"Hayatımız Proje"

  

Microsoft Project ile Proje Planlama, Yürütme, Kontrolü ( Başlangıç ve İleri Düzey )

 

Problemler ve fırsatlar her organizasyon için zaman içinde kaçınılmaz dış etkenlerdir. Kimi zaman üretilecek ürün için kapasitenin yetersiz olması, kimi zaman şirketin yeni yazılımlara ihtiyaç duyması, kimi zaman da pazara güçlü rakiplerin girmeye çalışması, şirketinizin organizasyonunda, stratejilerinde değişikliklere sebep verebilir. Bu tür değişikliklere karşı amaç; organizasyonun devamını sağlayabileceği düzenlemeleri en kısa zamanda hayata geçirmektir. Projeler genellikle bu doğrultuda oluşturulur ve her projeye en az bir sorumlu atanır.

 

Proje Yönetimi Nedir?

 

Öncelikle, proje yönetiminin ‘‘ne olmadığına’’ yanıt vermek gerekir. Proje Yönetimi sadece zaman çizelgeleme (Schedule) değildir. Zamanı planlayan yazımların popülaritesinin artmasıyla, pek çok kişi eğer böyle bir yazılım satın alır ve bunu kullanmaya başlarlarsa proje yönetimi gerçekleştirdiklerini düşünmektedirler. Fakat o yazılımın tüm özelliklerini kullanmayı bilmedikleri gibi yazılımın sunduğu verileri de hayata nasıl geçireceklerini bilmemektedirler.

 

Bilgisayar yazılımlarının aslında boş kağıtlar ve formlar olduğu unutulmamalıdır. Önemli olan Proje Yönetimi Biliminin sunduğu metodlar ile bu yazılımların kullanılması gerektiğidir. Örneğin, muhasebe sistemindeki kuralları bilmeyen bir kişi ne kadar iyi muhasebe programı alırsa alsın o yazılımı etkin kullanamayacaktır.

 

Proje Yönetimi, performans, maliyet ve zaman hedeflerine ulaşabilmek için eldeki kaynakları en verimli şekilde programlama ve proje aktivitelerini kontrol etme sürecidir. Bu üç amaca kaynakların verimli ve etkili kullanımıyla ulaşılabilir. Her organizasyonda sınırlı kaynak vardır. Kaynakların iş yüklerinin doğru oluşturulmaması, projelerin başarısızlıkla sonuçlanmasına sebep verebilir.

 

Microsoft Project'in Proje Yönetimine Katkıları

 

Microsoft Project bir proje yöneticisine mevcut kaynaklarını hızlı biçimde planlama, güvenilir biçimde kontrol edebilme ve kolayca anlaşılır biçimde analiz edebilme imkanı sunmaktadır. Ek olarak, MS Project şirket içinde çoklu proje uygulamalarından dolayı oluşan çatışma ortamlarını en aza indirgeme imkanı sunacaktır.

 

 

Proje Yönetimi ve Süreçleri

 • Proje Nedir? Proje Yönetimi Nedir?
 • Proje Yönetimi Süreçleri
 • Proje Süreçleri ile MS Project ilişkisi

 

Proje Yönetiminde Kapsam Bildirimi

 • Proje Kapsam Bildirimi Oluşturma
 • Proje Kapsam Bildirmi’nin İşletmelere ve Çalışanlara Faydaları
 • Örnek Projede Kapsam Bildirimi

 

Microsoft Project’in Tanıtımı

 • Veri Girişi ve Veri İzleme Yöntemleri
 • Görüntü – Tablo – Filtre Özellikleri
 • Takvimleri Tanımlama

 

Planlamaya Başlama ve WBS Mantığı

 • Örnek Projede Aktivitelerin MS Project’e Girilmesi
 • İş Kırılım Yapısı Oluşturma

 

Aktiviteler Arası Bağlantılar

 • Bağlantı Seçeneklerini Tanımlama
 • Öteleme ve Önde Gitme Zamanı Nedir? Nasıl Kullanılır?
 • Örnek Projede Bağlantıların Kurulması ve Projeye Genel Bakış 

 

Zaman ve Maliyet Tahminleme

 • Tahminleme Tekniklerinin İncelenmesi
 • Kaynakların ve Tahminlerin Görevlere Atanması
 • Atamaların MS Project’e Girilmesi
 • Atamaların Ardından Proje Analizi

 

Proje Analizi I

 • Projelerin Genel Olarak Süre, Maliyet ve Efor Verilerinin İncelenmesi
 • Aktivite Bazlı Süre, Maliyet ve Efor Bilgilerinin İncelenmesi
 • Kaynak Bazlı Süre, Maliyet ve Efor Bilgilerinin İncelenmesi 

