"Hayatımız Proje"

  

Proje Yönetimi Sertifika Programı


CCRS Code: CP01010660


Eğitimin Amacı


Proje Yönetimi metodolojisinin, PMI® yaklaşımının, bilgi alanları ve süreçlerinin detaylı olarak irdelendiği bir programdır.

Temel Proje Yönetim terminolojisi, genel kavramlar, Entegrasyon Yönetimi, Kapsam Yönetimi, Zaman Yönetimi, Maliyet Yönetimi, Kalite Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi, İletişim Yönetimi, Risk Yönetimi, Tedarik Yönetimi, Paydaş Yönetimi ve Microsoft Project, eğitimin içeriğini oluşturmaktadır.

Katılımcılar bu bilgi alanlarında edindikleri becerileri projeleri başlatma, planlama, uygulama, kontrol ve kapatma süreçlerinde kullanarak, ve örnekler uygulayarak, sertifika eğitimini tamamlayacaklardır.

Türkiye’de ilk defa 2004 yılı içerisinde İstanbul Kurumsal Gelişim tarafından gerçekleştirilen “Proje Yönetimi Sertifika Programı’nın” 221. ve 222. tekrarı aşağıdaki tarihlerde düzenlenecektir.

 

1. ALTERNATİF: 05 Mayıs - 03 Haziran 2018 / İstanbul (Ataşehir) – Hafta Sonu Programı

 

2. ALTERNATİF: 07 Mayıs - 22 Haziran 2018 / İstanbul (Ataşehir) – Hafta İçi Akşam Programı 

 

 

 

Öğrenme Amaçları


Bu 60 saatlik klasik sınıf eğitiminde katılımcılar, projelerini başarıyla yönetebilmek için aşağıdaki konu başlıklarını öğreneceklerdir:


 • Proje Yönetimi Çerçevesi
 • Proje Yönetimi Süreç Grupları
 • Proje Yönetimi Bilgi Alanları
 • Proje Yönetimi Süreçleri

 

Öğrenme Çıktıları


Katılımcıların öğrenmesi aşağıdaki yöntemlerle değerlendirilecektir.


 • Performansa Dayalı Aktiviteler: Katılımcılar değerlendirilmesi örnekler üzerinden karmaşık Kritik Yol Analizi ve Kazanılmış Değer Analizi gibi hesaplamaları yapabilme becerileriyle ölçülecektir.
 • Ara Sınav: Eğitimin ortasında 1 saatlik ara sınav yapılacaktır.
 • Final Sınav: Eğitimin sonunda 1 saatlik test sınavı yapılacaktır.

 

Ödev: Katılımcılardan grup çalışması yaparak, eğitimden bir ay sonra ödev beklenmektedir.

 • Tanışma

İstanbul Kurumsal Gelişim’in Tanıtımı

Sertifika Programı Tanıtımı

Neden Sertifika Programı ?

Neler Öğreneceğiz ?
 

 • Proje Yönetimine Girişi

Proje Nedir?

Proje Yönetimi Nedir?

Neden Proje Yönetimi?

Proje Yönetimi Başarı Kriterleri

Proje Yönetimi Süreç Grupları
 

 • Proje Yönetim Bilgi Alanları

Proje Entegrasyon Yönetimi

Proje Kapsam Yönetimi

Proje Zaman Yönetimi

Proje Maliyet Yönetimi

Proje Kalite Yönetimi

Proje İnsan Kaynakları Yönetimi

Proje İletişim Yönetimi

Proje Risk Yönetimi

Proje Tedarik Yönetimi

Proje Paydaş Yönetimi
 

 • Proje ve Geliştirme Yaşam Döngüleri

Öngörücü Yaşam Döngüleri

Tekrara Dayalı Yaşam Döngüleri

Kademeli Yaşam Döngüsü

Uyarlanabilir Yaşam Döngüsü
 

 • Projelerde Organizasyon Yapıları

Proje Bazlı Organizasyon

Fonksiyonel Organizasyon

Matris Organizasyonlar

Karma Organizasyon
 

 • Proje Yönetim Ofisi

Proje Ofisinin Rolü Nedir?

Proje Ofisinin Tipleri Nelerdir?
 

 • Proje Paydaşları

Müşteri

Sponsor

Kaynak Yöneticisi

Proje Yönetim Ekibi

Proje Ekibi
 

 • Proje Yöneticisi

PMI® Yetkinlik Üçgeni

Proje Yöneticisinin Tanımı

Politikalar, Güç ve İşleri Yaptırabilmek

Liderlik Tipleri

Kişilik Tipleri
 

 • Proje Başlatma Süreçleri

Projeler Nasıl Ortaya Çıkar?

