"Hayatımız Proje"

  

Proje Yöneticisinin Bilgi ve Becerileri

Proje yöneticisi olarak oldukça zengin yetkinlik, bilgi ve beceri setine sahip olmamız gerekiyor. PMI bu bilgi ve becerileri aşağıdaki gibi süreç grupları bazında ayrı ayrı ve tüm süreç grupları için ortak olarak ifade etmiş durumda. PMP sınavında gelen ilgili sorularda bu ana hatları göz önüne almak yararlı olacaktır.

 

Başlangıç süreçleri grubu

 • Analitik beceriler
 • Fayda analizi teknikleri
 • Başlatma belgesinin unsurları
 • Tahmin araçları ve teknikleri
 • Stratejik yönetim

 

Planlama süreçleri grubu

 • Değişiklik yönetimi planlama
 • Maliyet yönetimi planlama, proje bütçeleme araç ve teknikleri
 • İletişim planlama
 • Sözleşme tipleri ve seçim kriterleri
 • Tahmin araçları ve teknikleri
 • İnsan kaynakları planlaması
 • Yalın verimlilik prensipleri
 • Tedarik planlama
 • Kalite yönetimi planlama
 • Gereksinim toplama teknikleri (Beyin fırtınası, odak grupları v.s.)
 • Mevzuat ve çevresel etkilerin değerlendirilmesi ve planlanması
 • Risk yönetimi planlama
 • Kapsam ayrıştırma (İş kırılım yapısı v.s.) araç ve teknikleri
 • Kapsam yönetimi planlama
 • Paydaş yönetimi planlama
 • Zaman yönetimi planlama ve zaman çizelgesi araç ve teknikleri
 • İş akış şeması teknikleri

 

Yürütme süreçleri grubu

 • Sürekli süreç geliştirme
 • Sözleşme yönetimi teknikleri
 • Tedarik Çalışma Bildirimi unsurları
 • Proje unsurları arasındaki etkileşim ve bağlantılar
 • Proje bütçeleme araç ve teknikleri
 • Kalite standardı araçları
 • Tedarikçi yönetim teknikleri

 

İzleme ve kontrol süreçleri grubu

 • Verimlilik izleme ve ölçüm teknikleri (Kazanılmış Değer Yöntemi, Kritik Yol Metodu, PERT, Trend Analizi v.s.)
 • Süreç analizi teknikleri (LEAN, Kanban, Altı Sigma v.s.)
 • Proje kontrol limitleri
 • Proje finansman prensipleri
 • Proje izleme araç ve teknikleri
 • Proje kalitesi en iyi uygulamaları ve standartları (ISO, BS, CMMI, IEEE v.s)
 • Kalite ölçüm teknikleri (istatistiksel örnekleme, kontrol kartları, akış diyagramları, inceleme, değerlendirme v.s.)
 • Risk tanımlama ve analiz teknikleri
 • Risk yanıtlama teknikleri
 • Kalite kontrol ve onaylama teknikleri

 

Kapanış süreçleri grubu

 • Arşivleme
 • Sözleşme kapanış gereksinimleri
 • Tasfiye yöntemleri
 • Geri bildirim teknikleri
 • Verimlilik ölçüm teknikleri (Kritik performans göstergeleri)
 • Proje değerlendirme teknikleri
 • Geçiş planlama teknikleri

 

Tüm süreç grupları için ortak olan bilgi ve beceriler

 • Etkin dinleme
 • Uygulanabilir yasa ve düzenlemeler
 • Faydaların farkında olma ve gerçekleştirme
 • Beyin fırtınası teknikleri
 • İş zekası
 • Değişim yönetimi teknikleri
 • Koçluk, akıl hocalığı, eğitim ve motivasyon teknikleri
 • İletişim kanal, araç, teknik ve yöntemleri
 • Yapılandırma yönetimi
 • Çatışma çözümleme
 • Müşteri tatmin ölçütleri
 • Veri toplama teknikleri
 • Karar verme
 • Görevlendirme teknikleri
 • Kültürel farklılıklara duyarlılık
 • Duygusal zeka
 • Uzman değerlendirme teknikleri
 • Basitleştirme
 • Nesiller arası farklılıklara duyarlılık
 • Bilgi yönetimi araç, teknik ve yöntemleri
 • Kişiler arası ilişki becerileri
 • Bilgi yönetimi
 • Liderlik araç teknik ve becerileri
 • Alınmış dersler yönetim teknikleri
 • Toplantı yönetimi teknikler
 • Müzakere ve etkileme beceri ve teknikleri
 • Organizasyonel farkındalık
 • Bilirkişilik becerileri
 • Sunum becerileri, araç ve teknikleri
 • Önceliklendirme ve zaman yönetimi
 • Sorun çözme araç ve teknikleri
 • Proje finansman prensipleri
 • Kalite güvencesi ve kontrol teknikleri
 • İlişki yönetimi
 • Risk değerlendirme teknikleri
 • Durumsal farkındalık becerisi
 • Paydaş yönetim teknikleri
 • Takım oluşturma teknikleri
 • Sanal ekip yönetimi

 

www.gercelman.gen.tr