"Hayatımız Proje"

Liderler ve Sözde Liderler

Projemizle ilgili hedeflerde başarı sağlamak için, en önemli unsurlardan biri, birlikte çalışacağımız arkadaşlarımızı; işin içine ne şekilde dahil edeceğimizi bilmek, onları pozitif iletişimle challenge edebilmektir.

Bazen kapasitemizi zorlayan(zaman/işgücü/bütçe/aşılması gereken engeller, vb.gibi..)işlerin içinde buluruz kendimizi. Bazen de denenmemiş yapılmamış yaratıcı bir fikir buluruz. Bazen de yapılmış olanı bir adım öteye götürmek isteriz..

Kapasitemizi zorlayan hedeflere ulaşmayı,  gerçek bir “lidersek” ya da gerçek bir “liderin” öncülüğünde çalışıyorsak elde edebiliriz...

Lider olmakla yönetici olmayı da birbirine karıştırmamak gerekir. Her yönetici lider olmalıdır ama, lider olmak için yönetici olmaya ihtiyaç yoktur.  Liderlik kişilik özelliğidir ve bilgi, tecrübe, çevresel faktörlerle de gelişir. Liderlik özelliği olan kişiler yönetici olmadan da liderlik yapabilirler. Yönetici olmayan liderlerin yaptığı çalışmalarda başarıdan söz edilebilir. Ancak liderlik özelliği olmayan, kendini yönetici olduğu için lider zanneden kişinin, yaptığı çalışmalarda başarıdan söz etmek çok da mümkün değildir.

Peki “lider” kişiler ne yaparlar? Birlikte çalışacakları kişileri nasıl challange ederler?

 • Lider kişi hedefini belirler. Kendini hedefine kilitler.
 • Yapacağı işin kazanımlarının farkındadır. Bu kazanımları elde edeceği konusunda kendine güvenir.
 • Hedefe hangi adımlarla ne şekilde ulaşılabileceğini araştırır.
 • Engellerinin, bağımlılıklarıın, güçlü ve zayıf yönlerinin neler olduğunu bilir.
 • Engellerin nasıl aşılacağını ve zayıf yönlerin nasıl güçlendirilebileceğini düşünüp stratejiler geliştirebilir.
 • Pozitif iletişimle challenge etmek istediği kişileri bu faydaya inandırabilir.

Kişi gerçekte lider değilse, ama yönetici olduğu için kendini lider zannediyorsa ne olur?

 • Yapacağı işin kazanımlarıının farkında olmayan -- kendini lider zanneden “sözde lider” kişi--, birlikte çalışacağı kişileri arkasından sürükleyip çalıştırabilir mi?
 • Yapılacak işin kazanımlarına kendi inanmayan sözde lider, etrafındaki diğer kişileri inandırabilir mi?
 • Güçlü ve zayıf yönlerini bilmeyen sözde lider, güçlü yönlerini maximum kullanmak; zayıf yönleriyle de ilgili aksiyonlar almak konusunda strateji geliştirebilir mi?
 • Sözde lider kişi için bile hedef haline gelmemiş bir çalışma, o çalışmada yer alacak diğer kişiler için bir hedef haline gelebilir mi?
 • Hele de o çalışmada yer alacak kişiler için bu bir challenge anlamı da taşıyorsa, kim ne için kapasitesini aşacağını bile bilmiyorken, bir challange’tan söz edilebilir mi?

Tüm bu soruların cevabı elbette “Hayır”.

Lider kişi tüm bunları yapabildiğinde, challenge ettiği kişilerin, kendisiyle aynı resmi görebilmelerini, aynı heyecanı duymalarını sağlayabilir.
 

Böylelikle “lider” kişinin hedefi, challenge ettiği kişilerin de hedefi haline gelmiş olur.


Ve sonuç:


Hedef başarılı şekilde gerçekleştirilir..


Yazan: Derya KAYA

http://tr.linkedin.com/pub/derya-kaya/58/723/a58