 

KritikYol (CPM) ve PERT Teknikleri

 • Kritik Yol’un Tanımlanması ve Projedeki Önemi
 • Örnek Projede Kritik Yol’un İncelenmesi
 • Toplam Bolluk ve Serbest Bolluk Kavramlarının Önemi
 • Kritik Yol’a Göre Efor – Maliyet – Program Bilgilerinin Yorumlanması

 

Projelerde "Fazla Yüklenme" Problemleri

 • Kaynaklara Ait Efor – Maliyet Bilgilerinin İzlenmesi
 • MS Project’te Kaynaklara Fazla Mesai Atama
 • İş Günü Saatlerini Değiştirme ve Seviyelendirme
 • Proje Süresini Kısaltma – Uzatma Yöntemleri 

 

Proje Analizi II

 • MS Project’teki verileri Excel’e Grafiksel Aktarma
 • Planın Son Haliyle Proje Kapsam Bildirimi’nin Karşılaştırılması

 

Proje Kontrolü

 • Temel Plan (Baseline)
 • Gerçekleşme Verilerinin MS Project’e Girilmesi
 • Sapmaların İzlenmesi ve Yorumlanması
 • MS Project’teki Standart Rapor Formatları
 • MS Project’te İhtiyaca Göre Rapor Yaratma 

 

MS Project’in İleri Düzey Kullanımı

 • Periyodik Olayların MS Project’e Girilmesi
 • Görüntü – Tablo – Filtre Yaratma
 • Menubar’i Değiştirme
 • Formlar Yaratma
 • Gantt Chart’ta Kolay Veri İzleme Yöntemleri
 • Alternatif Projelerin Maliyet ve Süre Açısından Karşılaştırılması

 

Çoklu Proje Ortamında Çalışma

 • Kaynak Havuzu Yapısı
 • Kaynakların, Dosyalar Arası Paylaştırılması
 • Master Plan Oluşturma ve Takibi

 

 

 • Eğitim katılımcılarının ofis uygulamalarına hakim olmaları gerekmektedir.
 • Proje yönetimi metodolojisi hakkında genel bilgiye sahip olmaları faydalıdır.

 

 

 • MS Project ile plan hazırlama
 • Kapsam yönetimi
 • Zaman yönetimi
 • Kaynak iş yüklerinin yönetilmesi
 • Proje maliyetlerinin yönetimi
 • Raporlama
 • MS Project uygulamasını özelleştirme

 

Süre:

3 Gün (21 Saat) / Saatler 09:30-17:30 

 

Metod:

 • Katılımcıların kullacakları bilgisayarlarda MS Project Professional uygulaması İngilizce versiyon olarak yüklenmiş olacaktır.
 • Uygulamanın genel tanıtımının ardından senaryo temelli anlatım yapılacaktır.

 

Bu eğitimin sonunda sertifika verilecektir. Verilecek sertifika PMP® Sınavına girmek için gerekli olan 35 saatlik eğitimin 21 saatini karşılar.


Eğitimin PDU Kırılım Yapısı:

Aşağıdaki sertifikalardan herhangi birine sahip bir kişi bu eğitime katılarak aşağıdaki PDU değerlerini almaya hak kazanır.

 

Certificate Technical PDUs Leadership PDUs Strategic PDUs Total PDUs
PMP/PgMP® 21,00 0,00 0,00 21,00
PMI-ACP® 0,00 0,00 0,00 0,00
PMI-SP® 12,00 0,00 0,00 12,00
PMI-RMP® 4,50 0,00 0,00 4,50
PfMP® 1,50 0,00 0,00 1,50
PMI-PBA® 0,00 0,00 0,00 0,00

 

İstanbul - Anadolu Yakası
22 Aralık - 24 Aralık 2017
İstanbul - Anadolu Yakası
26 Ocak - 28 Ocak 2018
İstanbul - Anadolu Yakası
23 Şubat - 25 Şubat 2018
İstanbul - Anadolu Yakası
23 Mart - 25 Mart 2018
İstanbul - Anadolu Yakası
25 Mayıs - 27 Mayıs 2018
FIRSAT PAKETLERİMİZ
Bu eğitimi içeren fırsat paketimizi görmek ister misiniz?
FIRSAT 4 PAKETİ (5 GÜN - 35 SAAT)

Proje Yönetimi Metodolojisi ve Uygulamaları + Microsoft Project Professional 2016 Kullanarak Proje Planlaması, Yürütmesi, Kontrolü ve Analizi (Başlangıç ve İleri Düzey)