"Hayatımız Proje"

Proje Yönetimi Sertifika Programı

 

Proje Yönetimi metodolojisinin, PMI® yaklaşımının, bilgi alanları ve süreçlerinin detaylı olarak irdelendiği bir programdır.

 

Temel Proje Yönetim terminolojisi, genel kavramlar, Entegrasyon Yönetimi, Kapsam Yönetimi, Zaman Yönetimi, Maliyet Yönetimi, Kalite Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi, İletişim Yönetimi, Risk Yönetimi, Tedarik Yönetimi, Paydaş Yönetimi ve Microsoft Project programın içeriğini oluşturmaktadır.

 

Katılımcılar bu bilgi alanlarında edindikleri becerileri projeleri başlatma, planlama, uygulama, kontrol ve kapatma süreçlerinde kullanarak, ve örnekler uygulayarak, sertifika programını tamamlayacaklardır.

 

Türkiye’de ilk defa 2004 yılı içerisinde İstanbul Kurumsal Gelişim tarafından gerçekleştirilen “Proje Yönetimi Sertifika Programı’nın” 214., 215. ve 216. tekrarı aşağıdaki tarihlerde düzenlenecektir.

 

1. ALTERNATİF: 04 Kasım - 03 Aralık 2017 / İstanbul (Ataşehir) – Hafta Sonu Programı

 

2. ALTERNATİF: 06 Kasım - 20 Aralık 2017 / İstanbul (Ataşehir) – Hafta İçi Akşam Programı

 

3. ALTERNATİF: 11 Kasım - 10 Aralık 2017 / İzmir – Hafta Sonu Programı

 

Konular

 

Tanışma

·      İstanbul Kurumsal Gelişim’in Tanıtımı

·      Sertifika Programı Tanıtımı

·      Neden Sertifika Programı ?

·      Neler Öğreneceğiz ?

 

Proje Yönetimine Girişi

·      Proje Nedir?

·      Proje Yönetimi Nedir?

·      Neden Proje Yönetimi?

·      Proje Yönetimi Başarı Kriterleri

·      Proje Yönetimi Süreç Grupları

 

Proje Yönetim Bilgi Alanları

·      Proje Entegrasyon Yönetimi

·      Proje Kapsam Yönetimi

·      Proje Zaman Yönetimi

·      Proje Maliyet Yönetimi

·      Proje Kalite Yönetimi

·      Proje İnsan Kaynakları Yönetimi

·      Proje İletişim Yönetimi

·      Proje Risk Yönetimi

·      Proje Tedarik Yönetimi

·      Proje Paydaş Yönetimi

 

Proje Yaşam Döngüsü

·      Proje Yönetim Metodolojisi

·      Proje Yönetim Metodolojisinin Sağladığı Faydalar

 

Projelerde Organizasyon Yapıları

·      Proje Bazlı Organizasyon

·      Fonksiyonel Organizasyon

·      Matris Organizasyonlar

·      Karma Organizasyon

 

Proje Yönetim Ofisi

·       Proje Ofisinin Rolü Nedir?

·       Proje Ofisinin Tipleri Nelerdir?

·       Proje Takımı Oluşturma

·       Proje Paydaşları

·       Proje Takım Modeli

·       Proje Takımı Oluşturma Modelleri

 

Proje Başlatma ve Planlama Süreçleri

·       Projeler Nasıl Ortaya Çıkar?

·       Proje Seçim Yöntemleri

Başlatma Süreç Grubu

·       Proje Başlatma Belgesi Geliştirme

·       Paydaş Belirleme

 

Planlama Süreç Grubu

·       Planlamaya Genel Bakış

·       Kapsam Planlama

·       Kapsam Tanımlama

·       İş Kırılım Yapısı Oluşturma

·       Aktivite Tanımlama

·       Aktivite Sıralama

·       Tahminlemeye Genel Bakış

·       Aktivite Kaynak Tahminleme

·       Aktivite Süresi Tahminleme

·       Zaman Çizelgesi Geliştirme

·       Kritik Yol Analizi (CPM)

