"Hayatımız Proje"

Zaman Çizelgesi Sıkıştırma

Projelerinizde planlama safhasında zaman yönetimi bilgi alanında yer alan bir önemli çıktı zaman çizelgesidir.

 

Projelerde zaman çizelgeleri oluşturulduktan sonra elde edilen proje bitiş tarihi bazen sizin önceliklerinize ve lansman planlarınıza vb. uygun olmayabilir. Bu durumda projeniz içerisinde yapılacak işlemler bu projenin süresinin nasıl kısaltılabileceğinin bulunması şeklinde olacaktır. Bu amaçla, Fazla Mesai, Paralel Yürütme ve/veya Kaynak Yükleme teknikleri (Fast Tracking, Crashing) kullanılabilir.

 

Kaynak Yükleme:

 •  Toplam proje süresini azaltmak için minimum maliyetle maksimum süre sıkıştırması hedeflenir.
 • Süre kısaltılması için genelde kaynak ilave edilir.
 • Dışarıdan yeni kaynak atanamaması durumunda projede yer alan kritik olmayan aktivitelerden kaynak transfer edilebilir.
 • Kaynak yükleme her zaman maliyetleri artıracaktır.

 

Sıkıştırma işleminin süre kazancı sağlaması için öncelikle kritik yol üzerindeki aktiviteler incelenir. Sıkıştırma maliyetleri ele alınarak en fazla getirinin elde edileceği aktivite tespit edilir. Sıkıştırma maliyeti aynı olan birden fazla aktivite söz konusu olduğunda projenin başlangıcına yakın olanı tercih edilerek riskler azaltılabilir.

 

Paralel Çalışma:

 • Normalde sıralı gerçekleştirilen aktivitelerin paralel şekilde gerçekleştirilmesidir.
 • Paralel çalışma, riskleri artıracaktır.
 • Yeniden çalışmaya sebep olabilir. (Rework)

 

Fazla Mesai:

 • Tercih edilmeyen bir yöntemdir.
 • Süre kısaltmasında başvurulacak son yöntem olmalıdır.
 • Hem maliyetleri hem de riski artırır.
 • Motivasyonu azaltacak bir unsur olabilir.

 

Tüm bu tekniklerin her biri ile birlikte yeniden ortaya çıkacak risklerin ve maliyetlerin değerlendirilmesi gerekmektedir. Bazı durumlarda kalite ile ilgili içerikler de bu kontroller içerisine dahil edilmelidir. Ayrıca iletişim planlamasında gerekli değişikliklere dikkat edilmelidir. Bu değişiklikler ve olası etkileri hakkında paydaşlar bilgilendirilmelidir.

 

Ekte yer alan dosya içerisinde zaman çizelgesi sıkıştırma ile ilgili örnekleri görebilirsiniz.

 

Zaman Çizelgesi Sıkıştırma