"Hayatımız Proje"

  

PMP® (Project Management Professional®) Sınavı Hazırlık Eğitim Programı


CCRS Kodu: PM02040121

Bu eğitimin amacı, katılımcılara PMP® sınavına hazırlık konusunda destek vermektir.

 Bu eğitim süresince katılımcılar;

• Proje Yönetimindeki beş temel süreciyle ilgili konsepti ve kritik uygulama tekniklerini öğrenecekler.

• PMP® sınavına yönelik sınav soruları çözecekler ve cevapları eğitmenlerle birlikte tartışma imkanı bulacaklar.

• Sınavı geçmek için bir şablon çalışma planı elde edecekler.

Öğrenme Amaçları

 

Bu 21 saatlik klasik sınıf eğitiminde katılımcılar, projelerini başarıyla yönetebilmek için aşağıdaki konu başlıklarını öğreneceklerdir:

 • PMP® Sınavı Hakkında Genel Bilgi
 • Etik Kurallar & Profesyonel Davranış İlkeleri
 • Proje Yönetimi Çerçevesi
 • Proje Yönetimi Süreç Grupları
 • Proje Yönetimi Bilgi Alanları
 • Proje Yönetimi Süreçleri

 

Öğrenme Çıktıları

Katılımcıların öğrenmesi aşağıdaki yöntemlerle değerlendirilecektir.

 

Performansa Dayalı Aktiviteler:

 • Katılımcıların değerlendirilmesi örnekler üzerinden karmaşık Kritik Yol Analizi ve Kazanılmış Değer Analizi gibi hesaplamaları yapabilme becerileriyle ölçülecektir.
 • Ara Testler: Her bölüm sonunda 12’şer dakikalık 10’arlı sorular çözülecektir.
 • Final Sınav: Eğitimin sonunda 1 saatlik test sınavı yapılacaktır.

 

Ön Kayıt FormuTeklif Al
 • * Kurumsal veya Toplu Eğitim için

Bölüm 1 – Genel Tanıtım

Bu bölümde katılımcılara PMI® (Project Management Institute®), PMBOK®-Guide (Project Management Body of Knowledge®) ve PMP® sınavı ile ilgili genel tanıtım bilgileri sunulacaktır.

Bölüm 2 – Proje Çevresi

Proje çevresi hakkında detaylı bilgi verilecektir.

Bölüm 3 – Proje Yöneticisi

Proje Yöneticisinin özellikleri detaylı olarak bilgi verilecektir.

Bölüm 4 – Proje Entegrasyon Yönetimi

Entegrasyon Yönetiminin alt süreçlerinin ve ilgili sınav sorularının incelendiği bölümdür.

Bölüm 5 – Proje Kapsam Yönetimi

Kapsam Yönetiminin alt süreçlerinin ve ilgili sınav sorularının incelendiği bölümdür.

Bölüm 6 – Proje Zaman Çizelgesi Yönetimi

Zaman Çizelgesi Yönetiminin alt süreçlerinin ve ilgili sınav sorularının incelendiği bölümdür.

Bölüm 7 – Proje Maliyet Yönetimi

Maliyet Yönetiminin alt süreçlerinin ve ilgili sınav sorularının incelendiği bölümdür.

Bölüm 8 – Proje Kalite Yönetimi

Kalite Yönetiminin alt süreçlerinin ve ilgili sınav sorularının incelendiği bölümdür.

Bölüm 9 – Proje Kaynak Yönetimi   

Kaynak Yönetiminin alt süreçlerinin ve ilgili sınav sorularının incelendiği bölümdür.

Bölüm 10 – Proje İletişim Yönetimi

İletişim Yönetiminin alt süreçlerinin ve ilgili sınav sorularının incelendiği bölümdür.

Bölüm 11 – Proje Risk Yönetimi

Risk Yönetiminin alt süreçlerinin ve ilgili sınav sorularının incelendiği bölümdür.

Bölüm 12 – Proje Tedarik Yönetimi

Tedarik Yönetiminin alt süreçlerinin ve ilgili sınav sorularının incelendiği bölümdür.

Bölüm 13 – Proje Paydaş Yönetimi

Paydaş Yönetiminin alt süreçlerinin ve ilgili sınav sorularının incelendiği bölümdür.

Bu kurs, PMP® sınavına girmeyi hedefleyen kişiler için uygundur.

 

 • Proje yönetiminin beş temel aşamasıyla ilgili konseptin ve kritik uygulama tekniklerinin öğrenilmesi
 • PMP® sınavına yönelik sınav soruların çözülmesi ve gerekli olduğu zamanlarda cevapların eğitmenle birlikte tartışılması
 • Sınava hazırlanmak için bir şablon çalışma planı elde edilmesi

 

Süre:

3 Gün (21 Saat) / Saat: 09:30-17:30

Metod:

Konu anlatımı ve soru çözümü vardır.

 


Sınava katılım koşullarından birincisi, 35 ders saatini içeren resmi bir proje yönetimi eğitimidir. Sınava katılım koşullarından ikincisi, projeyi/projeleri sürdürme ve yönlendirme (“leading and directing the project”) deneyimidir. Dört yıllık üniversite mezunu birisi için 36 aylık ve 4.500 saatlik bir deneyim gerekir. Lise mezunu birisi için 60 aylık ve 7.500 saatlik bir deneyim gerekir. Raporlanacak olan deneyimler, sınava başvuru tarihinden sekiz yıl öncesine kadar gidebilir. Daha önceki bir tarihte olmaması gerekir.

 

Bilgisayar başında yapılacak olan testin ücreti, üyeler için 405$, üye olmayanlar için 555$ olacaktır. Sınav 200 soruluk test şeklindedir. Sınav süresi 4 saattir. PMP® sertifikasının geçerlilik süresi üç yıldır. Bu süre zarfında en az 60 puan (PDU, Professional Development Unit) kazanmak gerekir. Yeterli PDU kazanıldıktan sonra sertifikanın süresi üç yıl daha uzatılır.

 

Eğitimin PDU Kırılım Yapısı:

 

Certificate Technical PDUs Leadership PDUs Strategic PDUs Total PDUs
PMP® 16,50 2,25 2,25 21,00
PgMP® 16,50 2,25 2,25 21,00
PMI-ACP® 0,75 2,25 2,25 5,25
PMI-SP® 2,25 2,25 2,25 6,75
PMI-RMP® 2,25 2,25 2,25 6,75
PfMP® 0,00 2,25 2,25 4,50
PMI-PBA® 0,00 2,25 2,25 4,50