Proje Seçim Yöntemleri

Proje Başlatma Belgesi Geliştirme

Paydaş Belirleme
 

 • Planlama Süreç Grubu

Planlamaya Genel Bakış

Kapsam Yönetiminin Planlanması

Gereksinimlerin Toplanması

Kapsamın Tanımlanması

İş Kırılım Yapısının Oluşturulması

Zaman Çizelgesi Yönetiminin Planlanması

Aktivitelerin Tanımlanması

Aktivitelerin Sıralanması

Aktivite Sürelerinin Tahmin Edilmesi

Süre Tahminleme Teknikleri

Zaman Çizelgesinin Geliştirilmesi

Kritik Yol Analizi

Kaynak Optimizasyon Teknikleri

Maliyet Yönetiminin Planlanması

Maliyetlerin Tahmin Edilmesi

Maliyet Tahminleme Teknikleri

Bütçenin Belirlenmesi

Kalite Yönetiminin Planlanması

Kaynak Yönetiminin Planlanması

Aktivite Kaynaklarının Tahmin Edilmesi

İletişim Yönetiminin Planlanması

Risk Yönetiminin Planlanması

Risklerin Tanımlanması

Nitel Risk Analizi Gerçekleştirilmesi

Nicel Risk Analizinin Gerçekleştirilmesi

Risk Yanıtlarının Planlanması

Tedarik Yönetiminin Planlanması

Sözleşme Tipleri

Paydaş Katılımının Planlanması

Proje Yönetim Planının Geliştirilmesi

 

 • Ara Sınav- Vaka Çalışması

 

 • Yürütme Süreçleri

Kalitenin Yönetilmesi

Kaynakların Sağlanması

Takımın Geliştirilmesi

Takımın Yönetilmesi

İletişimin Yönetilmesi

Risk Yanıtlarının Uygulanması

Tedariklerin Yürütülmesi

Paydaş Katılımının Yönetilmesi

Proje Çalışmalarının  Yönlendirilmesi ve Yönetilmesi

Proje Bilgi Birikiminin Yönetilmesi

 

 • İzleme ve Kontrol Süreç Grubu
Proje Çalışmalarının İzlenmesi ve Kontrolü
Entegre Değişiklik Kontrolünün Gerçekleştirilmesi

Kapsamın Onaylanması

Kapsamın Kontrolü

Zaman Çizelgesinin Kontrolü

Maliyetlerin Kontrolü

Kazanılmış Değer Analizi

Performans Raporlama

Kalitenin Kontrolü

Kaynakların Kontrolü

İletişimin İzlenmesi

Risklerin Kontrolü

Tedariklerin Kontrolü

Paydaş Katılımının İzlenmesi

 

 • Kapanış Süreç Grubu

Proje veya Fazın Kapanışı

 

Proje Yönetimi Uygulamaları – MS Project Destekli Proje Planlama ve Kontrolü – Süre:15 Saat      

 

 • Proje Yönetimi Süreçleri
 • Proje Süreçleri ile MS Project ilişkisi

 

Proje Yönetiminde Kapsam Bildirimi

 

 • Kapsamın Tanımlanması ve İş Kırılım Yapısı
 • Proje Kapsam Bildirimi
 • Örnek Projede Kapsam Bildirimi

 

Microsoft Project’in Tanıtımı

 

 • Veri Girişi ve Veri İzleme Yöntemleri
 • Görüntü – Tablo – Filtre Özellikleri
 • Takvimleri Tanımlama

 

Planlamaya Başlama ve İş Kırılım Yapısı

 

 • Örnek Projede Aktivitelerin MS Project’e Girilmesi
 • İş Kırılım Yapısı Oluşturma

 

Aktiviteler Arası Bağlantılar

 

 • Bağlantı Seçeneklerini Tanımlama
 • Öteleme ve Önde Gitme Zamanı Nedir? Nasıl Kullanılır?
 • Örnek Projede Bağlantıların Kurulması ve Projeye Genel Bakış

 

Zaman ve Maliyet Tahminleme

 

 • Tahminleme Tekniklerinin İncelenmesi
 • Kaynakların ve Tahminlerin Görevlere Atanması
 • Atamaların MS Project’e Girilmesi
 • Atamaların Ardından Proje Analizi

 

Proje Analizi I

 

 • Projelerin Genel Olarak Süre, Maliyet ve Efor Verilerinin İncelenmesi
 • Aktivite Bazlı Süre, Maliyet ve Efor Bilgilerinin İncelenmesi
 • Kaynak Bazlı Süre, Maliyet ve Efor Bilgilerinin İncelenmesi

