"Hayatımız Proje"

Program Yönetimi


CCRS Code: PM02050314

PDU Claim Code: 2248KBILCU
 

Proje, kendine özgü bir ürün, servis ya da sonuç ortaya çıkarmak amacıyla yapılan zaman sınırlı bir çalışmadır; aşamalı detaylandırma ile yönetilir. Program, koordineli bir şekilde yönetilen ilişkili projeler topluluğudur; projeler bağımsız olarak tek tek yönetildiğinde sağlanamayacak olan ilave fayda elde edilecektir.

 

Önemli bir ölçüde, bir şirketin kaderini, program ve projelerin ne derece verimli yönetildiği belirler. İlaveten, şirketlerde sık rastlanan bir durum, çalışanların değişik tipteki iş yüklerinin arasında oluşan çakışmaların çıkardığı sorunlardır. Program yönetiminin amaçlarından birisi, bu şekildeki sorunları önlemektir.


Öğrenme Hedefleri

14 saat sürecek olan bu sınıf eğitimimizde, katılımcılar aşağıdaki konuları öğreneceklerdir. Yönettikleri programların amaçlarına ulaşmaları konusundaki başarının artması hedeflenmektedir.

 

 • Program yönetimi çerçevesi
 • Program bileşenleri
 • Program performans alanları
 • Program yaşam döngüsü


Öğrenme Çıktıları

Katılımcıların öğrendikleri bilgiler, performans odaklı aktivitelerle şu şekilde değerlendirilecektir:

 

Vaka analizleri kullanılarak, katılımcıların şu konularla ilgili edindikleri yetkinlikler değerlendirilecektir: İş gerekçesi, başlatma belgesi, paydaş listesi, paydaş analizi, paydaş katılımı planı, yol haritası, fayda listesi, fayda yönetimi planı, çevresel değerlendirmeler, ve risk yönetimi stratejisi.

 

 
Ön Kayıt FormuTeklif Al
 • * Kurumsal veya Toplu Eğitim için

Birinci Gün – 7 Saat

 

 1. Terminoloji
 2. Organizasyonel strateji
 3. Organizasyonel proje yönetimi
 4. Organizasyon şemaları
 5. Proje yönetim ofisi
 6. Program bileşenleri
 7. Program performans alanları
 8. Program yönetişimi
 9. Program yaşam döngüsü
 10. Program tanımlama fazı
 11. Program teslim etme fazı
 12. Program kapatma fazı
 13. Program strateji uyumluluğu
 14. Program paydaş katılımı
 15. Program fayda yönetimi

 

İkinci Gün – 7 Saat

 

 1. İş gerekçesi
 2. Başlatma belgesi
 3. Paydaş listesi
 4. Paydaş analizi
 5. Paydaş katılımı planı
 6. Yol haritası
 7. Fayda listesi
 8. Fayda yönetimi planı
 9. Çevresel değerlendirmeler
 10. Risk yönetimi stratejisi
 11. Paydaşlar ile iletişim
 12. Paydaş katılımının sürdürülmesi
 13. Faydaların teslim edilmesi
 14. Faydaların geçişi
 15. Faydaların sürdürülmesi

Şirketlerin üst yönetim kadrosunda çalışan kişiler için bu kurs hazırlanmıştır. Buna rağmen kursun akışı, şirketlerde yönetici olmayan kişilere de fayda sağlayacak şekildedir. Kursa katılmak için gereken bir ön koşul yoktur.

 

 

 • Program yönetimi tekniklerinin, katılımcıların yürütmekte oldukları programlara uygulama yetkinliğinin kazanılması
 • Şirketlerin stratejik hedeflerinin daha iyi anlaşılması
 • Şirketlerin organizasyon şemalarının daha iyi anlaşılması
 • Şirketlerdeki program yönetimi ile ilgili rollerin daha iyi anlaşılması

 

Süre: 2 gün (14 saat) / ders saatleri: 09:30-17:30 veya 13:30-20:30


Metot: Konu anlatımı ve gruplar şeklinde uygulama yapılır.

 

Kurs "Kuruma Özel" olarak Türkçe veya İngilizce verilebilir.

 

 

 

Bu eğitime tam katılım gösterenlere, PMI® akreditasyonuna sahip İstanbul Kurumsal Gelişim’e ait katılım sertifikaları verilecektir.

Eğitimin PDU Kırılım Yapısı:
 

Certificate

Technical PDUs

Leadership PDUs

Strategic PDUs

Total PDUs

PMP®

6,00

4,00

4,00

14,00

PgMP®

6,00

4,00

4,00

14,00

PMI-ACP®

0,00

4,00

4,00

11,00

PMI-SP®

1,00

4,00

4,00

11,00

PMI-RMP®

1,00

4,00

4,00

11,00

PfMP®

1,00

4,00

4,00

14,00

PMI-PBA®

0,00

4,00

4,00

10,50

 

 

PMI, PMP, PgMP, PMI-ACP, PMI-SP, PMI-RMP, PfMP, and PMI-PBA are registered marks of the Project Management Institute, Inc.