"Hayatımız Proje"

Scrum ve Waterfall Metodlar

Scrum metodların Waterfall metodlardan daha üstün olduğu iddia edilemez. Önemli olan doğru yerde, doğru metodu uygulayabilmektir.

Rekabetçi piyasa koşulları nedeni ile şirketin karlılığının arttırılmasındaki zorluklar, yeniliklere/değişen teknolojilere ayak uydurmaktadaki zorluklar, Waterfall metodun dezavantajlı, scrumun da avantajlı yönü olarak değerlendirilebilir.

Güçlü bir kurumsal hafıza için, detaylı dokümanların olması da waterfall metodların scruma karşı yarattığı üstünlüktür.

Proje, isterlerin ne olduğunun tam anlaşılmadığı; analiz, yazılım, test süreçleri planlamasının önceden yapılmasının güç olduğu,bulanık bir proje ise, projenin başındaki isterler analiz edildikçe değişebileceğinden, scrum yöntemle ilerlemek daha doğru olabilir. Yapılacak işin çok net olduğu projelerde ise, scrum yöntem yerine waterfall metodla ilerlemek daha doğru olur.Müşteri istelerinin projenin başında net olmaması, waterfall metodlarda olumsuz sonuçlar doğurabilir.

Waterfall metodlarda resmin bütünü görülerek ilerlenirken, scrum’da iteratif ve katmadeğerli olarak ilerlenir. Çoğu zaman, müşteriler büyük resmi göremediklerinden, isterlerinin tamamını projenin başında iletemezler.Maliyeti nedeni ile ertelenen müşteri talebi de, müşterinin istemediği şekilde prod’a çıkılması sonucu, müşteri memnuniyetsizliğine neden olur.

Waterfall metodlarda her bir sürecin çıktısı diğerine girdi oluşturur. Yazılım geliştirme süreci; analiz, tasarım, yazılım, test, sürüm ve bakım aşamalarından oluşur.Her bir basamakta da, ilgili basamakta tamamlanması gereken aktiviteler tamamlandıktan sonra bir sonraki basamağa geçilir. Tasarıma geçmeden analiz aşamasında her bir isterin sistemde nasıl karşılanacağının belirtilmesi gerekir. Tasarım, kodlama veya test aşamalarında, oluşabilecek CR’lar, tasarımı da değiştiribileceğinden maliyeti fazla olur. Waterfall metodlarda değişikliklerin yönetilmesi maliyetlidir. Scrum metodta müşteriden gelecek CR’lar her bir sprintte handle edilerek ilerlenir.

Scrum metod uygulayan kuruluşta,

•Product owner sorumluluğunu alacak müşteri, konusuna hakim değilse, ve geliştirme ekibi ile işbirlikçi bir tutum sergileyemiyorsa.
•Konusunda yetkin olmayan, tecrübesiz kişilerden oluşmuş bir ekip varsa,
•Ekip, yetkinliklerin değil, hiyerarşinin olduğu bir ekipse, kişiler arasında ast üst ilişkisi varsa, scrumun başarısından söz edilemez.

Scrum ya da waterfall metodla ilerleme kararı verilirken,,

•Projedeki gereksinimlerin netliği,
•Müşteri rolünü üstelenmiş kişilerin proje içindeki tavrı,
•Kaynakların yetkinliği,
•Organizasyonda ast – üst ilşkisinin hakim olup olmadığı
•Eleman sirkülasyonu dikkate alınmalıdır.

Yazan: Derya KAYA

Üye İş Yeri Direktörlüğü/İş Analizi Müdürü

SoftTech A.Ş.

http://tr.linkedin.com/pub/derya-kaya/58/723/a58