"Hayatımız Proje"

  

Proje Yönetimi Metodolojisi ve Uygulamaları


CCRS Kodu: PM01010614
 

Proje yönetiminin her alanındaki tekniklerin öğretilmesini ve proje yöneticilerinin geliştirilmesini amaçlamaktadır. Katılımcılar eğitimin sonunda projelerin tüm aşamalarında (zaman, maliyet, kalite, insan kaynağı, müşteri memnuniyeti, risk, v.b.) yönetim için gerekli tekniklerin planlanma ve kontrol etme yöntemlerini öğrenmiş olacaklardır.

Metodoloji ve uygulama ağırlıklı bu eğitim programında; proje yönetiminin temel süreçlerinin ve uygulamalarının öğretilmesi amaçlanmaktadır. Eğitimde PMI® (Project Management Institute®) standartları temel alınacaktır.
 

Öğrenme Amaçları

Bu 14 saatlik klasik sınıf eğitiminde katılımcılar, projelerini başarıyla yönetebilmek için aşağıdaki konu başlıklarını öğreneceklerdir:
 

 • Proje Yönetimi Terminolojisi
 • Proje Yönetimi Metodolojisi
 • Proje Yönetimi Süreç Grupları
 • Proje Yönetimi Bilgi Alanları


Öğrenme Çıktıları

Katılımcıların öğrenmesi aşağıdaki yöntemlerle değerlendirilecektir.
Proje başlatma kararı vermede kullanılan nicel analiz tekniklerini kullanabilme becerileri ölçülecektir.
Bir projeyi planlama – yürütme – kontrol süreçlerine hakimiyeti ölçümlemek amacıyla eğitim esnasında örnek proje çalışmaları yapılacaktır.
Proje yönetim planlarının arşivlenmesi yöntemi ile kapanış süreçlerine hakimiyet ölçülecektir.

Ön Kayıt FormuTeklif Al
 • * Kurumsal veya Toplu Eğitim için

Tanışma

 • Tanışma
 • İstanbul Kurumsal Gelişim’in Tanıtımı
 • Neler Öğreneceğiz ?
   

Proje Yönetimine Girişi

 • Proje Nedir?
 • Proje Yönetimi Nedir?
 • Neden Proje Yönetimi?
 • Proje Yönetimi Başarı Kriterleri
 • Proje Yönetimi Süreç Grupları
   

Projelerde Organizasyon Yapıları

 • Proje Bazlı Organizasyon
 • Fonksiyonel Organizasyon
 • Matris Organizasyonlar
 • Karma Organizasyon
   

Proje Yönetim Ofisi

 • Proje Ofisinin Rolü Nedir?
 • Proje Ofisinin Tipleri Nelerdir?
   

Proje Paydaşları

 • Müşteri
 • Sponsor
 • Proje Yönetim Ekibi
 • Proje Ekibi
   

Proje Yöneticisi

 • PMI® Yetkinlik Üçgeni
 • Proje Yöneticisinin Tanımı
   

Proje Başlatma Süreçleri

 • Projeler Nasıl Ortaya Çıkar?
 • Proje Seçim Yöntemleri
 • Proje Başlatma Belgesi Geliştirme
 • Paydaş Belirleme
   

Planlama Süreç Grubu

 • Gereksinimlerin Toplanması
 • Kapsamın Tanımlanması
 • İş Kırılım Yapısının Oluşturulması
 • Aktivitelerin Tanımlanması
 • Aktivitelerin Sıralanması
 • Aktivite Sürelerinin Tahmin Edilmesi
 • Zaman Çizelgesinin Geliştirilmesi
 • Maliyetlerin Tahmin Edilmesi
 • Bütçenin Belirlenmesi
 • Kalite Yönetiminin Planlanması
 • Kaynak Yönetiminin Planlanması
 • Aktivite Kaynaklarının Tahmin Edilmesi
 • İletişim Yönetiminin Planlanması
 • Risklerin Tanımlanması
 • Nitel Risk Analizi Gerçekleştirilmesi
 • Nicel Risk Analizinin Gerçekleştirilmesi
 • Risk Yanıtlarının Planlanması
 • Tedarik Yönetiminin Planlanması
 • Paydaş Katılımının Planlanması
 • Proje Yönetim Planının Geliştirilmesi
   

