"Hayatımız Proje"

Microsoft Project Kullanarak Çevik (Agile) Proje Yönetimi

CCRS Code: MS09010014


Günümüzde, verimli bir şekilde çevik (agile) proje yönetimi yapabilmek için iki değişik tipte yetkinliğe ihtiyaç vardır: Çevik (agile) proje yönetimi prensiplerini öğrenme ve bu konuda gerekli olacak bir yazılımı kullanabilme. Microsoft Project mevcut kaynakları verimli bir biçimde planlama, güvenilir biçimde kontrol edebilme ve kolayca anlaşılır biçimde analiz edebilme imkanı sunmaktadır.


Öğrenme Hedefleri

14 saat sürecek olan bu eğitimimizde, katılımcılar aşağıdaki konuları öğreneceklerdir. Yönettikleri projelerin amaçlarına ulaşmaları konusundaki başarının artması hedeflenmektedir.

 • Çevik (Agile) Proje Yönetimi
 • Scrum Prensipleri
 • Nexus Prensipleri
 • Kanban Prensipleri
 • Microsoft Project Kullanımı


Öğrenme Çıktıları

Katılımcıların öğrendikleri bilgiler, performans odaklı aktivitelerle  şu şekilde değerlendirilecektir. Microsoft Project kullanarak, katılımcılar şu konularla ilgili uygulama çalışmaları yapacaklardır: task board, task board sheet, sprint planning board, sprint planning sheet, current sprint board, current sprint sheet, sprint management, reports, vb.

Ön Kayıt FormuTeklif Al
 • * Kurumsal veya Toplu Eğitim için

Birinci Gün – 7 Saat

 

Hoş geldiniz

1. Giriş

2. Çevik (Agile) Proje Yönetimi

3. Scrum Prensipleri

4. Proje Başlangıç Aşaması

5. Scrum Ekibinin Oluşturulması

6. Ürün İş Listesinin (Product Backlog) Hazırlanması

7. Sprint Planlama

8. Sprint İş Listesinin (Backlog) Hazırlanması

 

İkinci Gün – 7 Saat

 

9. Sprint Aktiviteleri

10. Kaynak Atama

11. Baseline (Temel Çizgi)

12. Sprint Yürütme

13. Sprint Kapanışı

14. Nexus

15. Kanban

16. Hibrit Yaklaşım

Kursun Değerlendirilmesi

 

Microsoft Project kullanarak çevik (agile) proje yönetimi aktivitelerinde bulunacak olan kişiler için bu kurs hazırlanmıştır. Buna rağmen kursun akışı, proje yönetimi aktivitelerinde bulunmayan kişilere de fayda sağlayacak şekildedir. Kursa katılmak için gereken bir ön koşul yoktur.

 

 • Microsoft Project kullanma yetkinliğinin kazanılması
 • Çevik (Agile) prensiplerinin anlaşılması
 • Scrum prensiplerinin anlaşılması
 • Scrum çerçevesindeki rollerin öğrenilmesi
 • Kanban prensiplerinin anlaşılması

 

Süre: 14 saat


Metot: Workshop şeklinde uygulamalar yapılır. Katılımcıların Microsoft Professional 2019 yüklü bir bilgisayar ile kursa gelmesi gerekir.

 

Lisan: Kurs Türkçe veya İngilizce verilebilir.

 

Katılımcı sayısı: 1 ile 15 kişi arasında olabilir.

 

Bu eğitime tam katılım gösterenlere, PMI® akreditasyonuna sahip İstanbul Kurumsal Gelişim’e ait katılım sertifikaları verilecektir.

Eğitimin PDU Kırılım Yapısı:
 

Certificate

Technical PDUs

Leadership PDUs

Strategic PDUs

Total PDUs

PMP®

14,00

0,00

0,00

14,00

PgMP®

14,00

0,00

0,00

14,00

PMI-ACP®

14,00

0,00

0,00

14,00

PMI-SP®

10,00

0,00

0,00

10,00

PMI-RMP®

1,00

0,00

0,00

1,00

PfMP®

0,00

0,00

0,00

0,00

PMI-PBA®

0,50

0,00

0,00

0,50

 

 

PMI, PMP, PgMP, PMI-ACP, PMI-SP, PMI-RMP, PfMP, and PMI-PBA are registered marks of the

Project Management Institute, Inc.

 

SINIF EĞİTİMLERİ
7 Haziran - 8 Haziran 2021