"Hayatımız Proje"

 • PMI

Proje Yönetimi Metodolojisi ve Uygulamaları

 

Proje yönetiminin her alanındaki tekniklerin öğretilmesini ve proje yöneticilerinin geliştirilmesini amaçlamaktadır. Katılımcılar eğitimin sonunda projelerin tüm aşamalarında (zaman, maliyet, kalite, insan kaynağı, müşteri memnuniyeti, risk, v.b.) yönetim için gerekli tekniklerin planlanma ve kontrol etme yöntemlerini öğrenmiş olacaklardır.

Metodoloji ve uygulama ağırlıklı bu eğitim programında; proje yönetiminin temel süreçlerinin ve uygulamalarının öğretilmesi amaçlanmaktadır. Eğitimde PMI® (Project Management Institute®) standartları temel alınacaktır.

 

 

 

Giriş

 • Proje ve Operasyon
 • Proje Nedir?
 • Aşamalı Olgunlaşma
 • Proje Yönetimi Nedir?
 • Proje Yönetimi Başarı Kriterleri
 • Proje Sınırları
 • Proje Yönetimi Enstitüsü - PMI® (Project Management Institute®) www.pmi.org
 • PMP® (Project Management Professional®)
 • Organizasyonel Yapılar (Fonksiyonel, Matris, v.b.)
 • Proje Yöneticisi ve Diğer Proje Paydaşlarının Rolleri
 • Proje Yönetim Ofisi

 

Strateji

 • Fayda-Maliyet Analizi
 • Müşteri İlişkileri ve Memnuniyeti
 • Endüstri Bilgisi ve Standartlar
 • Finans
 • Sözleşme Yönetimi
 • Ürün Bilgisi
 • Pazar Stratejisi

 

Liderlik

 • Beyin Fırtınası
 • Çatışma Yönetimi
 • Ekip Oluşturma
 • Motivasyon
 • İletişim

 

Süreçler

 • Proje Başlangıç Süreçleri
 • Proje Planlama Süreçleri
 • Proje Yürütme Süreçleri
 • Proje İzleme & Kontrol Süreçleri
 • Proje Kapanış Süreçleri

 

 

Her sektörde çalışan projeleri paydaşları, Proje Yönetimi konusunda bilgi edinmek isteyenler, ve profesyonel anlamda Proje Yönetimi mesleğini/uzmanlığını uygulayacak kişiler için kurs uygundur.

 

 

 • Proje Yönetimi ilke ve tekniklerinin, katılımcıların yürütmekte oldukları projelere uyarlanışı
 • Belirlenen vizyona göre doğru stratejiyi tanımlayabilme ve eylem planına aktarabilme
 • Kullanışlı, çok yönlü ve pratik proje planlarının geliştirilmesi, görev analizleri, kritik yol analizi, efor ve maliyet tahminleri değişim kontrol prosedürleri,  proje durum kontrolü, iletişimler ve dokümantasyon
 • Keyfi olarak belirlenmiş bitim tarihi ve bütçelerden kaynaklanan kalite ve motivasyon problemlerinden uzak durmak için yapılacak gerçekçi proje planı görüşmeleri
 • Politik ya da gerçekçi olmayan anlık çözümler yerine "problem çözme"nin Proje Yönetimi süreçlerine entegrasyonu
 • Projenin teknik ve teknik olmayan risklerini ve gerçekleşme olasılıklarını değerlendirebilme
 • Projelerin gecikme sebeplerini tanımlayabilme
 • Minimum eforla, yeterli detayda proje gerçekleşme verilerini toplama, bunları proje kontrolünde ve gelecek tahminlerde kullanma
 • Proje Yönetimi araçlarının etkin kullanımına ilişkin prensipler

 

 

Süre:

2 Gün (14 Saat) / Açık kurslar Cumartesi-Pazar günleri, saat 09:30-17:30 arasında verilir.

 

Metod:

Konu anlatımı ve gruplar şeklinde uygulama yapılır. Her grup, belirlediği bir projeyi baştan sona planlar. 

 


Bu eğitimin sonunda PMI akreditasyonu içeren katılım sertifikası verilecektir.

Eğitimin PDU Kırılım Yapısı:

Certificate Technical PDUs Leadership PDUs Strategic PDUs Total PDUs
PMP/PgMP® 6,50 2,00 5,50 14,00
PMI-ACP® 0,00 2,00 5,50 7,50
PMI-SP® 2,00 2,00 5,50 9,50
PMI-RMP® 2,00 2,00 5,50 9,50
PfMP® 0,00 2,00 5,50 7,50
PMI-PBASM 0,00 2,00 5,50 7,50

 

Ankara
4 Kasım - 5 Kasım 2017
İstanbul
8 Temmuz - 9 Temmuz 2017
İstanbul
5 Ağustos - 6 Ağustos 2017
İstanbul
16 Eylül - 17 Eylül 2017
İstanbul
7 Ekim - 8 Ekim 2017
İstanbul
4 Kasım - 5 Kasım 2017
İstanbul
2 Aralık - 3 Aralık 2017
İzmir
16 Eylül - 17 Eylül 2017
FIRSAT PAKETLERİMİZ
Bu eğitimi içeren fırsat paketimizi görmek ister misiniz?
FIRSAT 3 PAKETİ (5 GÜN - 35 SAAT)

Proje Yönetimi Metodolojisi ve Uygulamaları + İleri Düzey Proje Yönetimi ve Uygulamaları