"Hayatımız Proje"

PMI - RMP® Sertifikası Hazırlık Programı

CCRS Kodu: RM02010132
 

PMI-RMP ® Sertifikası, proje risk yönetimi konularında çalışan profesyonellere mesleki uzmanlıklarını belgeleyen uluslararası bir sertifikasyon sunmaktadır.

4 gün – 32 saat süreli bu eğitim, katılımcılarımızın PMI-RMP® sınavı hazırlıklarını desteklemek ve yeterli puanı almalarını sağlamak amacıyla kapsamlı bir sınav odaklı program olarak tasarlanmıştır.

Eğitim süresince katılımcılarımızın sınav yapısı doğrultusunda proje risk yönetiminin temel kavramları, süreçleri ve başlıca araç tekniklerini öğrenmeleri, örnek soruları çözerek eğitmen rehberliğinde kendilerini değerlendirmeleri hedeflenmektedir.

PMI-RMP® sınavında Türkçe dil desteği seçeneği bulunmamaktadır. Bu nedenle eğitim materyalleri İngilizce olarak paylaşılmaktadır.
 

Ön Kayıt FormuTeklif Al
  • * Kurumsal veya Toplu Eğitim için

 

PMI-Risk Management Professional (PMI-RMP®) Sertifikasyonu
PMI-RMP®  sınavı bilgi alanları, sınav yapısı ve başvuru süreci ile ilgili bilgilerin paylaşılması

 

Proje Risk Yönetimi Genel Çerçevesi
Proje risk yönetimi süreçlerine giriş bilgileri, sınav için gerekli temel kavramlar, tanımlar ve terimler, bölüm sonu sınavı, sonuçların değerlendirilmesi


Risk Yönetiminin Planlanması
Planlama sürecinin hedefleri, temel terminoloji, süreç girdileri, kullanılan araç ve teknikler, süreç çıktıları, bölüm sonu sınavı ve sonuçların değerlendirilmesi


Risklerin Tanımlanması
Risklerin Tanımlanması sürecinin hedefleri, temel terminoloji, süreç girdileri, kullanılan araç ve teknikler, süreç çıktıları, bölüm sonu sınavı ve sonuçların değerlendirilmesi


Niteliksel Risk Analizinin Yapılması
Niteliksel Risk Analizi sürecinin hedefleri, temel terminoloji, süreç girdileri, kullanılan araç ve teknikler, süreç çıktıları, bölüm sonu sınavı ve sonuçların değerlendirilmesi


Niceliksel Risk Analizinin Yapılması
Niceliksel Risk Analizi sürecinin hedefleri, temel terminoloji, süreç girdileri, kullanılan araç ve teknikler, süreç çıktıları, bölüm sonu sınavı ve sonuçların değerlendirilmesi


Risk Yanıtlarının Planlanması
Risk Yanıtlarının Planlanması sürecinin hedefleri, temel terminoloji, süreç girdileri, kullanılan araç ve teknikler, süreç çıktıları, bölüm sonu sınavı ve sonuçların değerlendirilmesi


Risk Yanıtlarının Uygulanması
Risk yanıtlarının uygulanması sürecinin hedefleri, temel terminoloji, süreç girdileri, kullanılan araç ve teknikler, süreç çıktıları, bölüm sonu sınavı ve sonuçların değerlendirilmesi


Risklerin İzlenmesi
Risklerin izlenmesi sürecinin hedefleri, temel terminoloji, süreç girdileri, kullanılan araç ve teknikler, süreç çıktıları, bölüm sonu sınavı ve sonuçların değerlendirilmesi


Proje Yönetimi Bilgi Alanları ve Proje Risk Yönetimi
Sınava yönelik olarak proje yönetimi süreçleri ve bilgi alanları ile ilgili temel konuların tekrarlanması, risk konuları ile ilişkilendirilmesi, bölüm sonu sınavı ve sonuçların değerlendirilmesi


Final Sınavı

 


PMP-RMP®  sertifikanız, paydaşlarınıza proje risklerinin tanımlanması, değerlendirilmesi, yönetilmesi konusunda gerekli uzmanlığa sahip olduğunuzu belgeleyen, uluslararası geçerliliği yüksek bir sertifikasyondur.

Proje yöneticileri, risk yöneticileri ve proje ekibi başta olmak üzere risk kararlarına etkide bulunan tüm paydaşlar bu eğitim programından faydalanabilir.
 

 

Bu eğitim programına katılan katılımcılarımız aşağıda belirtilen alanlarda bilgi sahibi olarak PMI-RMP®  sınavını geçmek için gerekli kazanımı sağlayacaklardır:

 

  • Başvuru süreçleri, sınav yapısı ve örnek soru tipleri
  • Proje risk yönetimi süreçleri ve bu süreçlerde kullanılan başlıca araç ve teknikler
  • PMI-RMP® sertifikasyonu için gerekli bilgi ve yetkinlikler doğrultusunda kendi seviyesini değerlendirme
  • Sınava yönelik çalışma planı oluşturma

 

 

 

Süre:

4 Gün (32 Saat) / Saat 09:00-18:00 

 

Metot:

PMI-RMP®  sınavı için ihtiyaç duyulan teorik bilgiler aktarılmakta, ayrıca katılımcılarımız örnekler üzerinden tartışma ve değerlendirme fırsatı bulmaktadır. Her bölüm sonunda değerlendirme testleri ve kurs sonunda final sınavı yapılarak eğitmenle birlikte değerlendirilmektedir. Ayrıca katılımcıların bireysel hazırlık süreçleri sırasında çözebilecekleri deneme testleri eğitim sonunda katılımcılarla paylaşılmaktadır.

PMI RMP®  Sertifikasına başvurabilmek için ön şartlar şunlardır:

 

  • 4 yıllık üniversite derecesine sahip olanlar için: 3.000 saat proje risk yönetimi deneyimi, 30 saat proje risk yönetimi eğitimi,

 

  • Lise derecesine sahip olanlar için: 4.500 saat proje risk yönetimi deneyimi, 40 saat proje risk yönetimi eğitimi,

 

Sınav başvurusu PMI® web sayfası üzerinden yapılmakta ve sınavlar bağımsız Prometric bilgisayarlı test merkezleri tarafından uygulanmaktadır.

 

Başvuru süreçleri ile ilgili daha detaylı bilgi eğitim kapsamında katılımcılar ile paylaşılmaktadır.

 

PMI® akreditasyonuna sahip bu eğitime tam katılım gösterenlere, İstanbul Kurumsal Gelişim’e ait katılım sertifikaları verilecektir. Verilecek olan sertifika PMI - RMP® Sınavına girmek için gerekli olan 30 saati karşılar.


Eğitimin PDU Kırılım Yapısı:

 

Certificate Technical PDUs Leadership PDUs Strategic PDUs Total PDUs
PMP® 22,00 5,00 5,00 32,00
PgMP® 22,00 5,00 5,00 32,00
PMI-ACP® 2,00 5,00 5,00 12,00
PMI-SP® 5,00 5,00 5,00 15,00
PMI-RMP® 22,00 5,00 5,00 32,00
PfMP® 2,00 5,00 5,00 12,00
PMI-PBA® 2,00 5,00 5,00 12,00

 

ONLINE - CANLI EĞİTİMLER
4 Ekim - 7 Ekim 2021
ONLINE - CANLI EĞİTİMLER
11 Aralık - 19 Aralık 2021
SINIF EĞİTİMLERİ
11 Aralık - 19 Aralık 2021