 

KritikYol (CPM) ve PERT Teknikleri

 

 • Kritik Yol’un Tanımlanması ve Projedeki Önemi
 • Örnek Projede Kritik Yol’un İncelenmesi
 • Toplam Bolluk ve Serbest Bolluk Kavramlarının Önemi
 • Kritik Yol’a Göre Efor – Maliyet – Zaman Bilgilerinin Yorumlanması

 

Projelerde "Fazla Yüklenme" Problemleri

 

 • Kaynaklara Ait Efor – Maliyet Bilgilerinin İzlenmesi
 • MS Project’te Kaynaklara Fazla Mesai Atama
 • Proje Süresini Kısaltma – Uzatma Yöntemleri

 

Proje Analizi II

 

 • MS Project’teki verileri Excel’e Grafiksel Aktarma
 • Planın Son Haliyle Proje Kapsam Bildirimi’nin Karşılaştırılması

 

Proje Kontrolü

 

 • Temel Plan (Baseline)
 • Gerçekleşme Verilerinin MS Project’e Girilmesi
 • Sapmaların İzlenmesi ve Yorumlanması
 • MS Project’teki Standart Rapor Formatları
 • MS Project’te İhtiyaca Göre Rapor Yaratma

 

MS Project’in İleri Düzey Kullanımı

 

 • Periyodik Olayların MS Project’e Girilmesi
 • Görüntü – Tablo – Filtre Yaratma
 • Formlar Yaratma
 • Alternatif Projelerin Maliyet ve Süre Açısından Karşılaştırılması

 

Çoklu Proje Ortamında Çalışma

 

 • Kaynak Havuzu Yapısı
 • Kaynakların, Dosyalar Arası Paylaştırılması

 

Örnek Olay 1: Intranet Newsletter Projesi

Bu vaka analizinde metodolojinin nasıl uygulandığı gösterilmekte ve süreçlerde yapılan çalışmalar incelenmektedir.

 

Her sürecin birbirinden bağımsız olarak ayrı ayrı gerçekleşmediği, süreçlerin birleştirilerek çok sayıda adımın bir kerede uygulandığı görülür.

 

 • Proje Başlangıç Süreci
 • Proje Öncesi Durum
 • Proje Başlatma Belgesi
 • Proje Planlama Süreci
 • İş Kırılım Yapısı
 • Zaman Çizelgesi
 • Maliyet Bütçeleme
 • Kalite Planlama
 • İletişim Planlama
 • Risk Analizi
 • Proje Yönetim Planı
 • Proje Yürütme ve Kontrol Süreci
 • Proje Çalışmalarının İzlenmesi ve Yönetilmesi
 • Kapsam Onaylama
 • Kalite Kontrol
 • Proje Kapanış Süreci
 • Proje Kapanışı
 • Proje Sonrası Durum

 

Örnek Olay 2: Kitchen Heaven Projesi

 

Bu vaka çalışması, bir proje yöneticisinin metodolojiyi nasıl uyguladığını göstermekte ve projeler sırasında yaşanabilecek durumlar ya da süreçleri sunmaktadır.

 

Gerçek hayatta projeler sırasında her sürecin her detayı takip edilemez. Bu çalışmanın sonunda, projeleriniz sırasında, her süreci birbirinden bağımsız olarak ayrı ayrı gerçekleştiremeyeceğinizi, süreçleri birleştirerek çok sayıda adımı bir kerede uyguladığınızı fark edeceksiniz.

 

 • Başlatma
 • Proje Seçimi
 • Proje Başlatma Belgesi
 • Proje Paydaşları Analizi
 • Kick-off Toplantısı

 

 • Planlama
 • Kapsam Planlama
 • Proje Kapsam Bildirimi
 • İş Kırılım Yapısı
 • İletişim, Kalite, Risk, Zaman, Tedarik,  İnsan Kaynakları, Maliyet Planlama

 

 • Yürütme-Kontrol-Kapanış

 

İletişimin Yönetilmesi

Proje İlerleme Raporu
 

 • Durum Toplantısı
 • Performans Ölçüm Analizi
 • Entegre Değişiklik Yönetimi
 • Proje Kapanışı

 

Geniş Anlatımlı Konu: Risk Yönetimi

 

Bu vaka analizi; projelerin gerçekleştirilmesi ile oluşabilecek tehdit ve fırsatların doğru yorumlanması,  analiz edilmesi ve bu risklere karşı geliştirilecek tepkilerin planlanmasını içeren süreçlerin PMI®  metodolojisi ile yönetimini, risk yönetimini içselleştirerek başarıya ulaşmış bir şirketin gerçek bir vakasından yola çıkarak, katılımcıların süreçleri yeniden kendi yorumları ile simule ederken, birebir deneyimlemeleri sağlanarak interaktif bir ortamda yapılmaktadır.

