kritik Yol Analizi
  • Kaynak Optimizasyon Teknikleri
  • Maliyet Yönetiminin Planlanması
  • Maliyetlerin Tahmin Edilmesi
  • Maliyet Tahminleme Teknikleri
  • Bütçenin Belirlenmesi
  • Kalite Yönetiminin Planlanması
  • Kaynak Yönetiminin Planlanması
  • Aktivite Kaynaklarının Tahmin Edilmesi
  • İletişim Yönetiminin Planlanması
  • Risk Yönetiminin Planlanması
  • Risklerin Tanımlanması
  • Nitel Risk Analizi Gerçekleştirilmesi
  • Nicel Risk Analizinin Gerçekleştirilmesi
  • Risk Yanıtlarının Planlanması
  • Tedarik Yönetiminin Planlanması
  • Sözleşme Tipleri
  • Paydaş Katılımının Planlanması
  • Proje Yönetim Planının Geliştirilmesi

 

 • Yürütme Süreçleri
  • Kalitenin Yönetilmesi
  • Kaynakların Sağlanması 
  • Takımın Geliştirilmesi
  • Takımın Yönetilmesi
  • İletişimin Yönetilmesi
  • Risk Yanıtlarının Uygulanması
  • Tedariklerin Yürütülmesi
  • Paydaş Katılımının Yönetilmesi
  • Proje Çalışmalarının  Yönlendirilmesi ve Yönetilmesi
  • Proje Bilgi Birikiminin Yönetilmesi

 

 

 • İzleme ve Kontrol Süreç Grubu
  • Proje Çalışmalarının İzlenmesi ve Kontrolü
  • Entegre Değişiklik Kontrolünün Gerçekleştirilmesi
  • Kapsamın Onaylanması
  • Kapsamın Kontrolü
  • Zaman Çizelgesinin Kontrolü
  • Maliyetlerin Kontrolü
  • Kazanılmış Değer Analizi
  • Performans Raporlama
  • Kalitenin Kontrolü
  • Kaynakların Kontrolü
  • İletişimin İzlenmesi
  • Risklerin İzlenmesi
  • Tedariklerin Kontrolü
  • Paydaş Katılımının İzlenmesi

 

 • Kapanış Süreç Grubu
  • Proje veya Fazın Kapanışı
  • Retrospektif

 

 

 • Her sektörden proje paydaşları (proje sponsorları, üst yönetim temsilcileri, proje ekip üyeleri, proje yöneticileri, proje liderleri). 
 • Proje Yönetimi konusunda derinlemesine bilgi edinmek isteyen herkes. 
 • Profesyonel anlamda proje yönetimi mesleğini/uzmanlığını uygulayacak kişiler.

Bu eğitimde katılımcılar, uluslararası kabul görmüş iyi örnekler doğrultusunda proje yönetimi süreçlerini, uyarlama alanlarını, temel kavramları ve  başlıca teknikleri öğreneceklerdir.

 


24 Saat / Cumartesi - Pazar (10:00-17:00) - Salı - Perşembe (19:30-22:30)


 

PMI® akreditasyonuna sahip bu eğitime tam katılım gösterenlere, İstanbul Kurumsal Gelişim’e ait dijital katılım sertifikaları verilecektir. 

 

Eğitimin PDU Kırılım Yapısı:

Certificate Technical PDUs Leadership PDUs Strategic PDUs Total PDUs
PMP® 8,00 8,00 8,00 24,00