"Hayatımız Proje"

Stratejik Projeleri Kim Yönetiyor?

 

 

 

Şirket tepe yönetimleri her geçen yıl daha da rekabetçi hale gelen iş dünyasında değer yaratan fikirleri diğerlerinin arasından çekip çıkarmak ve zaman kaybetmeden hayata geçirmek durumunda. Tepe yönetimleri değişimi destekliyor ve değer yaratan fikirler kolaylıkla sahipleniliyor. Özellikle stratejik fikirlerin olgunlaştırılması sürecinde tepe yöneticiler konuya zaman ayırmakta cimri davranmıyorlar. Peki bu süreç ve sonrası ne kadar sağlıklı yürütülüyor?

 

Onaylar sonrasında, girişimler şirketin ana faaliyetlerine, stratejisine hakim bir yöneticiye emanet ediliyor. Neticede girişimin nihai performansı bu yöneticinin, sponsorun deneyim ve yetkinliklerine, şirketteki proje yönetim kültürünün olgunluğuna ve sponsorun oluşturduğu proje ekibinin becerilerine kalıyor. Peki, özellikle sponsor seçilirken iş deneyimi yanında stratejik proje yönetim yetkinlikleri ne kadar dikkate alınıyor?

 

Şirketler üzerindeki kar baskısı süreçlerimizi karmaşıklaştırıyor, süreçler arası ilişkileri artırıyor, proje yaşam döngülerini hızlandırıyor. Bu durum projelerin bir uyum içinde yönetilmelerini zorunlu kılıyor. Proje Yönetim Ofisi ve portföy yönetim anlayışı olmayan şirketlerde bu sorumluluk genellikle ortada kalıyor. Bu konularda zafiyet yaşanan girişimlerde projeler arası tutarlılık ve entegrasyon çoğu kez atanan proje yöneticilerinin kapasitelerini, sponsorların ise yetkinliklerini aşan konular olarak ortaya çıkıyor. Neticede kervan yolda diziliyor, öngörülen süreler, bütçeler aşılıyor, hedeflenen sonuçlar da elde edilemeyebiliyor. Proje kapanışı sonrasında da bir değerlendirme yapılmadığında zafiyetler geçmişin karanlığına gömülüyor.

 

İstatistiklere bakıldığında değer yaratan fikirlerin kötü yönetilen projelerle heba edilmesi uzak bir ihtimal değil. Bu risk ancak proje yönetiminin şirket fonksiyonlarından biri olarak kabul edilmesi durumunda hakkıyla yönetilebiliyor. Şirketin tepe yönetiminde proje yönetim dünyasında hakim bir kişi yok ise ve proje portföyü operasyonel kadrolara bırakıldıysa bu konuyu mercek altına almakta fayda var.

H.Doğan ARAL, 
 PMP®