"Hayatımız Proje"

Proje Ofisi ve Metodoloji Geliştirme


CCRS Kodu: PM02070021

Proje yönetim ofisleri, gerek artan iş hacimleri gerekse rekabet ve büyüme sebebiyle şirketlerdeki artan proje sayıları sebebiyle kaynak ve zaman kullanımını optimize etmek amacıyla kurulmaya başlanmıştır. Böylelikle hem maliyetler hem de projelerin ilerleyişi izlenebilmekte, başarılı ve istenilen sonuçlar elde edilebilmektedir. Proje yönetim ofisleri şirketlerin stratejik planlarına göre geliştirilen projelerin hayata geçirilmesinde geliştirdikleri proje yönetim metodolojileri ile önemli bir rol oynamaktadırlar. Artan projelere göre eldeki kıt kaynaklarla başarıya ulaşmak ancak bu metodolojilerin benimsenmesi ve hayata geçirilmesi ile mümkün olabilecektir.

 

Ön Kayıt FormuTeklif Al
 • * Kurumsal veya Toplu Eğitim için
 

Giriş

 • Katılımcılarla Tanışma
 • Proje Yönetimi ve Proje Ofisi Kavramlarını Değerlendirme

Problemi Değerlendirme

 • Proje Ofisinin Kurulmasını Gerekli Kılan Koşulların Belirlenmesi

Mevcut Organizasyonun Değerlendirilmesi

 • Mevcut Süreçler Ve İşlerin Nasıl İlerlediğinin Değerlendirilmesi
 • Proje Yönetimi Olgunluk Seviyesinin Değerlendirilmesi
 • Proje Ofisinin Kuruluşuna İlişkin Riskleri Tanımlama
 • PYO Başlangıç Rol ve Hedeflerini Belirleme
 • Organizasyonel Proje Yönetimi Olgunluk Modeli

Proje Ofisi

 • Proje Ofisi nedir?
 • Proje Ofisinin Gelişimi
 • Neden Proje Ofisine İhtiyaç Duyuyoruz?
 • Proje Ofisi Ne Yapar?
 • Proje Ofisi Gerçekten Ne Yapar?
 • Proje Ofisi Modelleri
 • Proje Ofisi Misyonu
 • Proje Ofisi Personeli
 • Gerekli Beceriler
 • Proje Ofisi Başarı Kriterleri

Kültürel Etkiler

 • Organizasyonal Değişimi Yönetmek
 • Değişime Olan Direnci Yönetmek
 • Yazılı Olmayan Kuralların Analizi ve Değerlendirilmesi
 • Yazılı Olmayan Kurallarla Baş Etme
 • Yazılı Olmayan Kurallara Karşı Riske Yanıt Planı Geliştirme
 • PYO Kurma Planı Geliştirme
 • Yaklaşımı Belirleme
 • Proje Başlangıcı ve Planlama
 • Proje Ofisi Oluşturma
 • Proje Ofisi Altyapısı
 • Organizasyon Bazında Standartların Geliştirilmesi
 • Açma ve Eğitim Hazırlığı
 • Geçiş Aşaması
 • Operasyon Aşaması
 • Proje Kapatma

Metodoloji Geliştirme

 

Ø Proje Başlangıcı

 • Proje Yöneticisi Seçimi
 • Sponsor Tanımlanması
 • Amaçların Ve Faydanın Tanımlanması
 • Proje Kapsamının Tanımlanması
 • Proje Hedeflerinin Tanımlanması
 • Proje Kısıtlarının ve Varsayımların Tanımlanması
 • Paydaşları Tanımlama ve Analiz
 • Teslimatları Belirleme
 • Proje Duyurusunu Hazırlama

Ø Proje Planlama

 • Aktiviteleri Tanımlama
 • Kilometretaşlarını Tanımlama
 • Aktiviteleri Sıralama
 • Kaynak Gerekliliklerini Belirleme
 • Zaman ve Maliyet Tahminlerini Yapma
 • Proje Maliyet Tahmin Ve Bütçesini Gözden Geçirme
 • Potansiyel Riskleri Belirleme
 • Değişim Yönetimi Yaklaşımı Geliştirme
 • Kalite Yönetimi Yaklaşımı Geliştirme
 • Proje İletişim Yönetimi Yaklaşımı Geliştirme
 • Tedarik Stratejisini Belirleme
 • Proje Planı Geliştirme

Ø Proje Uygulama ve Kontrol

 • Riskleri Yönetmek
 • Bilgi Dağıtımı
 • Programı Yönetmek
 • İş Sonuçlarını Yazılı Hale Getirmek
 • Organizasyonel Değişimi Yönetmek
 • Kapsamı Yönetmek
 • Kaliteyi Yönetmek
 • Maliyetleri Yönetmek,
 • Gözden Geçirme Toplantıları Düzenlemek
 • Proje Hayat Çevrimi Kontrol Noktalarını Kontrol Etmek
 • Tedarik Planını Uygulamak
 • Sözleşme Ve Tedarikçi Yönetimi
 • Proje Planlarının Güncellenmesi
 • Proje Durum Raporlarının Hazırlanması

Ø Proje Kapama

 • Son Kabul Toplantısı
 • Son Sözleşme Gözden Geçirme
 • Sonuçları Değerlendirme Toplantısı

 

 

 • Üst yönetim,
 • Portföy, Program ve Proje Yöneticileri,
 • Proje Yönetim Ofisi kurma ve metodoloji geliştirme çalışmalarında yer alacak herkes katılabilir.

 

 

 • Proje Ofisinin ne olduğu ve gelişimini,
 • Kurumsal Proje Yönetimi Olgunluk Seviyesini ve önemini,
 • Proje Ofisi Modellerini ve özelliklerini,
 • Proje Ofisi Personeli rol ve sorumluluklarını,
 • Değişimin nasıl yönetileceğini,
 • Proje Ofisi Kurma Planının nasıl geliştirileceğini, adımlarını ve dikkat edilmesi gereken hususları öğreneceklerdir.

 

 

Süre: 3 gün / Eğitim saatleri: 09 : 30 - 17 : 30

 

Metot:

 • Anlatım
 • Tartışma

 

PMI® akreditasyonuna sahip bu eğitime tam katılım gösterenlere, İstanbul Kurumsal Gelişim’e ait katılım sertifikaları verilecektir.
 

Eğitimin PDU Kırılım Yapısı:

Certificate Technical PDUs Leadership PDUs Strategic PDUs Total PDUs
PMP® 8,25 4,50 8,25 21,00
PgMP® 8,25 4,50 8,25 21,00
PMI-ACP® 0,00 4,50 8,25 12,75
PMI-SP® 1,50 4,50 8,25 14,25
PMI-RMP® 1,50 4,50 8,25 14,25
PfMP® 3,00 4,50 8,25 15,75
PMI-PBA® 1,50 4,50 8,25 14,25