"Hayatımız Proje"

  

PMI-PBA® (Project Management Institute - Professional in Business Analysis®) Sınavı Hazırlık Programı


CCRS Kodu: BA02011121
 

PMI-PBA® Sertifikası, iş analizi konusunda çalışan profesyonellere mesleki uzmanlıklarını, bu konudaki yetkinliklerini dünya çapında geçerliliği olan prestijli bir sertifika ile belgeleme imkânı sağlar.
 

Katılımcılarımız bu eğitim süresince, sertifika sınavı için gerekli temel konuları öğrenecek, sınav yapısına uygun örnek soruları çözerek detaylı hazırlanma fırsatı elde edecektir. Eğitim materyalleri, sınav yapısı doğrultusunda, İngilizce olarak paylaşılmaktadır.

 

1) PMI-PBA® SINAV HAKKINDA GENEL BİLGİLER

 • Sınav Yeterlilikleri
 • Sınav Genel Terimleri


 

2) İHTİYAÇ ANALİZİ (Needs Assessment)

 • İhtiyaç Analizi Görevleri
 • İhtiyaç Analizi Teknikleri


 

3) PLANLAMA (Planning)

 • Planlama Görevleri
 • Planlama Teknikleri


 

4) ANALİZ (Analysis)

 • Analiz Görevleri
 • Analiz Teknikleri


 

5) İZLENEBİLİRLİK (Traceability and Monitoring)

 • İzlenebilirlik ve İzleme Görevleri
 • İzlenebilirlik Teknikleri


 

6) DEĞERLENDİRME (Evaluation)

 • Değerlendirme Görevleri
 • Değerlendirme Teknikleri


 

7) YETERLİLİKLER (Competencies)

 • Yetenekler
 • PMI-PBA® Örnek Sınav


 

8) İPUÇLARI (Final Tips)

 

İş Analisti olarak çalışanlar, proje ve program yöneticileri, ürün yöneticileri, ürün geliştiriciler ve test uzmanları için tasarlanmıştır.

 

Bu eğitim programına katılan katılımcılarımız aşağıda belirtilen alanlarda bilgi sahibi olarak PMI-PBA®  sınavını geçmek için gerekli kazanımı sağlayacaklardır:

 • Başvuru süreçleri, sınav yapısı ve örnek soru tipleri
 • Proje yaşam döngüsü boyunca gereksinim yönetimi
 • Proje analiz yönetimi süreçleri ve bu süreçlerde kullanılan araç ve teknikler
 • Proje analiz süreçlerinin farklı proje metotlarına (Agile, Waterfall) uygulanması
 • Sınava yönelik çalışma planı oluşturma
 • Deneme testlerine ve final sınavına katılarak uygulama, değerlendirme

 

Süre:

3 Gün (21 Saat) / Saat 09:30-17:30
 

Metod:

Eğitimimizde PMI-PBA®  sınavı için ihtiyaç duyulan teorik bilgiler aktarılmakta, ayrıca katılımcılarımız örnekler üzerinde tartışma ve uygulama fırsatı bulmaktadır. Her bölüm sonunda değerlendirme testleri ve kurs sonunda final sınavı yapılarak eğitmenle birlikte değerlendirilmektedir.

PMI PBA®  Sertifikasına başvurabilmek için ön şartlar şunlardır:

 • 4 yıllık üniversite derecesine sahip olanlar için:  4.500 saat proje iş analizi deneyimi, 2000 saat proje deneyimi ve 35 saat iş analizi eğitimi.
 • Lise derecesine sahip olanlar için: 7.500 saat proje iş analizi deneyimi,  2000 saat proje deneyimi ve 35 saat iş analizi eğitimi.
 • Raporlanacak deneyimler, sınava başvuru tarihinden 8 yıl öncesine kadar gidebilir. Eğitimler için böyle bir şart bulunmamaktadır.
   

Eğitimin PDU Kırılım Yapısı:

 

Certificate Technical PDUs Leadership PDUs Strategic PDUs Total PDUs
PMP® 18,00 1,50 1,50 21,00
PgMP® 18,00 1,50 1,50 21,00
PMI-ACP® 3,00 1,50 1,50 6,00
PMI-SP® 1,50 1,50 1,50 4,50
PMI-RMP® 1,50 1,50 1,50 4,50
PfMP® 0,00 1,50 1,50 3,00
PMI-PBA® 18,00 1,50 1,50 21,00

 

İstanbul - Anadolu Yakası
25 Mayıs - 27 Mayıs 2018
FIRSAT PAKETLERİMİZ
Bu eğitimi içeren fırsat paketimizi görmek ister misiniz?
İŞ ANALİZİ FIRSAT PAKETİ (5 GÜN - 35 SAAT)

Temel İş Analizi Uzmanlığı + PMI - PBA® Sınavı Hazırlık Programı