"Hayatımız Proje"

  

PMP® (Project Management Professional®) Sınavı Hazırlık E-Eğitimi

CCRS Kodu: WBPM040135

35 saatlik "Fırsat 1 Paketi"mizin özeti ve tekrarı niteliğindeki bu eğitim; değerli eğitmenimiz Sn. Gökrem TEKİR'in anlatımı ile gerçekleştirilecektir. 

Bu eğitim süresince katılımcılar; bilgisayarlarından, telefonlarından veya tabletlerinden istedikleri zaman PMP® eğitim içeriklerini seyredebilecek, gerekli tekrarları yapabilecek ve sınava hazırlanabileceklerdir.

• Proje Yönetimindeki beş temel süreciyle ilgili konsepti ve kritik uygulama tekniklerini öğrenecekler.
• PMP® sınavına yönelik sınav soruları çözecekler ve cevapları eğitmenlerle ve sistemin diğer katılımcılarıyla birlikte tartışma imkanı bulacaklardır.
• Sınavı geçmek için bir şablon çalışma planı elde edecekler.

Öğrenme Çıktıları
Katılımcıların öğrenmesi aşağıdaki yöntemlerle değerlendirilecektir.
 

Performansa Dayalı Aktiviteler:
• Katılımcıların değerlendirilmesi örnekler üzerinden karmaşık Kritik Yol Analizi ve Kazanılmış Değer Analizi gibi hesaplamaları yapabilme becerileriyle ölçülecektir.
• Ara Testler: Her bölüm sonunda 12’şer dakikalık 10’arlı sorular çözülecektir.
• Final Sınav: Eğitim sonunda katılımcıların kendilerini değerlendirmeleri için 2 adet 200 soruluk sınav yapılacaktır.
 

Katılımcıların Yapması Gereken Ön Hazırlıklar
• Udemy.com üzerinden bir hesap açmak
• Telefon veya bir tablete çalışmak isteyen katılımcı Udemy uygulamasını mobil cihaza indirebilir.
• Geçerli PMBOK®-Guide’ı satın almış veya bilgisayarına/tablete indirmiş olması gerekmektedir.
• Mail adresini, İstanbul Kurumsal Gelişim ile paylaşmış olmak.

Ön Kayıt FormuTeklif Al
  • * Kurumsal veya Toplu Eğitim için

 

Lecture No

Lecture Name

1

Sınavın Giriş Şartları ve Sınavın Genel Yapısı

2

En Önemli Varsayım

3

PMP Sınav Başvurusu

Quiz 1

Quiz 1 - 3 soru

4

Proje Nedir?