·       Zaman Sıkıştırma Teknikleri

·       Maliyet Tahminleme

·       Maliyet Bütçeleme

·       Kalite Yönetimi Planlama

·       İnsan Kaynağı Yönetimi Planlama

·       İletişim Yönetimi Planlama

·       Risk Yönetimi Planlama

·       Risk Tanımlama

·       Nitel Risk Analizi

·       Nicel Risk Analizi

·       Risk Yanıt Planı Oluşturma

·       Tedarik Yönetimi Planlama

·       Paydaş Yönetimi Planlama

·       Proje Yönetim Planı Oluşturma

 

Ara Sınav- Vaka Çalışması

 

Yürütme Süreçleri

·       Kalite Güvence Sağlama

·       Süreç İyileştirme

·       Proje Takımı Kurma

·       Proje Takımı Geliştirme

·       Proje Takımını Yönetme

·       Motivasyon Teorileri

·       İletişimin Yönetilmesi

·       Tedariklerin Yürütülmesi

·       Proje Çalışmalarının  Yönlendirilmesi ve Yönetilmesi

 

İzleme ve Kontrol Süreç Grubu

·       Kapsam Doğrulama

·       Kapsam Kontrolü

·       Zaman Çizelgesi Kontrolü

·       Maliyet Kontrolü

·       Kazanılmış Değer Analizi

·       Kalite Kontrolü

·       Performans Raporlama

·       Proje Paydaş Katılımının Kontrolü

·       Risk İzleme ve Kontrol

·       Tedariklerin Kontrolü

·       Proje Çalışmalarının İzleme ve Kontrol Etme

·       Entegre Değişiklik Kontrolü

 

Kapanış Süreç Grubu

·       Proje veya Fazın Kapanışı

·       Tedariklerin Kapanışı 

Proje Yönetimi Uygulamaları – MS Project Destekli Proje Planlama ve Kontrolü – Süre:15 Saat      

Proje Yönetimi ve Süreçleri

·       Proje Yönetimi Süreçleri

·       Proje Süreçleri ile MS Project ilişkisi

 

Proje Yönetiminde Kapsam Bildirimi

·       Proje Kapsam Bildirimi Oluşturma

·       Proje Kapsam Bildirmi’nin İşletmelere ve Çalışanlara Faydaları

·       Örnek Projede Kapsam Bildirimi

Microsoft Project’in Tanıtımı

·       Veri Girişi ve Veri İzleme Yöntemleri

·       Görüntü – Tablo – Filtre Özellikleri

·       Takvimleri Tanımlama

 

Planlamaya Başlama ve WBS Mantığı

·       Örnek Projede Aktivitelerin MS Project’e Girilmesi

·       İş Kırılım Yapısı Oluşturma

Aktiviteler Arası Bağlantılar

·       Bağlantı Seçeneklerini Tanımlama

·       Öteleme ve Önde Gitme Zamanı Nedir? Nasıl Kullanılır?

·       Örnek Projede Bağlantıların Kurulması ve Projeye Genel Bakış

Zaman ve Maliyet Tahminleme

·       Tahminleme Tekniklerinin İncelenmesi

·       Kaynakların ve Tahminlerin Görevlere Atanması

·       Atamaların MS Project’e Girilmesi

·       Atamaların Ardından Proje Analizi

Proje Analizi I

·       Projelerin Genel Olarak Süre, Maliyet ve Efor Verilerinin İncelenmesi

·       Aktivite Bazlı Süre, Maliyet ve Efor Bilgilerinin İncelenmesi

·       Kaynak Bazlı Süre, Maliyet ve Efor Bilgilerinin İncelenmesi

KritikYol (CPM) ve PERT Teknikleri

·       Kritik Yol’un Tanımlanması ve Projedeki Önemi

·       Örnek Projede Kritik Yol’un İncelenmesi

·       Toplam Bolluk ve Serbest Bolluk Kavramlarının Önemi

·       Kritik Yol’a Göre Efor – Maliyet – Zaman Bilgilerinin Yorumlanması

 

Projelerde "Fazla Yüklenme" Problemleri

·       Kaynaklara Ait Efor – Maliyet Bilgilerinin İzlenmesi

·       MS Project’te Kaynaklara Fazla Mesai Atama

·       Proje Süresini Kısaltma – Uzatma Yöntemleri

Proje Analizi II

·       MS Project’teki verileri Excel’e Grafiksel Aktarma

·       Planın Son Haliyle Proje Kapsam Bildirimi’nin Karşılaştırılması

Proje Kontrolü

·       Temel Plan (Baseline)

