"Hayatımız Proje"

 • PMI

Proje Yönetimi Sertifika Programı

 

Proje Yönetimi metodolojisinin, PMI yaklaşımının, bilgi alanları ve süreçlerinin detaylı olarak irdelendiği bir programdır.

 

Temel Proje Yönetim terminolojisi, genel kavramlar, Entegrasyon Yönetimi, Kapsam Yönetimi, Zaman Yönetimi, Maliyet Yönetimi, Kalite Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi, İletişim Yönetimi, Risk Yönetimi, Tedarik Yönetimi, Paydaş Yönetimi ve Microsoft Project programın içeriğini oluşturmaktadır.

 

Katılımcılar bu bilgi alanlarında edindikleri becerileri projeleri başlatma, planlama, uygulama, kontrol ve kapatma süreçlerinde kullanarak, ve örnekler uygulayarak, sertifika programını tamamlayacaklardır.

 

Türkiye’de ilk defa 2004 yılı içerisinde İstanbul Kurumsal Gelişim tarafından gerçekleştirilen “Proje Yönetimi Sertifika Programı’nın” 211. ve 212. tekrarı aşağıdaki tarihlerde düzenlenecektir.

 

1. ALTERNATİF: 11 Temmuz - 03 Ağustos 2017 / İstanbul (Ataşehir) – Yaza Özel Yoğun Program

 

2. ALTERNATİF: 23 Eylül - 22 Ekim 2017 / İzmir – Hafta Sonu Programı

 

 

 

Her sektörden projeleri paydaşları (proje sponsorları, proje sahipleri, kullanıcılar, proje ekip üyeleri, proje yöneticileri, proje liderleri …vb.). Proje Yönetimi konusunda derinlemesine bilgi edinmek isteyenler. Profesyonel anlamda Proje Yönetimi mesleğini/uzmanlığını uygulayacak kişiler.

 

 

Eğitimimiz, hedeflerin ve amaçların belirlenmesi ile zamanın önemini öğretir. Nereye gideceğini bilmeyen bir gemi denizde kaybolmaya, hedefleri ve amaçları belirlememiş bir proje ise başarısız olmaya mahkumdur. Bu yüzden projenin kapsamını, belirlemek çok önemlidir. Kapsamı belirlemek kadar, projeleri zamanında, bütçesinde ve istenen kalitede bitirmek de bu sertifika programı çerçevesinde katılımcılara anlatılacaktır.
 

Mevcut kaynaklar ile ihtiyaçları nasıl karşılayacağınızı öğrenirsiniz. Eğer elinizdeki uygun kaynakları bilmiyor ya da mevcut kaynakların neler ile uğraştıklarını takip edemiyorsanız,  projeleri gerçekleştirmeniz oldukça zordur. Üstelik elinizdeki kaynakları sadece insan olarak değil, para, teçhizat, ekipman vb. olarak da düşünmeniz gerekir. Sertifika Programımız ile önünüzdeki projelerde ne kadar kaynağa ihtiyacınız olacağını belirlemenin yollarını öğreneceksiniz. PMI metoduyla, gerçekçi planları ortaya çıkarmak ve olası gecikmelerin önüne geçmek mümkün olacaktır.
 

Eğitimimizin içeriğinde projelerin nasıl gözden geçirilmesi gerektiği, nasıl izlenmesi gerektiği ve nasıl dokümante edilmesi gerektiği de detaylı ele alınır. Başarı kriterlerini, kontrol ve onay noktalarını, projenin hem başında, hem ileriki aşamalarda nasıl belirlenmesi, değiştirilmesi gerektiği gibi başlıklar da eğitim esnasında paylaşılır. Ayrıca gerçekleşenlerle ilgili kayıtları tutarak, gelecekteki projelerin referans noktalarını hazırlamak, aynı hataların tekrarlanmaması için alınan önlemlerin neler olması gerektiği detayla anlatılır.
 

Eğitimimizin bir parçası olarak Microsoft Project programını kullanarak, bilgi sistemlerini daha etkin kullanmayı öğrenirsiniz. Günümüzde projeleri kağıt ve kalem ile  yönetmek neredeyse imkansız hale gelmiştir. Bu yüzden Microsoft Project’i kullanmak, aşağıdaki sebeplerden dolayı çalışmalarına hız kazandıracaktır.

 

 • Birden fazla projenin takibinde kolaylık sağlamak,
 • Kaynakların iş yüklerini kolaylıkla takip edebilmek,
 • Proje maliyetlerini ve nakit akışlarını izleyebilmek,
 • Alternatif planların hızlı bir biçimde oluşturulmasını sağlamak,
 • Kullanılan raporlama, sunum, form vb. gibi dokümanların proje yönetimi açısından incelenmesi veya gerekli olabilecek MS Project raporlarını tanıtma,
 • Proje kaynaklarının gerçekleşme verilerini düzenli girebilecekleri bir sanal ortam oluşturmak
 • Proje taraflarının (müşteri-üst yönetim) projenin ilerleyişini izlemelerine imkan sağlamak

 

 

Süre:

60 Saat / Cumartesi-Pazar günleri, saat 10:00-17:00

60 Saat / Pazartesi-Çarşamba-Cuma, saat 19:30-22:30

 

Metod:

Eğitimimizin içeriğinde projelerin nasıl gözden geçirilmesi gerektiği, nasıl izlenmesi gerektiği ve nasıl dokümante edilmesi gerektiği de detaylı ele alınır. Başarı kriterlerini, kontrol ve onay noktalarını, projenin hem başında, hem ileriki aşamalarda nasıl belirlenmesi, değiştirilmesi gerektiği gibi başlıklar da eğitim esnasında paylaşılır. Ayrıca gerçekleşenlerle ilgili kayıtları tutarak, gelecekteki projelerin referans noktalarını hazırlamak, aynı hataların tekrarlanmaması için alınan önlemlerin neler olması gerektiği detayla anlatılır.

 

 
Katılımcıların, Global REP ( Registered Education Provider) ünvanına sahip Istanbul Kurumsal Gelişim Sertifikalarına hak kazanabilmeleri için, aşağıda belirtilen kriterlerden 100 üzerinden 70 puana almaları gerekmektedir. Bu puanı alan kişilere; Dünya’da ve Türkiye’de geçerli Başarı Sertifikası, alamayan kişilere de Katılım Sertifikası düzenlenir.

 

 • Programa katılım devamlılığı (% 10)
 • Ödev (% 20)
 • Ara Sınav (Proje Yönetimi Metodu Ağırlıklı (% 20)   
 • Final Sınav (% 50)

 

Eğitimin PDU Kırılım Yapısı:

Certificate Technical PDUs Leadership PDUs Strategic PDUs Total PDUs
PMP/PgMP® 44,00 8,00 8,00 60,00
PMI-ACP® 4,00 8,00 8,00 20,00
PMI-SP® 4,00 8,00 8,00 20,00
PMI-RMP® 4,00 8,00 8,00 20,00
PfMP® 0,00 8,00 8,00 16,00
PMI-PBASM 0,00 8,00 8,00 16,00

 

İstanbul
11 Temmuz - 3 Ağustos 2017
İzmir
23 Eylül - 22 Ekim 2017
FIRSAT PAKETLERİMİZ
Bu eğitimi içeren fırsat paketimizi görmek ister misiniz?
FIRSAT 2 PAKETİ (81 SAAT)

Proje Yönetimi Sertifika Programı + PMP® Sınavı Hazırlık Programı