"Hayatımız Proje"

Agile Proje Yönetimi Yaklaşımları ve Uygulamaları


CCRS Kodu: AG01010114
 

Agile Manifesto ve Prensipleri çerçevesinde çeşitli yöntem ve uygulamalarla Agile Proje Yönetimi yaklaşımını agile takımları üyelerinin yetkinliklerinin geliştirilmesini sağlamak amaçlanmaktadır.

 

Metodoloji ve uygulama ağırlıklı bu eğitim programında PMI-ACP® referansları ve dünya çapında kabul gören agile uygulayıcıları temel alındığı bu eğitim 2 günlük bir program olarak sunulacaktır.

 

Ön Kayıt FormuTeklif Al
 • * Kurumsal veya Toplu Eğitim için

 

 • Farklı ortamlarda liderlik ve ekip yönetimi
 • Belirsizlik, planlama ve inovasyon ilişkisi
 • Çevik bir sistem inşa etmek
 • Ampirik Süreç Kontrol (Gözlem, Adaptasyon, Şeffaflık)
 • Çeviklik için gerekli olan kültürel boyutlar
 • Çevikliğin kökleri (Toyota Üretim Sistemi)
 • Temel “Lean” kavramları ve “Lean Thinking”
 • Değer, Değer Akışı, Akış, Çekme, Mükemmellik
 • Geleneksel proje yönetimi yaklaşımlarındaki sorunlar
 • Çevik yaklaşımların ortaya çıkışı
 • Farklı çevik yaklaşımlara genel bir bakış
 • Agile Manifesto ve Agile prensipler
 • Scrum
 • Scrum’da roller (product owner, scrum master, development team)
 • Scrum Eserleri (product backlog, sprint backlog, increment)
 • Scrum Olayları (Sprint Planlama, Sprint Değerlendirme, Sprint Retrospektif, Günlük Scrum Toplantıları)
 • Kullanıcı hikayesi ve backlog oluşturma
 • Büyüklük belirleme (Poker Planning)
 • Değer bazlı önceliklendirme
 • Scrum’da hız (Velocity) ve Öngörü
 • Scrum Uygulama – Ekip Çalışması

 

Organizasyonunda Agile proje yönetimi metodolojilerini uygulayan ve ya uygulamaya başlayacak olan yöneticiler,  Agile proje yönetimi ortamında çalışan profesyoneller, bu konudaki yetkinliğini dünya çapında geçerliliği ve prestiji olan bir sertifika ile belgelemek isteyenler, PMI-ACP® sınavı hazırlık eğitimine katılabilirler.

 

 

 • Agile Manifesto ve Prensipleri
 • Agile Rolleri
 • Agile Toplantıları
 • Agile Yaşam Döngüsü
 • Agile dönüşümü için önemli öğeler

 

 

Süre:

2 Gün (14 Saat) / Saat 09:30-17:30

 

Metod:

Anlatım + Gruplar şeklinde Uygulama – Her grup belirlediği bir çalışmayı agile yönetemlerini uygulayarak tamamlayacaklardır.

 

PMI® akreditasyonuna sahip bu eğitime tam katılım gösterenlere, İstanbul Kurumsal Gelişim’e ait katılım sertifikaları verilecektir. 


Eğitimin PDU Kırılım Yapısı:

 

Certificate Technical PDUs Leadership PDUs Strategic PDUs Total PDUs
PMP® 8,00 3,00 3,00 14,00
PgMP® 8,00 3,00 3,00 14,00
PMI-ACP® 8,00 3,00 3,00 14,00
PMI-SP® 3,00 3,00 3,00 9,00
PMI-RMP® 3,00 3,00 3,00 9,00
PfMP® 0,00 3,00 3,00 6,00
PMI-PBA® 1,00 3,00 3,00 7,00

 

ONLINE - CANLI EĞİTİMLER
2 Ekim - 3 Ekim 2021