 

Şirketlerin sürdürdükleri projelerinin risklerini yönetememelerinin 6 temel nedenini, birlikte deneyimleyerek tespit edeceğiz.

 

Risk Yönetimi süreçlerinin proje yönetimi bütünü içindeki yeri ve aslında tüm süreçlerin içiçe geçişimini bu vaka analizi ile netleştiriyoruz. Risk faktörünün maliyet, zaman, kalite ve kapsama etkilerini tartışacağız.

 

 • Risk Yönetimi Planlama
 • Risk Belirleme
 • Nitel Risk Analizi Yapma
 • Nicel Risk Analizi Yapma
 • Risk Yanıtlama Planı Oluşturma
 • Risk İzleme ve Kontrolü
 • Risk yönetim Süreçlerinin Diğer Proje Yönetim Süreçlerine Etkisi ve Çıktılarının Analizi

 

Proje Simülasyonu - Proje Oyunu

 

Proje Yönetimi Sertifika Programı katılımcılarının bir uygulama içerisinde programda öğrendiklerini tatbik etmelerini amaçlar. Özellikle planlama, takım çalışması, proje yöneticisi ile proje takımının yetki ve sorumluluklarının ortaya konması ve yaratıcılık konularının uygulanmasını hedefler.

 

Katılımcılar, gerçek hayattaki bir projenin simülasyonunu, maket parçalarını monte ederek, ekip çalışması ile gerçekleştirirler. Seminer boyunca, projelerin tüm aşamalarında zaman, maliyet, kalite, risk, müşteri memnuniyeti gibi gerekli olan tekniklerin, planlanması ve kontrol edilmesi ile ilgili yöntemler öğrenilir.

 

Bu uygulama esnasında yapılması gereken aktivite listelerinden bazıları aşağıda belirtilmiştir.

 • Proje Başlangıç Toplantısı
 • Proje Tanımlama Dokümanı Oluşturma
 • Tasarım geliştirme
 • Müşteri Onayı
 • Detaylı tasarım
 • İhtiyaçların Belirlenmesi

 

Proje Yönetim Planı Oluşturma

 • Müşteriyi  Bilgilendirme
 • Montaj
 • Müşteriye ürünün sunumu
 • Son kabul

 

Uygulamanın  sonunda gelecekte aynı durumla karşılaşıldığında, projelerin daha iyi nasıl yönetileceğine dair tüm ekip geri bildirimlerini sunar. Bu geri bildirimler  aşağıda belirtilen başlıklar  altında toplanmıştır.

 

 • Kişiler arasındaki iletişim .
 • Takım üyelerinin  isteklerini doğru ifade edebilmeleri
 • Grubu kimin, ne şekilde yönlendirdiği ve otoritenin  kimin üzerinde olduğu
 • Grup dışına atılan, özverili çalışan ve   fikirleri ön plana çıkan kişiler
 • Kararın  nasıl verildiği.ve karar sürecinde etkin rol oynayan  kişiler
 • Çatışma ve  stres kaynaklarının  sebepleri
 • Motivasyon araçlarının  kullanımı


Her sektörden projeleri paydaşları (proje sponsorları, proje sahipleri, kullanıcılar, proje ekip üyeleri, proje yöneticileri, proje liderleri …vb.). Proje Yönetimi konusunda derinlemesine bilgi edinmek isteyenler. Profesyonel anlamda Proje Yönetimi mesleğini/uzmanlığını uygulayacak kişiler.


 

