"Hayatımız Proje"

PMI® ve PMP®

Project Management Institute® 1968 yılında Amerika'nın Pensilvanya Eyaleti'nde James Snyder (SmithKline & French), Edward Engman (McDonell Otomasyon), Eric Jenett (Brown & Root), Micheal Homyak, ve Susan Gallagher (SmithKline & French) tarafından kurulan Proje Yönetimi Enstitüsü'nün ilk resmi adresi James Snyder'ın eviydi.
 
Farklı sektör ve firmalarda deneyimleri olan bu insanlar projelerin yönetilmesinin bilimsel bir yoldan geçmesi gerektiği konusunda hemfikirdiler. Bir örgüt oluşturma konusunda daha önce de yerel bazı girişimler mevcuttu fakat hiç biri geniş katılıma ulaşamamış ve sönük kalmıştı.
 
1968 yılının Ocak ayında Ulusal CPM (Critical Path Method) Kongresi'nde "Amerikan Proje Yönetimi Enstitüsü" gerekliliği ortaya konmuş ve kurulacak enstitünün temel amaçlarının aşağıdaki biçimde olması gerektiğine karar verilmişti;
 
1. Proje yönetimi konusunda profesyonelliğin gerekliliğini anlatmak ve yaymak
2. Proje yönetimiyle ilgili problemlerin, çözüm önerilerinin ve uygulama alanlarının tartışılabileceği bir ortam oluşturmak.
3. Endüstriyel problemleri çözmek amacıyla yapılacak araştırmaları koordine etmek.
4. Proje yönetimi sistemlerini kullanan kişiler arasında ortak bir dil yaratabilmek amacıyla terminoloji oluşturmak ve yaygınlaşmasını sağlamak.
5. Proje yönetimi uygulamalarıyla ilgili tanıtıcı ve eğitici klavuzlar hazırlanmasına destek olmak ve proje yönetimi alnında kariyer gelişimini özendirmek

Örgütün ilk üyelik aidatı yıllık $15'dı. Özel sektördeki firmaların ve akademik çevrelerin desteklediği PMI®, 1974 yılında 1000 üyeye ulaştı. 1984 yılında 4000 üyesi olan PMI®'ın üyelerinin %30'u mühendis, %17'si bilgisayar donanım ve yazılım, %5'i ise eğitim sektöründendi.
 

İlk 10 yıl mühendislik, savunma ve inşaat sanayi ağırlıklı faaliyetlerde bulunan enstitü, özellikle 80’lerin ikinci yarısından itibaren bilişim sektörünün gelişmesiyle yıllık büyüme hızını %20 - %30 oranında arttırmıştır.

Project Management Professional® Sertifika Sınavı
    
Proje Yönetimi Profesyonellik (PMP®) Sertifika sınavı, kişilerin proje yönetimi uygulamalarıyla ilgili bilgi, beceri, araç ve teknikleri hakkında birikimlerini ölçmektedir. 

PMP® Sertifikasyon sınavına giriş için başvuru işlemleri doğrudan PMI®'ya yapılmakta ve yaklaşık iki-üç haftada tamamlanmaktadır.
 

Başvuru taririhinden önceki son 8 sene zarfında, lise veya önlisans mezunları 7500 süre ile, lisans diplomasına sahip olanlar 4500 saatlik süre ile proje görevlerine önderlik etme, yol gösterme  ve projelerde takım üyesi olarak yer alma tecrübesinin olması gerekir. Aranan bu tecrübelerle beraber en az 35 saatlik Proje Yönetimi ile ilgili eğitim almış olmak gerekir.

Ağustos 2000’den itibaren tüm dünyada, yalnızca bilgisayar üzerinden on-line olarak yapılan PMP® sınavı, 200 soruluk çoktan seçmeli test yöntemiyle hazırlanmış olup toplam 4 saat sürmektedir. Yanlış doğruyu götürmemektedir. 200 soru içinden 25 tanesi sınav notunu etkilememekte, 175 soru üzerinden not verilmektedir. Sınavı geçmek için en az 106 (% 61)  soruya doğru cevap vermek gerekmektedir. Sınav sonunda değerlendirme anında yapılarak sonuç ekrandan yansıtılmakta, yazıcıdan raporlanarak katılımcılara sunulmaktadır. Raporda ayrıntıları ile bilgi alanları içinde doğru ve yanlış soru sayılarının oranları verilmektedir.
 

