"Hayatımız Proje"

Ön Kayıt FormuTeklif Al
  • * Kurumsal veya Toplu Eğitim için

Organizasyonel Proje Yönetimi Olgunluk Modeli - OPM3®.

Organizasyonel stratejilerle projelerin ilişkisinin proje başarısındaki rolü.

Proje yöneticisinin ihtiyaç duyduğu yetkinlik ve beceriler.

Liderlik ve özyönetim.

Vizyon.

Proje yöneticisinin gelişim stratejisinin planlanması

- Durum tespiti

- SWOT analizi

- Koçluk çarkları

    o Stratejinin belirlenmesi

    o Stratejik hedefler

    o Stratejik eylem planı

    o Planı uygularken karşılaşılacak:

- Kısıtlar

- Varsayımlar

- Riskler

Tehditler

Fırsatlar

- Risklere verilecek yanıtlar

Karizma.

Zaman yönetimi.

Gerilimin etkileri ve olumsuz gerilimle başa çıkma.

Esneklik

Farklı görüşlere hoşgörü ile yaklaşma ve destekleme.

Geri bildirim.

Takdir.

  • Proje yöneticileri
  • Yöneticiler
  • Proje ekip liderleri

·  Kurumsal stratejilerle projelerin ilişkisinin proje başarısındaki rolü.

·  Proje yöneticisinin ihtiyaç duyduğu yetkinlik ve becerilerini tanıma.

·  Liderlik ve özyönetimin önemini fark etme.

·  Vizyon oluşturma.

·  Proje yöneticisi olarak kendi gelişim stratejisini oluşturup planlayabilme.

·  SWOT analizi yapma.

·  Strateji oluşturabilme.

·  Akıllı hedefler koyabilme.

·  Stratejik planlama.

·  Karizma hakkında farkındalık kazanma ve inşa etme.

·  Zaman yönetimi ve uygulaması hakkında farkındalık kazanma.

·  Gerilimi tanıma, fark etme ve olumsuz gerilimle başa çıkma.

·  Farklı görüşlerin yararını fark etme, hoşgörü ile yaklaşma ve teşvik etme.

·  Etkili geri bildirim tekniklerini uygulama

·  Takdirin önemini fark etme ve uygulama

Süre:

2 Gün (14 Saat) / Saatler: 9:30 - 17:30

Metot:

Konu anlatımı ve uygulama

PMI® akreditasyonuna sahip bu eğitime tam katılım gösterenlere, İstanbul Kurumsal Gelişim’e ait katılım sertifikaları verilecektir. 
 

Eğitimin PDU Kırılım Yapısı:

Certificate Technical PDUs Leadership PDUs Strategic PDUs Total PDUs
PMP® 2,00 4,00 8,00 14,00
PgMP® 2,00 4,00 8,00 14,00
PMI-ACP® 0,00 4,00 8,00 12,00
PMI-SP® 1,00 4,00 8,00 13,00
PMI-RMP® 0,00 4,00 8,00 12,00
PfMP® 0,00 4,00 8,00 12,00
PMI-PBA® 0,00 4,00 8,00 12,00