"Hayatımız Proje"

Güney Marmara Kalkınma Ajansı

Güney Marmara Kalkınma Ajansı

MİSYONUMUZ…

Bölgemizin sürdürülebilir kalkınması ve rekabet gücünün artırılması için nitelikli insan gücünü kullanarak ulusal ve uluslararası kaynakların etkili ve verimli bir şekilde değerlendirilmesi yoluyla bölgenin potansiyelini ortaya çıkarmak ve paydaşların kalkınma girişimlerini örgütlemek ve desteklemektir.

VİZYONUMUZ…

Sürdürülebilir kalkınmasını sağlamış Güney Marmara’nın  bilgi, düşünce, koordinasyon ve destek noktası olmak.

TEMEL DEĞERLER

1. Katılımcılık
2. Şeffaflık
3. Yönetişim
4. Sürdürülebilirlik
5. Yenilikçilik
6. Bilimsellik
7. Dayanışma
8. Verimlilik


Güney Marmara Kalkınma Ajansı, çalışanlarının proje yönetimi eğitimleri için İstanbul Kurumsal Gelişim'i tercih ediyor.


Aralık 2014

Proje Yönetimi Metodolojisi ve Uygulamaları
 

Tarih: 01 - 02 Aralık 2014
Eğitmen: Can İZGİ, PMP®, REP