PMP® sınavına girmek için, PMI® üyeliği bir ön koşul değildir. PMI® üyelik ve sınav başvuru giderleri;

 • PMI® üyeliği 139 USD (129 USD bir yıl üyelik aidatı + 10 USD ilk giriş bedeli)
 • PMP® Certification Application Fee: 405 USD (PMI® üyesi olanlar için) / 555 USD (PMI® üyesi olmayanlar için)


  ÜYELİK ÜCRETLERİ Normal Öğrenci
  PMI® Üyelik Ücreti (1. yıl) $ 139 $ 32
  PMI® Üyelik Uzatma Ücreti (1 yıl) $ 129 $ 32
  Emekliler İçin Üyelik $ 65  


  PMP® SINAVI BAŞVURU ÜCRETİ
  PMI® Üyeleri İçin $ 405
  PMI® Üyeleri Olmayanlar İçin $ 555


PMI®, başvuru sonunda adaylara, sınava girmeleri için bir kayıt numarası vermektedir. Sınav, bu kayıt numarasıyla, Prometric firması tarafından organize edilen online sınav merkezlerinde yapılmaktadır. Sınav için ayrı bir ücret ödenmemektedir.
 

Sertifika almaya hak kazanan kişiler, proje yönetimi konusunda profesyonel düzeyde uzman olduklarını kanıtlamaktadır, bununla birlikte kariyer gelişiminde de büyük bir başarıya imza atmış olurlar. ABD'de proje yöneticiliği ile ilgili çıkan ilanların 10 tanesinden 8'inde PMP®'lik sertifikası şart koşulmaktadır. Özellikle uluslararası çalışan firmalar, proje bazlı çalıştıkları tedarikçilerinde veya danışmanlık hizmeti aldıkları firmalarda proje yöneticiliğini üstlenen kişinin PMP® olmasını istemektedir. Sonuç olarak, PMP® sertifikası yalnızca ABD'de geçerli bir belge olmaktan çıkmış, dünyanın tanıdığı ve geçerliliğini kabul ettiği, tecrübeyi, bilgiyi ve başarıyı simgeleyen bir araç haline gelmiştir.
 

Sınav sonrası yaklaşık 1 ay içinde PMI® tarafından sınavı kazananlara PMP® sertifikası, yaka rozeti, profesyonel sorumluluk bildirgesi gönderilmektedir. PMP®'lerin, PMP® sorumluluğuna yakışır bir şekilde çalışmaları, PMP® liği uygun şekilde temsil etmeleri beklenmektedir.
 

İlk seferde sınavı kazanamayanlar, aynı yıl içerisinde en fazla 3 kez olmak koşulu ile her sene yeniden başvuru yaparak sınava sınırsız girme hakkına sahiptirler. Bir sene içinde, sınavda üç kere başarısız olursanız, sınava tekrar başvurabilmeniz için son sınavı aldığınız tarihten sonra bir sene beklemeniz gerekecektir. Sınavı tekrar almanın ücreti PMI® üyeleri için 275$, üye olmayanlar için 375$’dır. Bu ücretler, sınava ikinci kez ve üçüncü kez girişiniz için geçerlidir. Bu ücretler, sadece size verilen bir senelik süre içinde geçerlidir. Size verilen süre zarfında sınavı geçemezseniz, tekrar başvuru yapmanız gerekir.
 

Sınava giren herkesten (kazanan veya kaybedenlerden) sınav soruları ile ilgili üçüncü kişileri bilgilendirmemesi, sınav sorularını vermemesi beklenmektedir. Aksine davrananlardan PMP® olanların dereceleri, olmayanların sınava giriş hakkı ellerinden alınmaktadır.
 

