"Hayatımız Proje"

  

İleri Düzey Proje Yönetimi ve Uygulamaları


CCRS Kodu: PM02030621
 

İş dünyası, hızla değişiyor, rekabet artıyor, fırsatlar ve tehditler büyüyor. Bu gelişmeler karşısında şirketler varlıklarını sürdürebilmek, rakiplerinden farklılaşabilmek, değişen güç dengelerini avantaja dönüştürmek için yeni yollar keşfetmeye çalışıyor. Oldukça başarılı, sektörünün lideri olan şirketler dahi sistemlerini, süreçlerini gözden geçiriyor, hatta organizasyonel yapılarını değiştirebiliyor. Bu değişimler projelerle yönetiliyor.

Değişim eğer müşterinin, paydaşların, yönetimin beklentilerini karşılamıyorsa, beklenen değer yaratılamadıysa, organizasyonlar bu başarısızlık hikayelerinden proje yöneticilerini sorumlu tutmaya yatkın oluyorlar. Bu yaklaşım ve hızla değişen iş dünyası proje yöneticilerinin sorumluk alanlarını genişletiyor. Proje yöneticileri artık proje kapsamını zamanında, bütçesinde tamamlamanın ötesinde projenin nasıl ve ne değer yaratacağına da odaklanmaya gerek duyuyor. Dünya genelinde projelerde gözlenen yüksek başarısızlık oranları bu konuyu daha da önemli hale getiriyor. Her geçen yıl proje ve proje yönetimi kavramları iş yaşamında daha fazla ön plana çıkıyor

Tüm bu gelişmeler proje ve proje yönetimine daha farklı bakılmasını gerektiriyor. Bu eğitim bu farklı bakışla, değişen, gelişen iş dünyasının beklentileri üzerine kurgulanmıştır.

 

Eğitimin Amacı

Bu 21 saatlik klasik sınıf eğitiminde katılımcılar, proje yönetimi kavramlarını iş odaklı bir bakışla yorumlayacak ve projelerde başarılı olmanın, değer yaratmanın yolları, yöntemleri konusunda farkındalık kazanacaktır.

 

Ön Kayıt FormuTeklif Al
 • * Kurumsal veya Toplu Eğitim için

 

Temel Kavramlar ve Proje Yönetimine Genel Bakış

 • İşletmeler ve proje ve değişim yönetimi
 • Organizasyonel proje yönetimi
 • Projelerin kategorize edilmesi
 • Aşamalı detaylandırma
 • Proje aşamaları
 • Proje yönetim araçları

 

Proje yönetiminin Karakteristik Yapısı ve Temel Zorluklar

 • Projeler için harcanan kaynaklar ve başarı oranları
 • Çatışma kaynakları
 • Projeler ve şirket stratejisine uyum
 • Kültürel yapı
 • Projelerde karmaşıklık boyutu
 • Şirket yönetimleri için projelerde başarı kavramı
 • Proje ve proje yönetiminde başarı kriterleri

 

Portföy Yönetimi

 • Portföy ve portföy yönetimi
 • Portföy yönetiminde başarı faktörleri
 • Projelerin ortaya çıkışı ve seçimi

 

Program Yönetimi

 • Program ve program yönetimi
 • Program yönetiminin stratejik yapısı ve karakteristik özelikleri
 • Program ve proje yönetimi arasındaki farklılıklar
 • Program aşamaları
 • Program iş gerekçesi ve yol haritası

 

Projelerde Yaşam Döngüleri ve Çevik Yaklaşımlar

 • Proje yaşam döngüleri ve süreçler
 • Öngörücü yaşam döngüleri
 • Uyarlanabilir yaşam döngüleri
 • Yinelemeli ve artırımlı yaşam döngüleri
 • Çevik yaşam döngüleri
 • Hibrit yaşam döngüleri

 

Projelerin Faaliyet Gösterdiği Çevre

 • Çevresel işletme faktörleri
 • Organizasyonel süreç varlıkları
 • Organizasyonel yapılar ve projelere etkileri

 

Paydaş ve İletişim Yönetimi

 • Paydaş ve iletişim yönetimi süreçlerinin diğerlerinden farklılığı
 • Paydaş belirleme, paydaş katılım planlama, iletişim planlama gibi ilgili PMI süreçleri
 • Proje yönetiminde algı yönetimi

