"Hayatımız Proje"

Proje Yönetimi Sertifika Programı - 36 Saat

CCRS Kodu: CP01010636

Eğitimin Amacı

Proje Yönetimi Sertifika Programı, 36 saatlik Proje Yönetimi Temelleri - Microsoft Project® Uygulamaları içeriklerinden oluşmaktadır.

İlk 24 saat (3’er saatten 8 oturum) proje yöneticileri ve yönetici adayları için hazırlanmıştır. Bu eğitimle katılımcılar; proje yönetimi metodolojisinin temel ve ileri tekniklerine, uygulama örnekleri ve vaka analizleriyle interaktif katılım göstererek, hakim olmaktadırlar. 

Son 12 saat  (3’er saatten 8 oturum) katılımcılar, projelerini Project Management Institute - PMI® uygulamaları çerçevesinde “Microsoft Project®” kullanarak yönetebilir hale gelmektedirler.

 

PROGRAM TAKVİMİ

EĞİTİM TARİHİ EĞİTİM GÜNÜ EĞİTİM SAATİ
16.03.2021 Salı  19:30 - 22:30
18.03.2021 Perşembe 19:30 - 22:30
20.03.2021 Cumartesi  10:00 - 17:00
21.03.2021 Pazar 10:00 - 17:00
23.03.2021 Salı  19:30 - 22:30
25.03.2021 Perşembe 19:30 - 22:30
27.03.2021 Cumartesi  10:00 - 17:00
28.03.2021 Pazar 10:00 - 17:00Öğrenme Amaçları

Bu 36 saatlik eğitimde katılımcılar, projelerini başarıyla yönetebilmek için aşağıdaki konu başlıklarını öğreneceklerdir:

 • Proje Yönetimi Çerçevesi
 • Proje Yönetimi Süreç Grupları
 • Proje Yönetimi Bilgi Alanları
 • Proje Yönetimi SüreçleriÖğrenme Çıktıları

Katılımcıların öğrenmesi aşağıdaki yöntemlerle değerlendirilecektir.

 

 • Performansa Dayalı Aktiviteler: Katılımcılar değerlendirilmesi örnekler üzerinden karmaşık Kritik Yol Analizi ve Kazanılmış Değer Analizi gibi hesaplamaları yapabilme becerileri ile ölçülecektir.
 • Final Sınav: Eğitimin sonunda 1 saatlik test sınavı yapılacaktır.


 

Ön Kayıt FormuTeklif Al
 • * Kurumsal veya Toplu Eğitim için

a) Proje Yönetimi Kavramları ve Metodolojisi – Süre: 24 Saat  

 

 • Tanışma
  • İstanbul Kurumsal Gelişim’in Tanıtımı
  • Sertifika Programı Tanıtımı
  • Neden Sertifika Programı ?
  • Neler Öğreneceğiz ?

 

 • Proje Yönetimine Girişi
  • Proje Nedir?
  • Proje Yönetimi Nedir?
  • Neden Proje Yönetimi?
  • Proje Yönetimi Başarı Kriterleri
  • Proje Yönetimi Süreç Grupları

 

 • Proje Yönetim Bilgi Alanları
  • Proje Entegrasyon Yönetimi
  • Proje Kapsam Yönetimi
  • Proje Zaman Çizelgesi Yönetimi
  • Proje Maliyet Yönetimi
  • Proje Kalite Yönetimi
  • Proje Kaynak Yönetimi
  • Proje İletişim Yönetimi
  • Proje Risk Yönetimi
  • Proje Tedarik Yönetimi
  • Proje Paydaş Yönetimi

 

 • Proje ve Geliştirme Yaşam Döngüleri
  • Plan Odaklı (Şelale) Yaşam Döngüleri
  • Tekrara Dayalı Yaşam Döngüleri
  • Artırımlı Yaşam Döngüsü
  • Çevik (Agile) Yaşam Döngüsü

 

 • Projelerde Organizasyon Yapıları
  • Proje Bazlı Organizasyon
  • Fonksiyonel Organizasyon
  • Matris Organizasyonlar
  • Karma Organizasyon

 

 • Proje Yönetim Ofisi
  • Proje Ofisinin Rolü Nedir?
  • Proje Ofisinin Tipleri Nelerdir?