·       Gerçekleşme Verilerinin MS Project’e Girilmesi

·       Sapmaların İzlenmesi ve Yorumlanması

·       MS Project’teki Standart Rapor Formatları

·       MS Project’te İhtiyaca Göre Rapor Yaratma

MS Project’in İleri Düzey Kullanımı

·       Periyodik Olayların MS Project’e Girilmesi

·       Görüntü – Tablo – Filtre Yaratma

·       Formlar Yaratma

·       Alternatif Projelerin Maliyet ve Süre Açısından Karşılaştırılması

Çoklu Proje Ortamında Çalışma

·       Kaynak Havuzu Yapısı

·       Kaynakların, Dosyalar Arası Paylaştırılması

 

Örnek Olay 1: Intranet Newsletter Projesi

Bu vaka analizinde metodolojinin nasıl uygulandığı gösterilmekte ve süreçlerde yapılan çalışmalar incelenmektedir.

 

Her sürecin birbirinden bağımsız olarak ayrı ayrı gerçekleşmediği, süreçlerin birleştirilerek çok sayıda adımın bir kerede uygulandığı görülür.

 

·       Proje Başlangıç Süreci

·       Proje Öncesi Durum

·       Proje Başlatma Belgesi

·       Proje Planlama Süreci

·       İş Kırılım Yapısı

·       Zaman Çizelgesi

·       Maliyet Bütçeleme

·       Kalite Planlama

·       İletişim Planlama

·       Risk Analizi

·       Proje Yönetim Planı

·       Proje Yürütme ve Kontrol Süreci

·       Proje Çalışmalarının İzlenmesi ve Yönetilmesi

·       Kapsam Onaylama

·       Kalite Kontrol

·       Proje Kapanış Süreci

·       Proje Kapanışı

·       Proje Sonrası Durum 

Örnek Olay 2: Kitchen Heaven Projesi

 

Bu vaka çalışması, bir proje yöneticisinin metodolojiyi nasıl uyguladığını göstermekte ve projeler sırasında yaşanabilecek durumlar ya da süreçleri sunmaktadır.

 

Gerçek hayatta projeler sırasında her sürecin her detayı takip edilemez. Bu çalışmanın sonunda, projeleriniz sırasında, her süreci birbirinden bağımsız olarak ayrı ayrı gerçekleştiremeyeceğinizi, süreçleri birleştirerek çok sayıda adımı bir kerede uyguladığınızı fark edeceksiniz.

 

Başlatma

·       Proje Seçimi

·       Proje Başlatma Belgesi

·       Proje Paydaşları Analizi

·       Kick-off Toplantısı

 

Planlama

·       Kapsam Planlama

·       Proje Kapsam Bildirimi

·       İş Kırılım Yapısı

·       İletişim, Kalite, Risk, Zaman, Tedarik,  İnsan Kaynakları, Maliyet Planlama

 

Yürütme-Kontrol-Kapanış

·       İletişimin Yönetilmesi

·       Proje İlerleme Raporu

·       Durum Toplantısı

·       Performans Ölçüm Analizi

·       Entegre Değişiklik Yönetimi

 

Proje Kapanışı

 

Geniş Anlatımlı Konu: Risk Yönetimi

 

Bu vaka analizi; projelerin gerçekleştirilmesi ile oluşabilecek tehdit ve fırsatların doğru yorumlanması,  analiz edilmesi ve bu risklere karşı geliştirilecek tepkilerin planlanmasını içeren süreçlerin PMI® metodolojisi ile yönetimini, risk yönetimini içselleştirerek başarıya ulaşmış bir şirketin gerçek bir vakasından yola çıkarak, katılımcıların süreçleri yeniden kendi yorumları ile simule ederken, birebir deneyimlemeleri sağlanarak interaktif bir ortamda yapılmaktadır.

 

Şirketlerin sürdürdükleri projelerinin risklerini yönetememelerinin 6 temel nedenini, birlikte deneyimleyerek tespit edeceğiz.

 

Risk Yönetimi süreçlerinin proje yönetimi bütünü içindeki yeri ve aslında tüm süreçlerin içiçe geçişimini bu vaka analizi ile netleştiriyoruz. Risk faktörünün maliyet, zaman, kalite ve kapsama etkilerini tartışacağız.

