"Hayatımız Proje"

Proje Yönetimi ve Müşteri / Son Kullanıcı Arası İlişkileri »

Proje Yöneticisinin ilgi alanlarına giren konulardan bir tanesi de projenin son kullanıcılarıyla / müşterileriyle irtibat halinde olmaktır. Projenin planlama, uygulama, test gibi önemli olan tüm aşamalarda müşterilerin de desteği projeye dahil edilmelidir. Özellikle projenin başlangıcında ortaya çıkacak ürünün müşteri tarafından doğru ifade edilmesi gerekir fakat bu kolay bir iş olmadığı için Proje Yöneticisi sorgulamayı üstlenmeli ve gerekirse birden fazla alternatifi müşterilerin beğenisine sunabilmelidir. Proje boyunca da müşteriye maliyet, süreç, teknik konular hakkında bilgi sunmalıdır. Bu durumda proje ile ilgili müşterinin irtibat halinde olacağı kişi Proje Yöneticisi olacaktır.
 
Bir projeyi düzgün idare edebilmek için Proje Yöneticisi elinden geldiğince çatışma ortamlarını azaltmaya çalışmalıdır. Çatışma, birden fazla kişinin herhangi bir konu hakkında ortaya koydukları görüş farklılıkları ile oluşur. Çatışmalar özellikle sınırlı sayıda kaynağın hem kendi departmanlarına hem de projelere destek vermesi esnasında ortaya çıkar.
 
Projelerin içinde de farklı fonksiyon üyelerinin biraraya gelmesiyle çatışma ortamları doğabilir. Fakat çatışmaların her zaman projeye zarar verdiği düşünülmelmelidir. Çünkü çatışmaların ortaya çıkması insanların düşündüğünü gösterdiği gibi yeni fikirlerin de çatışma ortamlarında doğabileceği unutulmamalıdır.Çatışma ortamlarına çözüm arayan bir Proje Yöneticisi, öncelikle temel çatışma sebeplerini belirleyebilme ve çözümler için strateji geliştirmelidir. Aşağıdaki temel 7 çatışma kaynağı Proje Yöneticilerine yardımcı olacaktır.
 
• Proje öncelikleri hakkında yaşanan çatışmalar - Yapılması gereken faaliyetlerin sırası hakkında oluşan fikir ayrılıkları,
 
• Yönetim süreçlerinden kaynaklanan çatışmalar – Sorumluluklarda, raporlama ilişkilerinde, yetkilerin tanımlanmasındaki fikir ayrılıkları,
 
• Teknik konulardaki çatışmalar – Proje ürününü üzerinde uygulanması düşünülen teknik araçlarla ilgili fikir ayrılıkları (kalite standartı, üretimbiçimleri, yap/satın al kararları),
 
• Mevcut kaynaklar üzerindeki çatışmalar – Sınırlı sayıda kaynağın kullanımının önceliğiyle ilgili yaşanan problemler,
 
• Maliyetler hakkındaki çatışmalar – Proje Yöneticisi ile finansal destek sağlayan birim arasındaki problemler,
 
• Süreç hakkındaki çatışmalar – Üst yönetim ile Proje Yöneticisi arasında proje süresi üzerinde yaşanan problemler,
 
• Kişisel çatışmalar – Proje takımı üyeleri arasında yaşanan tartışmalar.
 
Yukarıdaki liste daha da uzatılabilir fakat Proje Yöneticilerine fikir vermesi amacıyla bu 7 başlık yeterli olacaktır. Çatışma ortamlarında gergin atmosferi ortadan kaldırmak için  Proje Yöneticisinin kişisel yaklaşımı önem kazanmaktadır.