 

 • Proje Paydaşları
  • Müşteri
  • Sponsor
  • Kaynak Yöneticisi
  • Proje Yönetim Ekibi
  • Proje Ekibi

 

 • Proje Yöneticisi
  • PMI® Yetkinlik Üçgeni
  • Proje Yöneticisinin Tanımı
  • Politikalar, Güç ve İşleri Yaptırabilmek
  • Liderlik Tipleri
  • Kişilik Tipleri

 

 • Proje Başlatma Süreçleri
  • Projeler Nasıl Ortaya Çıkar?
  • Proje Seçim Yöntemleri
  • Proje Başlatma Belgesi Geliştirme
  • Paydaş Belirleme

 

 • Planlama Süreç Grubu
  • Planlamaya Genel Bakış
  • Kapsam Yönetiminin Planlanması
  • Gereksinimlerin Toplanması
  • Gereksinim Önceliklendirme
  • Kapsamın Tanımlanması
  • İş Kırılım Yapısının Oluşturulması
  • Zaman Çizelgesi Yönetiminin Planlanması
  • Aktivitelerin Tanımlanması
  • Aktivitelerin Sıralanması
  • Aktivite Sürelerinin Tahmin Edilmesi
  • Süre Tahminleme Teknikleri
  • Zaman Çizelgesinin Geliştirilmesi
  • Kritik Yol Analizi
  • Kaynak Optimizasyon Teknikleri
  • Maliyet Yönetiminin Planlanması
  • Maliyetlerin Tahmin Edilmesi
  • Maliyet Tahminleme Teknikleri
  • Bütçenin Belirlenmesi
  • Kalite Yönetiminin Planlanması
  • Kaynak Yönetiminin Planlanması
  • Aktivite Kaynaklarının Tahmin Edilmesi
  • İletişim Yönetiminin Planlanması
  • Risk Yönetiminin Planlanması
  • Risklerin Tanımlanması
  • Nitel Risk Analizi Gerçekleştirilmesi
  • Nicel Risk Analizinin Gerçekleştirilmesi
  • Risk Yanıtlarının Planlanması
  • Tedarik Yönetiminin Planlanması
  • Sözleşme Tipleri
  • Paydaş Katılımının Planlanması
  • Proje Yönetim Planının Geliştirilmesi

 

 • Yürütme Süreçleri
  • Kalitenin Yönetilmesi
  • Kaynakların Sağlanması 
  • Takımın Geliştirilmesi
  • Takımın Yönetilmesi
  • İletişimin Yönetilmesi
  • Risk Yanıtlarının Uygulanması
  • Tedariklerin Yürütülmesi
  • Paydaş Katılımının Yönetilmesi
  • Proje Çalışmalarının  Yönlendirilmesi ve Yönetilmesi
  • Proje Bilgi Birikiminin Yönetilmesi

 

 

 • İzleme ve Kontrol Süreç Grubu
  • Proje Çalışmalarının İzlenmesi ve Kontrolü
  • Entegre Değişiklik Kontrolünün Gerçekleştirilmesi
  • Kapsamın Onaylanması
  • Kapsamın Kontrolü
  • Zaman Çizelgesinin Kontrolü
  • Maliyetlerin Kontrolü
  • Kazanılmış Değer Analizi
  • Performans Raporlama
  • Kalitenin Kontrolü
  • Kaynakların Kontrolü
  • İletişimin İzlenmesi
  • Risklerin İzlenmesi
  • Tedariklerin Kontrolü
  • Paydaş Katılımının İzlenmesi

 

 • Kapanış Süreç Grubu
  • Proje veya Fazın Kapanışı
  • Retrospektif

 

b) Microsoft Project® Destekli Proje Planlama ve Kontrolü – Süre: 12 Saat      

 • Proje Yönetimi ve Süreçleri
  • Proje Yönetimi Süreçleri
  • Proje Süreçleri ile Microsoft Project® ilişkisi

 