 

Proje Yöneticisinin Rolü ve Yetkinlikleri

 • Proje yöneticisi ve PMI yetkinlik üçgeni.
 • Proje yönetimi için gereken yetkinlikler, beceriler
 • Proje yöneticisinin fark etmesi gereken alışkanlıklar

 

Proje Yönetim Ofisi (PYO)

 • PYO’nun işlevi
 • PYO Modelleri
 • PYO’nun rol ve sorumlulukları
 • PYO ilişkili eğilimler

 

Proje Yönetiminin Şirket Yönetimine “Pazarlanması”

 • Şirket yönetimlerinin proje yönetimine bakışı
 • “Bilmek” ve “Yapmak” kavramları
 • Başarılı Proje “Pazarlama” yaklaşımları
 • Tepe yöneticilerin beklentileri

 

Proje Yönetimi Metodolojisinin Oluşturulması Süreci

 • PMI Bilgi alanları ve süreç grupları
 • Proje yönetim süreçlerinin gerçek yaşamdaki yerleri ve iş akışları
 • Proje Yönetimi metodolojileri ve uyarlama
 • Metodoloji ve organizasyonel süreç varlıkları
 • Şirkete özel metodolojinin geliştirilmesi ve uyarlanması
 • Proje tiplerinin önemi ve belirlenmesi
 • Metodolojinin dokümante edilmesi

 

Uygulamalar

 • Bir projenin planlama adımlarının bir şablon üzerinde tanımlanması
 • Vaka çalışmaları veya uygulamalar.

 


Bu kurs proje yönetim deneyimi olan veya bir proje organizasyonunda yer almış profesyoneller için tasarlanmıştır. Kurstan tam anlamıyla faydalanabilmek için katılımcıların daha önceden temel proje yönetimi eğitimini almış olmaları gereklidir. Proje yöneticileri, sponsorlar, ekip liderleri, ekip üyeleri ve proje yönetim ofisi çalışanları için uygun bir kurstur.

 • Proje yöneticisi rol ve sorumlulukları
 • Proje yönetiminin zorlukları
 • Program yönetimi ve bu kavramın ülkemizde çok farkına varılmayan değer yaratan yönleri
 • Portföy yönetiminin şirket yönetimindeki önemi
 • Proje yönetiminde başarı kavramının tanımı ve “Pazarlama” kavramının proje yöneticisi için ne anlam ifade ettiği.
 • Yaşam döngülerinin ve çevik yaklaşımların uygulamalardaki önemi
 • Projelerin faaliyet gösterdiği çevrenin proje yönetimine etkileri
 • Paydaş ve iletişim yönetiminin proje başarısına etkileri ve nasıl yönetilmesi gerektiği
 • Proje Yönetim Ofisinin işlevi
 • PMI Proje yönetim süreçleri ve gerçek yaşama nasıl uyarlanabilecekleri
 • Şirketler için proje yönetim metodolojisinin ne olduğu, nasıl oluşturulduğu.

Süre:
3 Gün (21 Saat) / Saat: 09:30-17:30

Metot:
Konu anlatımı, vaka paylaşımları ve gruplar halinde uygulamalarla gerçekleştirilir.

PMI® akreditasyonuna sahip bu eğitime tam katılım gösterenlere, İstanbul Kurumsal Gelişim’e ait katılım sertifikaları verilecektir. 

Eğitimin PDU Kırılım Yapısı:
 

Certificate Technical PDUs Leadership PDUs Strategic PDUs Total PDUs
PMP® 12,00 4,50 4,50 21,00
PgMP® 12,00 4,50 4,50 21,00
PMI-ACP® 1,50 4,50 4,50 10,50
PMI-SP® 3,00 4,50 4,50 12,00
PMI-RMP® 3,00 4,50 4,50 12,00
PfMP® 1,50 4,50 4,50 10,50
PMI-PBA® 1,50 4,50 4,50 10,50

 

İSTANBUL ANADOLU YAKASI
6 Mart - 8 Mart 2020
İSTANBUL ANADOLU YAKASI
8 Mayıs - 10 Mayıs 2020