5

Aşamalı Olgunlaşma

6

Süreç Grupları ve Bilgi Alanları

7

Program ve Portföy

8

Proje İçi

9

Proje ve Geliştirme Yaşam Döngüleri

10

Proje Fazları

11

Risk ve Değişikliğin Maliyeti

12

İş Gerekçesi ve Fayda Yönetim Planı

13

İş Değeri

Quiz

Quiz 2 - Tanıtım - 6 soru

14

Çevresel İşletme Faktörleri

15

Organizasyonel Süreç Varlıkları - Kurumsal Bilgi Deposu

16

Basit - Fonks - Çok Bölüm

17

Zayıf - Deng - Güçlü

18

Proje - PYO - Karma - Sanal

19

PYOfis tipleri

20

Paydaş - Sponsor

21

PY Ekip - Ekip

Quiz

Quiz 3 - Proje Ortamı - 11 soru

22

Proje Yöneticisi Kimdir? Sorumlulukları

23

Politikalar - Güç ve İşleri Yaptırabilmek

24

Liderlik Tipleri

25

Kişilik Tipleri

Quiz

Quiz 4 - Proje Yöneticisi - 10 soru

26

Süreç Haritası

Quiz

Quiz 5 - süreç Haritası - 5 soru

27

Entegrasyon Yönetimi Tanımı

28

Entegrasyon Yönetimi Süreçleri

29

Başlatma Belgesi- Varsayım Kaydı

30

Proje yönetim Planı

31

Proje Çalışmalarının Yönlendirilmesi ve Yönetilmesi

32

Proje Bilgi Birikiminin Yönetilmesi

33

Proje Çalışmalarının İzlenmesi ve Kontrolü

34

Entegre Değişiklik Kontrolünün Gerçekleştirilmesi

35

Proje ya da Fazın kapatılması

36

Unutmayın ve Genel Doğrular

37

Proje Seçim Teknikleri

38

PMBOK Süreç örnekleri

Quiz

Quiz 6- Entegrasyon - 12 soru

39

Proje Kapsam Yönetimi Tanımı

40

Proje Kapsam Yönetimi Süreç Çıktıları

41

Kapsam Yönetim Planlanması Süreci

42

Gereksinimlerin Toplanması Süreci Teknikleri

43

Gereksinim Dokümanı ve Gereksinim İzlenebilirlik Matrisi

44

Kapsamın Tanımlanması

45

İş Kırılım Yapısı

46

Kapsamın Onaylanması

47

Kapsamın Kontrolü

48

Kapsam Unutmayın

Quiz

Quiz - Kapsam - 10

49

Zaman Çizelgesi Yönetimi Tanımı

50

Zaman Çizelgesi Yönetimi Süreçleri

51

Zaman Çizelgesi Yönetiminin Planlanması

52

Aktivitelerin Tanımlanması

53

Aktivitelerin Sıralnaması

54

Aktivite Sürelerinin Tahmin Edilmesi

55

Zaman Çizelgesinin Geliştirilmesi

56

Kritik Yol Analizi 1

57

Kritik Yol Analizi 2

58

Zaman Çizelgesi Geliştirme Diğer Teknikleri

59

Zaman Çizelgesi Kontrolü

60

Zaman Çizelgesi Unutmayın

Quiz

Quiz - Zaman Yönetimi - 10 soru

61

Maliyet Yönetimi Tanımı

62

Maliyet Yönetimi Süreçleri

63

Maliyet Yönetiminin Planlanması

64

Maliyetlerin Tahmin Edilmesi

65

Bütçenin Belirlenmesi

66

Maliyetlerin Kontrolü

67

Kazanış Değer Analizi

Assign 2

Kazanılmış Değer Analizi Ödevi

68

Maliyet Yönetimi Unutmayın

Quiz

Quiz - Maliyet Yönetimi - 11 soru

69

Kalite Yönetiminin Tanımı

70

Kalite Yönetimi Süreçleri

71

Kalite Yönetimini Planlama

72

Kalitenin yönetilmesi

73

Kalitenin Kontrolü

74

Kalite Unutmayın

Quiz

Quiz - Kalite Yönetimi - 10 soru

75

Kaynak Yönetimin Tanımı

76

Kaynak Yönetiminin Süreçleri

77

Kaynak Yönetiminin Planlanması

78

Kaynakların Tahmin Edilmesi

79

Kaynakların Sağlanması

80

Ekibin Geliştirilmesi

81

Ekibin Yönetilmesi

82

Kaynakların Kontrolü

Quiz

Quiz - Kaynak Yönetimi - 10 soru

83

İletişim Yönetiminin Tanımı

84

İletişim Yönetiminin Süreçleri

85

İletişim Yönetimini Planlama

86

İletişimin Yönetilmesi

87

İletişimin İzlenmesi

88

İletişim Yönetimi Unutma

Quiz

Quiz - İletişim Yönetimi - 10 soru

89

Risk Yönetiminin Tanımı

90

Risk Yönetimi Süreçler

91

Risk Yönetimini Planlama

92

Risklerin Tanımlanması

93

Nitel Risk Analizi

94

Nicel Risk Analizi

95

Risk Yanıtlarının Planlanması - Tehditler

96

Risk Yanıtlarının Uygulanması

97

Risklerin İzlenmesi

98

Risk Yönetimi - unutmayın

Quiz

Quiz - Risk Yönetimi - 10 soru

99

Tedarik Yönetimi Tanımı

100

Tedarik Yönetimi Süreçler

101

Tedarik Yönetiminin Planlanması

102

Tedarik Yönetim Planlanmasının Çıktıları

103

Tedariklerin Yürütülmesi

104

Tedariklerin Kontrolü

105

Unutma

Quiz

Quiz - Tedarik Yönetimi - 10 soru

106

Paydaş Yönetiminin Tanımı

107

Paydaş Süreçler

108

Paydaşların Belirlenmesi

109

Paydaş Katılımının Planlanması

110

Paydaş Katılımının Yönetilmesi

111

Paydaş Katılımının İzlenmesi

Quiz

Quiz - Paydaş Yönetimi - 10 soru

112

Etik Kurallar

Quiz

Quiz - Etik Kurallar - 10 soru

 

Bu kurs, PMP® sınavına girmeyi hedefleyen kişiler için uygundur.

• Proje Yönetimindeki beş temel süreciyle ilgili konsepti ve kritik uygulama tekniklerini öğrenecekler.
• PMP® sınavına yönelik sınav soruları çözecekler ve cevapları eğitmenlerle ve sistemin diğer katılımcılarıyla birlikte tartışma imkanı bulacaklardır.
• Sınavı geçmek için bir şablon çalışma planı elde edecekler.

Süre:
35 Saat

Metot:
Konu anlatımı ve soru çözümü vardır..

Sınava katılım koşullarından birincisi, 35 ders saatini kapsayan resmi bir Project Management Professional®) Sınavı Hazırlık eğitimidir. Sınava katılım koşullarından ikincisi, projeyi/projeleri sürdürme ve yönlendirme (“leading and directing the project”) deneyimidir. Dört yıllık üniversite mezunu birisi için 36 aylık ve 4.500 saatlik bir deneyim gerekir. Lise mezunu birisi için 60 aylık ve 7.500 saatlik bir deneyim gerekir. Raporlanacak olan deneyimler, sınava başvuru tarihinden sekiz yıl öncesine kadar gidebilir. Daha önceki bir tarihte olmaması gerekir.

Bilgisayar başında yapılacak olan testin ücreti, üyeler için 405$, üye olmayanlar için 555$ olacaktır. Sınav 200 soruluk test şeklindedir. Sınav süresi 4 saattir. PMP® sertifikasının geçerlilik süresi üç yıldır. Bu süre zarfında en az 60 puan (PDU, Professional Development Unit) kazanmak gerekir. Yeterli PDU kazanıldıktan sonra sertifikanın süresi üç yıl daha uzatılır.

 

Eğitimin PDU Kırılım Yapısı:

Aşağıdaki sertifikalardan herhangi birine sahip bir kişi bu eğitime katılarak aşağıdaki PDU değerlerini almaya hak kazanır.

 

Certificate Technical PDUs Leadership PDUs Strategic PDUs Total PDUs
PMP® 27.50 3.75 3.75 35,00
PgMP® 27.50 3.75 3.75 35,00
PMI-ACP® 1.25 3.75 3.75 8.75
PMI-SP® 3.75 3.75 3.75 11.25
PMI-RMP® 3.75 3.75 3.75 11.25
PfMP® 0,00 3.75 3.75 7.50
PMI-PBA® 0,00 3.75 3.75 7.50