 • Proje Yönetiminde Kapsam Bildirimi
  • Kapsamın Tanımlanması ve İş Kırılım Yapısı 
  • Proje Kapsam Bildirimi
  • Örnek Projede Kapsam Bildirimi
 • Microsoft Project®’in Tanıtımı
  • Veri Girişi ve Veri İzleme Yöntemleri
  • Görüntü – Tablo – Filtre Özellikleri
  • Takvimleri Tanımlama
 • Planlamaya Başlama ve İş Kırılım Yapısı
  • Örnek Projede Aktivitelerin Microsoft Project®’e Girilmesi
  • İş Kırılım Yapısı Oluşturma
 • Aktiviteler Arası Bağlantılar
  • Bağlantı Seçeneklerini Tanımlama
  • Öteleme ve Önde Gitme Zamanı Nedir? Nasıl Kullanılır?
  • Örnek Projede Bağlantıların Kurulması ve Projeye Genel Bakış 
 • Zaman ve Maliyet Tahminleme
  • Tahminleme Tekniklerinin İncelenmesi
  • Kaynakların ve Tahminlerin Görevlere Atanması
  • Atamaların Microsoft Project®’e Girilmesi
  • Atamaların Ardından Proje Analizi
 • Proje Analizi I
  • Projelerin Genel Olarak Süre, Maliyet ve Efor Verilerinin İncelenmesi
  • Aktivite Bazlı Süre, Maliyet ve Efor Bilgilerinin İncelenmesi
  • Kaynak Bazlı Süre, Maliyet ve Efor Bilgilerinin İncelenmesi
 • KritikYol (CPM) ve PERT Teknikleri
  • Kritik Yol’un Tanımlanması ve Projedeki Önemi
  • Örnek Projede Kritik Yol’un İncelenmesi
  • Toplam Bolluk ve Serbest Bolluk Kavramlarının Önemi
  • Kritik Yol’a Göre Efor – Maliyet – Zaman Bilgilerinin Yorumlanması
 • Projelerde "Fazla Yüklenme" Problemleri
  • Kaynaklara Ait Efor – Maliyet Bilgilerinin İzlenmesi
  • Microsoft Project®’te Kaynaklara Fazla Mesai Atama
  • Proje Süresini Kısaltma – Uzatma Yöntemleri 
 • Proje Analizi II
  • Microsoft Project®’teki verileri Excel’e Grafiksel Aktarma
  • Planın Son Haliyle Proje Kapsam Bildirimi’nin Karşılaştırılması
 • Proje Kontrolü
  • Temel Plan (Baseline)
  • Gerçekleşme Verilerinin Microsoft Project®’e Girilmesi
  • Sapmaların İzlenmesi ve Yorumlanması
  • Microsoft Project®’teki Standart Rapor Formatları
  • Microsoft Project®’te İhtiyaca Göre Rapor Yaratma 
 • Microsoft Project®’in İleri Düzey Kullanımı
  • Periyodik Olayların Microsoft Project®’e Girilmesi
  • Görüntü – Tablo – Filtre Yaratma
  • Formlar Yaratma
  • Alternatif Projelerin Maliyet ve Süre Açısından Karşılaştırılması
 • Çoklu Proje Ortamında Çalışma
  • Kaynak Havuzu Yapısı
  • Kaynakların, Dosyalar Arası Paylaştırılması
 • Her sektörden proje paydaşları (proje sponsorları, üst yönetim temsilcileri, proje ekip üyeleri, proje yöneticileri, proje liderleri). 
 • Proje Yönetimi konusunda derinlemesine bilgi edinmek isteyen herkes. 
 • Profesyonel anlamda proje yönetimi mesleğini/uzmanlığını uygulayacak kişiler.

Kullanılan raporlama, sunum, form gibi dokümanların proje yönetimi açısından incelenmesi veya gerekli olabilecek Microsoft Project® raporlarını tanıtma.

Bu eğitimde katılımcılar, uluslararası kabul görmüş iyi örnekler doğrultusunda proje yönetimi süreçlerini, uyarlama alanlarını, temel kavramları ve  başlıca teknikleri öğreneceklerdir.

Eğitimimizin bir parçası olarak Microsoft Project® programını kullanarak, bilgi sistemlerini daha etkin kullanmayı öğrenirsiniz. Bu yüzden, Microsoft Project®’i kullanmak, aşağıdaki sebeplerden dolayı çalışmalarına hız kazandıracaktır. 

 • Birden fazla projenin takibinde kolaylık sağlamak,
 • Kaynakların iş yüklerini kolaylıkla takip edebilmek,
 • Proje maliyetlerini ve nakit akışlarını izleyebilmek,
 • Alternatif planların hızlı bir biçimde oluşturulmasını sağlamak.


36 Saat / Cumartesi - Pazar (10:00-17:00) - Salı - Perşembe (19:30-22:30)


 

PMI® akreditasyonuna sahip bu eğitime tam katılım gösterenlere, İstanbul Kurumsal Gelişim’e ait dijital katılım sertifikaları verilecektir. Katılımcıların “Başarı Sertifikası”na hak kazanmaları için “Final Sınavı”nda, minimum %70 oranında başarı sağlamaları gerekmektedir. Verilecek olan sertifika PMP® Sınavına girmek için gerekli olan 35 saati karşılar.

 

Eğitimin PDU Kırılım Yapısı:

Certificate Technical PDUs Leadership PDUs Strategic PDUs Total PDUs
PMP® 32,00 2,00 2,00 36,00
PgMP® 32,00 2,00 2,00 36,00
PMI-ACP® 0,00 2,00 2,00 4,00
PMI-SP® 12,00 2,00 2,00 16,00
PMI-RMP® 4,00 2,00 2,00 8,00
PfMP® 0,00 2,00 2,00 4,00
PMI-PBA® 0,00 2,00 2,00 4,00

 

 
ONLINE - CANLI EĞİTİMLER
25 Mayıs - 6 Haziran 2021
SINIF EĞİTİMLERİ
29 Haziran - 11 Temmuz 2021