PMP® sertifikasının geçerlilik süresi 3 yıl sonra dolmaktadır. 3 yıl içinde 60 PDU (Professional Development Unit) toplanması durumunda sertifika yenilenir. Aksi taktirde sınava tekrar girmek gerekmektedir. Proje Yönetimi ile ilgili seminer, panel, kongre, kurs, workshop katılımcısı yada sunucusu olmak, makale yazmak, v.b. gibi aktiviteler ile PDU kazanılabilir.
 

Fortune dergisinde yayınlanan bir araştırmada, Proje Yöneticiliğinin en çok aranan meslekler arasında ilk sırada yer aldığı ve bu eğilimin artarak devam edeceği ortaya çıkmıştır. PMI®’ın düzenlediği PMP® belgelendirme sınavı sonunda alınan ve uluslararası geçerliliği ve saygınlığı olan sertifika bu konudaki yetkinliğin en geçerli kanıtıdır.

 

PMP® Sınav Merkezi

Türkiye’deki sınav merkezlerinin adresleri şu şekildedir:

Pearson Professional Centers, Süleyman Seba Cad. No: 48, BJK Plaza, A Blok, Kat 1, D: 3, Akaretler, Beşiktaş - İstanbul
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Söğütözü Mah. Söğütözü Cad. No:43, Çankaya - AnkaraTeste Hazırlanma   

Sınav soruları, katılımcıların proje yönetimiyle ilgili becerilerini ve uygulamalarını test edecek şekilde hazırlanmaktadır. Bu yüzden sınav soruları yalnız tek bir kaynağa bağlı değildir. PMI® kaynak olarak en önemli eseri PMBOK® Guide olarak göstermekte ayrıca kişilerin tecrübelerinin de sınavda etkili olacağını belirtmektedir.
 

PMBOK® Guide, Proje Yönetimi konusunda ortak dili yakalamak için terminoloji desteği sağlamayı hedefler. Projelerde genel kabul gören süreçleri detaylı olarak ele alır ve metot sunarak projelerin yönetilmesine yol gösterir. Proje Yönetimi Uzmanlığını hedefleyen bir kişinin temel alması gereken en önemli kaynaktır. Bugün, PMBOK® Guide 6. Edition geçerlidir.
 
PMP®'lik sınavındaki sorular aşağıdaki biçimde dağılım göstermektedir.
Proje Başlatma - %13
Proje Planlama- %24
Proje Yürütme - %30
Proje İzleme ve Kontrol - %25
Proje Kapatma- %8


Detaylı Sınav İçeriği

Proje Başlatma- %13

1. Proje hedeflerinin tanımlanması
2. Teslimatların tanımlanması
3. Süreç çıktıları
4. Kısıtların Dokümantasyonu
5. Varsayımların Dokümantasyonu
6. Stratejinin tanımlanmaıs
7. Performans kriterlerinin tanımlanması
8. Kaynak gereksinimlerinin tanımlanması
9. Bütçenin tanımlanması
10. Resmi Dokümantasyon Süreci

Proje Planlama- %24

1. Proje isterlerinin belirlenmesi
2. İş Kırılım Yapısı oluşturma
3. Kaynak Yönetim Planı geliştirme
4. Zaman ve Maliyet tahminleri geliştirme
5. Proje kontrol sisteminin kurulması
6. Proje planı geliştirme
7. Plan onayının alınması

Proje Yürütme- %30

1. Kaynakları görevlendirme
2. Uygulamalar
3. Süreçlerin yönetilmesi
4. İletişim
5. Kalite güvence prosedürlerinin uygulanması

Proje İzleme ve Kontrolü - %25

1. Performans ölçümü
2. Kontrol limitlerinin belirlenmesi
3. Düzeltici faaliyetler
4. Düzeltici faaliyetlerin etkinliğinin incelenmesi
5. Planın doğruluğundan emin olma
6. Kontrol planlarının yeniden değerlendirilmesi
7. Risklere karşı yanıt olşturma
8. Proje faaliyetlerini takip etme

Proje Kapatma- %8

1. Teslimatların Kabulü
2. “Öğrenilen Dersler”in dokümante edilmesi
3. Kapama işlemleri
4. Ürün bilgilerinin kaydedilmesi
5. Kaynakların dağıtılması