"Hayatımız Proje"

  

İleri Düzey Proje Yönetimi ve Uygulamaları


CCRS Kodu: PM02030621

Günümüz organizasyonları projelerinin zamanında ve bütçesinde tamamlayabilecek Proje Yöneticilerine ihtiyaç duymaktadır. Bu sebeple alınan eğitimlerin rekabetçi avantaj sağlayabilmesi için daha gelişmiş tekniklerle desteklenmesi, gerek verimi gerekse iş yapış şekillerini olumlu etkileyecektir.

Öğrenme Amaçları

Bu 21 saatlik klasik sınıf eğitiminde katılımcılar, projelerini başarıyla yönetebilmek için aşağıdaki konu başlıklarını öğreneceklerdir:

 • Proje Yönetimi Terminolojisi
 • Proje Yönetimi Metodolojisi
 • Proje Yönetimi Süreç Grupları
 • Proje Yönetimi Bilgi Alanları
 • Proje Yönetimi Süreç Detayları


Öğrenme Çıktıları

Katılımcıların öğrenmesi aşağıdaki yöntemlerle değerlendirilecektir.

 • Performansa Dayalı Aktiviteler: Katılımcılar değerlendirilmesi örnekler üzerinden karmaşık Kritik Yol Analizi ve Kazanılmış Değer Analizi gibi hesaplamaları yapabilme becerileriyle ölçülecektir.
 • Proje başlatma kararı vermede kullanılan nicel analiz tekniklerini kullanabilme becerileri ölçülecektir.
 • Bir projeyi planlama – yürütme – kontrol süreçlerine hakimiyeti ölçümlemek amacıyla eğitim esnasında örnek proje çalışmaları yapılacaktır.
 • Proje yönetim planlarının arşivlenmesi yöntemi ile kapanış süreçlerine hakimiyet ölçülecektir.

 

 

Başlangıç
Proje ne demektir?

 • Projeleri Kategorize Etmek
 • Proje Yönetiminde nerede olmak istiyoruz?
 • Proje ve süreç yönetimi becerilerinizi geliştirmek
 • Proje Seçim Metodları
 • Profesyonel Proje Yöneticisi bakış açısı
 • Başarılı proje yöneticisi özellikleri
 • PMI® Proje Yönetim Süreçleri ile Metodoloji Oluşturma
 • Uygulama: PMI® süreçleri ile bir proje yönetim süreci, metodolojisi oluşturulmaktadır.


Başlatma Süreci Grupları

 

 • Proje Başlatma Belgesinin Geliştirilmesi
 • Paydaşların Belirlenmesi


Planlama Süreci Grupları

 

 • Proje Yönetimi Planının Geliştirilmesi
 • Kapsam Yönetiminin Planlanması
 • Gereksinimlerin Toplanması
 • Kapsamın Tanımlanması
 • İş Kırılım Yapısı Oluşturulması
 • Zaman Çizelgesi Yönetiminin Planlanması
 • Aktivitelerin Tanımlanması
 • Aktivitelerin Sıralanması
 • Aktivite Kaynaklarının Tahminlenmesi
 • Aktivite Sürelerinin Tahminlenmesi
 • Zaman Çizelgesinin Geliştirilmesi
 • Kritik Zincir Programlama
 • Proje Süre Kısaltma Teknikleri
 • Maliyet Yönetiminin Planlanması
 • Maliyetlerin Tahminlenmesi
 • Bütçenin Belirlenmesi
 • Kalite Yönetiminin Planlanması
 • İnsan Kaynaklarının Planlanması
 • İletişim Yönetiminin Planlanması
 • Risk Yönetiminin Planlanması
 • Risklerin Tespit Edilmesi
 • Kalitatif(Nitel) Risk Analizi
 • Kantitatif(Nicel) Risk Analizi
 • Risk Yanıtlarının Planlanması
 • Tedarik Yönetiminin Planlanması
 • Paydaş Yönetiminin Planlanması
 • Yürütme Süreci Grupları
 • Proje Çalışmasının Yönlendirilmesi ve Yönetilmesi
 • Kalite Güvencenin SağlanmasıProje Takımının Oluşturulması
 • Proje Takımının Geliştirilmesi
 • Proje Takımının Yönetilmesi
 • İletişimin Yönetilmesi
 • Tedariklerin Gerçekleştirilmesi
 • Paydaş İlişkilerinin Yönetilmesi
 • İzleme ve Kontrol Süreci Grupları
 • Proje Çalışmalarının İzlenmesi ve Kontrolü
 • Entegre Değişiklik Kontrolü
 • Kapsamın Onaylanması
 • Kapsamın Kontrolü
 • Zaman Çizelgesi Kontrolü
 • Maliyetlerin Kontrolü
 • Kalite Kontrolü
 • İletişimin Kontrolü
 • Risk Kontrolü
 • Tedarik Kontrolü
 • Paydaş İlişkileri Kontrolü
 • Kapatma Süreci Grupları
 • Proje ya da Fazının Kapatılması
 • Tedariklerin Kapatılması
 • Proje Ofisi
 • Neden Proje Ofisine ihtiyaç duyuyoruz?
 • Proje Ofisi ne yapar?
 • Proje Ofisi Modelleri
 • Depo Modeli - Model
 • Koç Modeli - Model
 • Koç Yönetici Modeli - Model


Proje Yöneticileri için Kişisel Zaman Yönetimi

 • Proje Yöneticisinin yapması gereken işler;
 • Proje İşleri
 • Rutin İşler
 • Sürpriz İşler
 • Kişisel İşler
 • İşlerin önem seviyesinin belirlenmesi
 • İşleri kimin yapacağına karar verme
 • Proje Yöneticisinin kendi yapması gerekenler
 • Transfer
 • Delegasyon
 • Uygulama: Katılımcılara bir haftanın her günü için 10 adet farklı iş-görev verilmektedir.


