"Hayatımız Proje"

  

Proje Yönetiminde Liderlik ve Stratejik Planlama


CCRS Kodu: PM02020014
 

Günümüz finansal koşulları ve rekabet ortamı en düşük maliyetle ve en kısa sürede, en yüksek kalitedeki sonuçları üreten projeleri gerektirmektedir. Bu sonuca giden yolda başarıyı etkileyen birçok unsur vardır. Karmaşık projelerin başarılı olmasında proje yöneticilerinin strateji ve iş yönetim becerilerinin, proje yönetimi teknik becerileriyle eş düzeyde önem taşıdığını PMI®’ın araştırma ve inlemeleri göstermektedir. En öne çıkan beceri ise proje yöneticisinin liderlik becerileridir.

 

Karmaşık projeleri yönetmek için gerekli beceriler

 

Proje yöneticisinin liderlik becerilerinin olgunlaşması kendine yaptığı liderlik, bir başka değişle özyönetimi ve tutumuyla başlayacaktır.

Kişilerin sahip oldukları bilgilerin etkin beceriler haline gelerek projelere yansıması ise projelerin; hedefinde, zamanında ve bütçesinde tamamlanma başarısını azımsanmayacak ölçüde arttırarak organizasyonların hedeflerine ulaşmalarını büyük katkı sağlamaktadır.

Projelerimizin başarıya ulaşması için proje yöneticilerinin liderlik, iletişim, strateji ve iş yönetimi becerilerine yapılacak yatırımın şirketlerin çalışanlarına ya da kişilerin kendilerine yapacağı en verimli yatırımlar arasında olduğunu göstermektedir.

Ön Kayıt FormuTeklif Al
  • * Kurumsal veya Toplu Eğitim için

Organizasyonel Proje Yönetimi Olgunluk Modeli - OPM3®.

Organizasyonel stratejilerle projelerin ilişkisinin proje başarısındaki rolü.

Proje yöneticisinin ihtiyaç duyduğu yetkinlik ve beceriler.

Liderlik ve özyönetim.

Vizyon.

Proje yöneticisinin gelişim stratejisinin planlanması

- Durum tespiti

- SWOT analizi

- Koçluk çarkları

    o Stratejinin belirlenmesi

    o Stratejik hedefler

    o Stratejik eylem planı

    o Planı uygularken karşılaşılacak:

- Kısıtlar

- Varsayımlar

- Riskler

Tehditler

Fırsatlar

- Risklere verilecek yanıtlar

Karizma.

Zaman yönetimi.

Gerilimin etkileri ve olumsuz gerilimle başa çıkma.

Esneklik

Farklı görüşlere hoşgörü ile yaklaşma ve destekleme.

Geri bildirim.

Takdir.

  • Proje yöneticileri
  • Yöneticiler
  • Proje ekip liderleri

·  Kurumsal stratejilerle projelerin ilişkisinin proje başarısındaki rolü.

·  Proje yöneticisinin ihtiyaç duyduğu yetkinlik ve becerilerini tanıma.

·  Liderlik ve özyönetimin önemini fark etme.

·  Vizyon oluşturma.

·  Proje yöneticisi olarak kendi gelişim stratejisini oluşturup planlayabilme.

·  SWOT analizi yapma.

·  Strateji oluşturabilme.

·  Akıllı hedefler koyabilme.

·  Stratejik planlama.

·  Karizma hakkında farkındalık kazanma ve inşa etme.

·  Zaman yönetimi ve uygulaması hakkında farkındalık kazanma.

·  Gerilimi tanıma, fark etme ve olumsuz gerilimle başa çıkma.

·  Farklı görüşlerin yararını fark etme, hoşgörü ile yaklaşma ve teşvik etme.

·  Etkili geri bildirim tekniklerini uygulama

·  Takdirin önemini fark etme ve uygulama

Süre:

2 Gün (14 Saat) / Saatler: 9:30 - 17:30

Metot:

Konu anlatımı ve uygulama

PMI® akreditasyonuna sahip bu eğitime tam katılım gösterenlere, İstanbul Kurumsal Gelişim’e ait katılım sertifikaları verilecektir. 
 

Eğitimin PDU Kırılım Yapısı:

Certificate Technical PDUs Leadership PDUs Strategic PDUs Total PDUs
PMP® 2,00 4,00 8,00 14,00
PgMP® 2,00 4,00 8,00 14,00
PMI-ACP® 0,00 4,00 8,00 12,00
PMI-SP® 1,00 4,00 8,00 13,00
PMI-RMP® 0,00 4,00 8,00 12,00
PfMP® 0,00 4,00 8,00 12,00
PMI-PBA® 0,00 4,00 8,00 12,00