"Hayatımız Proje"

Proje sınıflandırması, nasıl ve niçin?

Bir tek projeyi yönetmek sadece ona odaklanmayı gerektirecektir. İki projeyi yönetmek bu projeler sarasında kaynak kullanımı, bütçeler, öncelikler gibi bir çok farklı değerlendirmeyi gerektirecektir. Üç ve daha fazla proje yönetilmeye geçildiğinde ise durum gerçekten karmaşık bir hal almaya başlar.

 

Bu durumda projelerin bir araya gelmesi ile oluşan program ve/veya portföyler anlamlı olacaktır. Bu konuyu bir önceki yazımızda özetlemiştik. Peki program ve portföyler de içinden çıkılmayacak kadar fazlalaşırsa ne yapacağız?

 

Bir bütünü yönetmenin en kolay yolu onu yönetilebilecek küçük parçalar halinde ele almak ve etkişelimli bir şekilde kontrol etmektir. Bu sebeple bir çok projenin yönetildiği bir ortamda da yapılması gereken bu karmaşanın ortadan kaldırılması amacıyla projelerin sınıflandırılmasıdır.

 

Projelerimizi bir çok farklı etkene göre sınıflandırabiliriz. Bunlardan bazılarını aşağıdaki şekilde belirtelim:

• Önem derecelerine göre (proje önem puanı)

• Etkiledikleri hedefe göre

• Etkiledikleri veya oluşturulacak ürüne göre

• Yönetici bölüme göre

• Müşterisinin bölümüne göre

• Acil olma durumuna göre

 • vb.

 

Tek bir sınıflandırma yapmak yerine birden fazla sınıflandırma yapmak da bu noktada faydalı olabilir. Örneğin öncelikle projelerin büyüklüklerine göre sınıflandırılması sonra projelerin yönetici bölümlerine göre sınıflandırılması size hem bu projeleri incelerken odaklanacağınız yönetsel noktaları ifade edecek hem de ayırmanız gereken zaman hakkında bilgi verecektir.