Yürütme Süreçleri

 • Kalitenin Yönetilmesi
 • Kaynakların Sağlanması
 • Takımın Geliştirilmesi
 • Takımın Yönetilmesi
 • İletişimin Yönetilmesi
 • Risk Yanıtlarının Uygulanması
 • Tedariklerin Yürütülmesi
 • Paydaş Katılımının Yönetilmesi
 • Proje Çalışmalarının  Yönlendirilmesi ve Yönetilmesi
 • Proje Bilgi Birikiminin Yönetilmesi
   

İzleme ve Kontrol Süreç Grubu

 • Proje Çalışmalarının İzlenmesi ve Kontrolü
 • Entegre Değişiklik Kontrolünün Gerçekleştirilmesi
 • Kapsamın Onaylanması
 • Kapsamın Kontrolü
 • Zaman Çizelgesinin Kontrolü
 • Maliyetlerin Kontrolü
 • Kazanılmış Değer Analizi
 • Kalitenin Kontrolü
 • Kaynakların Kontrolü
 • İletişimin İzlenmesi
 • Risklerin Kontrolü
 • Tedariklerin Kontrolü
 • Paydaş Katılımının İzlenmesi
   

Kapanış Süreç Grubu

 • Proje veya Fazın Kapanışı

Her sektörden proje paydaşları, proje yönetimi konusunda bilgi edinmek isteyenler ve profesyonel anlamda proje yönetimi mesleğini/uzmanlığını uygulayacak kişiler için bu kurs uygundur.

 • Proje Yönetimi ilke ve tekniklerinin, katılımcıların yürütmekte oldukları projelere uyarlanışı
 • Belirlenen vizyona göre doğru stratejiyi tanımlayabilme ve eylem planına aktarabilme
 • Kullanışlı, çok yönlü ve pratik proje planlarının geliştirilmesi
 • Kapsam belirleme, zaman çizelgeleme, bütçe oluşturma, değişim yönetimi, proje takibi, iletişim yöntemleri ve dokümantasyon yöntemleri
 • Keyfi olarak belirlenmiş bitiş tarihi ve bütçelerden kaynaklanan kalite ve motivasyon problemlerini önlemek
 • Politik ya da gerçekçi olmayan anlık çözümler yerine "problem çözme"nin Proje Yönetimi süreçlerine entegrasyonu
 • Projenin risklerini tanımlamak, değerlendirmek ve önlem alma yöntemleri
 • Projelerin gecikme sebeplerini tanımlayabilme
 • En az eforla,  proje gerçekleşme verilerini toplama, bunları proje kontrolünde ve gelecek tahminlerde kullanma
 • Proje Yönetimi araçlarının etkin kullanımına ilişkin prensipler

Süre:
2 Gün (14 Saat) / Saat 09:30-17:30

Metod:
Konu anlatımı ve gruplar şeklinde uygulama yapılır. Her grup, belirlediği bir projeyi baştan sona planlar.

Bu eğitimin sonunda sertifika verilecektir. Verilecek sertifika PMP® Sınavına girmek için gerekli olan 35 saatlik eğitimin 14 saatini karşılar

Eğitimin PDU Kırılım Yapısı:

Aşağıdaki sertifikalardan herhangi birine sahip bir kişi bu eğitime katılarak aşağıdaki PDU değerlerini almaya hak kazanır.

 

Certificate Technical PDUs Leadership PDUs Strategic PDUs Total PDUs
PMP® 12,00 1,00 1,00 14,00
PgMP® 12,00 1,00 1,00 14,00
PMI-ACP® 0,00 1,00 1,00 2,00
PMI-SP® 3,00 1,00 1,00 5,00
PMI-RMP® 3,00 1,00 1,00 5,00
PfMP® 0,00 1,00 1,00 2,00
PMI-PBA® 0,00 1,00 1,00 2,00

 

EĞİTİMLER
16 Şubat - 17 Şubat 2019
EĞİTİMLER
4 Mayıs - 5 Mayıs 2019