 • Eğitimimiz, hedeflerin ve amaçların belirlenmesi ile zamanın önemini öğretir. Nereye gideceğini bilmeyen bir gemi denizde kaybolmaya, hedefleri ve amaçları belirlememiş bir proje ise başarısız olmaya mahkumdur. Bu yüzden projenin kapsamını, belirlemek çok önemlidir. Kapsamı belirlemek kadar, projeleri zamanında, bütçesinde ve istenen kalitede bitirmek de bu sertifika programı çerçevesinde katılımcılara anlatılacaktır.
 • Mevcut kaynaklar ile ihtiyaçları nasıl karşılayacağınızı öğrenirsiniz. Eğer elinizdeki uygun kaynakları bilmiyor ya da mevcut kaynakların neler ile uğraştıklarını takip edemiyorsanız,  projeleri gerçekleştirmeniz oldukça zordur. Üstelik elinizdeki kaynakları sadece insan olarak değil, para, teçhizat, ekipman vb. olarak da düşünmeniz gerekir. Sertifika Programımız ile önünüzdeki projelerde ne kadar kaynağa ihtiyacınız olacağını belirlemenin yollarını öğreneceksiniz. PMI® metoduyla, gerçekçi planları ortaya çıkarmak ve olası gecikmelerin önüne geçmek mümkün olacaktır.
 • Eğitimimizin içeriğinde projelerin nasıl gözden geçirilmesi gerektiği, nasıl izlenmesi gerektiği ve nasıl dokümante edilmesi gerektiği de detaylı ele alınır. Başarı kriterlerini, kontrol ve onay noktalarını, projenin hem başında, hem ileriki aşamalarda nasıl belirlenmesi, değiştirilmesi gerektiği gibi başlıklar da eğitim esnasında paylaşılır. Ayrıca gerçekleşenlerle ilgili kayıtları tutarak, gelecekteki projelerin referans noktalarını hazırlamak, aynı hataların tekrarlanmaması için alınan önlemlerin neler olması gerektiği detayla anlatılır.
 • Eğitimimizin bir parçası olarak Microsoft Project® programını kullanarak, bilgi sistemlerini daha etkin kullanmayı öğrenirsiniz. Günümüzde projeleri kağıt ve kalem ile  yönetmek neredeyse imkansız hale gelmiştir. Bu yüzden Microsoft Project®’i kullanmak, aşağıdaki sebeplerden dolayı çalışmalarına hız kazandıracaktır.

Birden fazla projenin takibinde kolaylık sağlamak,

Kaynakların iş yüklerini kolaylıkla takip edebilmek,

Proje maliyetlerini ve nakit akışlarını izleyebilmek,

Alternatif planların hızlı bir biçimde oluşturulmasını sağlamak,

Kullanılan raporlama, sunum, form vb. gibi dokümanların proje yönetimi açısından incelenmesi veya gerekli olabilecek Microsoft Project® raporlarını tanıtma,

Proje kaynaklarının gerçekleşme verilerini düzenli girebilecekleri bir sanal ortam oluşturmak

Proje taraflarının (müşteri-üst yönetim) projenin ilerleyişini izlemelerine imkan sağlamak

Süre:

60 Saat / Cumartesi-Pazar günleri, saat 10:00-17:00

60 Saat / Pazartesi-Çarşamba-Cuma, saat 19:30-22:30

 

Metot:

Eğitimimizin içeriğinde projelerin nasıl gözden geçirilmesi gerektiği, nasıl izlenmesi gerektiği ve nasıl dokümante edilmesi gerektiği de detaylı ele alınır. Başarı kriterlerini, kontrol ve onay noktalarını, projenin hem başında, hem ileriki aşamalarda nasıl belirlenmesi, değiştirilmesi gerektiği gibi başlıklar da eğitim esnasında paylaşılır. Ayrıca gerçekleşenlerle ilgili kayıtları tutarak, gelecekteki projelerin referans noktalarını hazırlamak, aynı hataların tekrarlanmaması için alınan önlemlerin neler olması gerektiği detayla anlatılır.

Katılımcıların sertifikaya hak kazanabilmeleri için, aşağıda belirtilen kriterlerden 100 üzerinden 70 puana almaları gerekmektedir. Bu puanı alan kişilere Başarı Sertifikası, alamayan kişilere de Katılım Sertifikası düzenlenir.

 • Katılım (%10)
 • Ödev (%10)
 • Ara Sınav (Proje Yönetimi Metodu Ağırlıklı (% 30)   
 • Final Sınav (% 50)

 

Eğitimin PDU Kırılım Yapısı:

Certificate

Technical PDUs

Leadership PDUs

Strategic PDUs

Total PDUs

PMP/PgMP®

44,00

8,00

8,00

60,00

PMI-ACP®

4,00

8,00

8,00

20,00

PMI-SP®

4,00

8,00

8,00

20,00

PMI-RMP®

4,00

8,00

8,00

20,00

PfMP®

0,00

8,00

8,00

16,00

PMI-PBA®

0,00

8,00

8,00

16,00

 

İstanbul - Anadolu Yakası
5 Mayıs - 3 Haziran 2018
İstanbul - Anadolu Yakası
7 Mayıs - 22 Haziran 2018
FIRSAT PAKETLERİMİZ
Bu eğitimi içeren fırsat paketimizi görmek ister misiniz?
FIRSAT 2 PAKETİ (81 SAAT)

Proje Yönetimi Sertifika Programı + PMP® Sınavı Hazırlık Programı