 

·       Risk Yönetimi Planlama

·       Risk Belirleme

·       Nitel Risk Analizi Yapma

·       Nicel Risk Analizi Yapma

·       Risk Yanıtlama Planı Oluşturma

·       Risk İzleme ve Kontrolü

·       Risk yönetim Süreçlerinin Diğer Proje Yönetim Süreçlerine Etkisi ve Çıktılarının Analizi

 

Proje Simülasyonu - Proje Oyunu

 

Proje Yönetimi Sertifika Programı katılımcılarının bir uygulama içerisinde programda öğrendiklerini tatbik etmelerini amaçlar. Özellikle planlama, takım çalışması, proje yöneticisi ile proje takımının yetki ve sorumluluklarının ortaya konması ve yaratıcılık konularının uygulanmasını hedefler.

 

Katılımcılar, gerçek hayattaki bir projenin simülasyonunu, maket parçalarını monte ederek, ekip çalışması ile gerçekleştirirler. Seminer boyunca, projelerin tüm aşamalarında zaman, maliyet, kalite, risk, müşteri memnuniyeti gibi gerekli olan tekniklerin, planlanması ve kontrol edilmesi ile ilgili yöntemler öğrenilir.

 

Bu uygulama esnasında yapılması gereken aktivite listelerinden bazıları aşağıda belirtilmiştir.

·       Proje Başlangıç Toplantısı

·       Proje Tanımlama Dokümanı Oluşturma

·       Tasarım geliştirme

·       Müşteri Onayı

·       Detaylı tasarım

·       İhtiyaçların Belirlenmesi

 

Proje Yönetim Planı Oluşturma

·       Müşteriyi  Bilgilendirme

·       Montaj

·       Müşteriye ürünün sunumu

·       Son kabul

 

Uygulamanın  sonunda gelecekte aynı durumla karşılaşıldığında, projelerin daha iyi nasıl yönetileceğine dair tüm ekip geri bildirimlerini sunar. Bu geri bildirimler  aşağıda belirtilen başlıklar  altında toplanmıştır.

 

·       Kişiler arasındaki iletişim .

·       Takım üyelerinin  isteklerini doğru ifade edebilmeleri

·       Grubu kimin, ne şekilde yönlendirdiği ve otoritenin  kimin üzerinde olduğu

·       Grup dışına atılan, özverili çalışan ve   fikirleri ön plana çıkan kişiler

·       Kararın  nasıl verildiği.ve karar sürecinde etkin rol oynayan  kişiler

·       Çatışma ve  stres kaynaklarının  sebepleri

·       Motivasyon araçlarının  kullanımı

 

 

Her sektörden projeleri paydaşları (proje sponsorları, proje sahipleri, kullanıcılar, proje ekip üyeleri, proje yöneticileri, proje liderleri …vb.). Proje Yönetimi konusunda derinlemesine bilgi edinmek isteyenler. Profesyonel anlamda Proje Yönetimi mesleğini/uzmanlığını uygulayacak kişiler.

 

 

Eğitimimiz, hedeflerin ve amaçların belirlenmesi ile zamanın önemini öğretir. Nereye gideceğini bilmeyen bir gemi denizde kaybolmaya, hedefleri ve amaçları belirlememiş bir proje ise başarısız olmaya mahkumdur. Bu yüzden projenin kapsamını, belirlemek çok önemlidir. Kapsamı belirlemek kadar, projeleri zamanında, bütçesinde ve istenen kalitede bitirmek de bu sertifika programı çerçevesinde katılımcılara anlatılacaktır.
 

Mevcut kaynaklar ile ihtiyaçları nasıl karşılayacağınızı öğrenirsiniz. Eğer elinizdeki uygun kaynakları bilmiyor ya da mevcut kaynakların neler ile uğraştıklarını takip edemiyorsanız,  projeleri gerçekleştirmeniz oldukça zordur. Üstelik elinizdeki kaynakları sadece insan olarak değil, para, teçhizat, ekipman vb. olarak da düşünmeniz gerekir. Sertifika Programımız ile önünüzdeki projelerde ne kadar kaynağa ihtiyacınız olacağını belirlemenin yollarını öğreneceksiniz. PMI® metoduyla, gerçekçi planları ortaya çıkarmak ve olası gecikmelerin önüne geçmek mümkün olacaktır.