Verilen görevlerin hepsinde iş hayatına yönelik bir ipucu yer almaktadır. Bu işlerin önem seviyesini belirleyip, kimin yapacağına karar verecekler ve zaman çizelgesine yerleştireceklerdir.
Uygulama sonunda toplam 50 işin içerikleri ve doğru yaklaşımlara dair değerlendirme yapılacak olup başarı puanlaması yapılmaktadır.

Proje Simulasyonu

 • Bu bölümde katılıcılar 100 parçalık bir eğitim seti kullanarak gerçek bir proje gerçekleştirecek olup aşağıdaki başlıkları uygulamalı olarak yapılacaktır;
 • Proje Yöneticisinin Seçimi
 • Gereksinimlerin Netleştirilmesi
 • Başlangıç toplantısı
 • Proje Kapsam Dokümanının hazırlanması
 • Proje Zaman Çizelgesinin Hazırlanması
 • Proje Bütçesinin Hazırlanması
 • Proje Kalite Planının Hazırlanması
 • Proje İnsan Kaynakları Planının Hazırlanması
 • Proje Risk Planının Hazırlanması
 • Proje Tedarik Planının Hazırlanması


Uygulama ve Kontrol

 • Proje planlarında yer aldığı şekli ile projelerini gerçekleştirecekler ve kontrollerini yapacaklardır.
 • Son olarak eğitmen ile birlikte proje yöneticilerinin, ekibin ve projenin değerlendirmesi yapılacaktır.

Temel proje yönetimi almış olan proje yöneticileri, yöneticiler ve proje yönetim ofisi çalışanları için bu kurs uygundur.
 • Proje Yönetimi ilke ve tekniklerinin, katılımcıların yürütmekte oldukları projelere uyarlanışı
 • Belirlenen vizyona göre doğru stratejiyi tanımlayabilme ve eylem planına aktarabilme
 • Kullanışlı, çok yönlü ve pratik proje planlarının geliştirilmesi
 • Kapsam belirleme, zaman çizelgeleme, bütçe oluşturma, değişim yönetimi, proje takibi, iletişim yöntemleri ve dokümantasyon yöntemleri
 • Keyfi olarak belirlenmiş bitiş tarihi ve bütçelerden kaynaklanan kalite ve motivasyon problemlerini önlemek
 • Politik ya da gerçekçi olmayan anlık çözümler yerine "problem çözme"nin Proje Yönetimi süreçlerine entegrasyonu
 • Projenin risklerini tanımlamak, değerlendirmek ve önlem alma yöntemleri
 • Projelerin gecikme sebeplerini tanımlayabilme
 • En az eforla,  proje gerçekleşme verilerini toplama, bunları proje kontrolünde ve gelecek tahminlerde kullanma
 • Proje Yönetimi araçlarının etkin kullanımına ilişkin prensipler

Süre:
3 Gün (21 Saat) / Saat: 09:30-17:30

Metot:
Konu anlatımı ve gruplar şeklinde uygulama yapılır.

Bu eğitimin sonunda sertifika verilecektir. Verilecek sertifika PMP® Sınavına girmek için gerekli olan 35 saatlik eğitimin 21 saatini karşılar.

Eğitimin PDU Kırılım Yapısı:

Aşağıdaki sertifikalardan herhangi birine sahip bir kişi bu eğitime katılarak aşağıdaki PDU değerlerini almaya hak kazanır.

 

Certificate Technical PDUs Leadership PDUs Strategic PDUs Total PDUs
PMP/PgMP® 8,25 8,25 4,50 21,00
PMI-ACP® 0,00 8,25 4,50 12,75
PMI-SP® 3,00 8,25 4,50 15,75
PMI-RMP® 4,50 8,25 4,50 17,25
PfMP® 0,00 8,25 4,50 12,75
PMI-PBA® 0,00 8,25 4,50 12,75

 

İstanbul - Anadolu Yakası
18 Mayıs - 20 Mayıs 2018
İstanbul - Anadolu Yakası
10 Ağustos - 12 Ağustos 2018
İstanbul - Anadolu Yakası
19 Ekim - 21 Ekim 2018
İstanbul - Anadolu Yakası
21 Aralık - 23 Aralık 2018
İzmir
20 Nisan - 22 Nisan 2018
FIRSAT PAKETLERİMİZ
Bu eğitimi içeren fırsat paketimizi görmek ister misiniz?
FIRSAT 3 PAKETİ (5 GÜN - 35 SAAT)

Proje Yönetimi Metodolojisi ve Uygulamaları + İleri Düzey Proje Yönetimi ve Uygulamaları