 

Eğitimimizin içeriğinde projelerin nasıl gözden geçirilmesi gerektiği, nasıl izlenmesi gerektiği ve nasıl dokümante edilmesi gerektiği de detaylı ele alınır. Başarı kriterlerini, kontrol ve onay noktalarını, projenin hem başında, hem ileriki aşamalarda nasıl belirlenmesi, değiştirilmesi gerektiği gibi başlıklar da eğitim esnasında paylaşılır. Ayrıca gerçekleşenlerle ilgili kayıtları tutarak, gelecekteki projelerin referans noktalarını hazırlamak, aynı hataların tekrarlanmaması için alınan önlemlerin neler olması gerektiği detayla anlatılır.
 

Eğitimimizin bir parçası olarak Microsoft Project® programını kullanarak, bilgi sistemlerini daha etkin kullanmayı öğrenirsiniz. Günümüzde projeleri kağıt ve kalem ile  yönetmek neredeyse imkansız hale gelmiştir. Bu yüzden Microsoft Project®’i kullanmak, aşağıdaki sebeplerden dolayı çalışmalarına hız kazandıracaktır.

 

 • Birden fazla projenin takibinde kolaylık sağlamak,
 • Kaynakların iş yüklerini kolaylıkla takip edebilmek,
 • Proje maliyetlerini ve nakit akışlarını izleyebilmek,
 • Alternatif planların hızlı bir biçimde oluşturulmasını sağlamak,
 • Kullanılan raporlama, sunum, form vb. gibi dokümanların proje yönetimi açısından incelenmesi veya gerekli olabilecek Microsoft Project® raporlarını tanıtma,
 • Proje kaynaklarının gerçekleşme verilerini düzenli girebilecekleri bir sanal ortam oluşturmak
 • Proje taraflarının (müşteri-üst yönetim) projenin ilerleyişini izlemelerine imkan sağlamak

 

 

Süre:

60 Saat / Cumartesi-Pazar günleri, saat 10:00-17:00

60 Saat / Pazartesi-Çarşamba-Cuma, saat 19:30-22:30

 

Metod:

Eğitimimizin içeriğinde projelerin nasıl gözden geçirilmesi gerektiği, nasıl izlenmesi gerektiği ve nasıl dokümante edilmesi gerektiği de detaylı ele alınır. Başarı kriterlerini, kontrol ve onay noktalarını, projenin hem başında, hem ileriki aşamalarda nasıl belirlenmesi, değiştirilmesi gerektiği gibi başlıklar da eğitim esnasında paylaşılır. Ayrıca gerçekleşenlerle ilgili kayıtları tutarak, gelecekteki projelerin referans noktalarını hazırlamak, aynı hataların tekrarlanmaması için alınan önlemlerin neler olması gerektiği detayla anlatılır.

 

Katılımcıların sertifikaya hak kazanabilmeleri için, aşağıda belirtilen kriterlerden 100 üzerinden 70 puana almaları gerekmektedir. Bu puanı alan kişilere Başarı Sertifikası, alamayan kişilere de Katılım Sertifikası düzenlenir.

 • Katılım (%10)
 • Ödev (%20)
 • Ara Sınav (Proje Yönetimi Metodu Ağırlıklı (% 20)   
 • Final Sınav (% 50)

Eğitimin PDU Kırılım Yapısı:

Certificate Technical PDUs Leadership PDUs Strategic PDUs Total PDUs
PMP/PgMP® 44,00 8,00 8,00 60,00
PMI-ACP® 4,00 8,00 8,00 20,00
PMI-SP® 4,00 8,00 8,00 20,00
PMI-RMP® 4,00 8,00 8,00 20,00
PfMP® 0,00 8,00 8,00 16,00
PMI-PBA® 0,00 8,00 8,00 16,00

 

İstanbul
4 Kasım - 3 Aralık 2017
İstanbul
6 Kasım - 20 Aralık 2017
İzmir
11 Kasım - 10 Aralık 2017
FIRSAT PAKETLERİMİZ
Bu eğitimi içeren fırsat paketimizi görmek ister misiniz?
FIRSAT 2 PAKETİ (81 SAAT)

Proje Yönetimi Sertifika Programı + PMP® Sınavı Hazırlık Programı