"Hayatımız Proje"

Microsoft Project 2019 Professional Kullanarak Proje Planlaması, Yürütmesi ve Kontrolü


CCRS Kodu: MS01010012

Problemler ve fırsatlar her organizasyon için zaman içinde kaçınılmaz dış etkenlerdir. Kimi zaman üretilecek ürün için kapasitenin yetersiz olması, kimi zaman şirketin yeni yazılımlara ihtiyaç duyması, kimi zaman da pazara güçlü rakiplerin girmeye çalışması, şirketinizin organizasyonunda, stratejilerinde değişikliklere sebep verebilir. Bu tür değişikliklere karşı amaç; organizasyonun devamını sağlayabileceği düzenlemeleri en kısa zamanda hayata geçirmektir. Projeler genellikle bu doğrultuda oluşturulur ve her projeye en az bir sorumlu atanır.

Proje Yönetimi Nedir?

Öncelikle, proje yönetiminin ‘‘ne olmadığına’’ yanıt vermek gerekir. Proje Yönetimi sadece zaman çizelgeleme (Schedule) değildir. Zamanı planlayan yazımların popülaritesinin artmasıyla, pek çok kişi eğer böyle bir yazılım satın alır ve bunu kullanmaya başlarlarsa proje yönetimi gerçekleştirdiklerini düşünmektedirler. Fakat o yazılımın tüm özelliklerini kullanmayı bilmedikleri gibi yazılımın sunduğu verileri de hayata nasıl geçireceklerini bilmemektedirler.

Bilgisayar yazılımlarının aslında boş kağıtlar ve formlar olduğu unutulmamalıdır. Önemli olan Proje Yönetimi Biliminin sunduğu metodlar ile bu yazılımların kullanılması gerektiğidir. Örneğin, muhasebe sistemindeki kuralları bilmeyen bir kişi ne kadar iyi muhasebe programı alırsa alsın o yazılımı etkin kullanamayacaktır.

Proje Yönetimi, performans, maliyet ve zaman hedeflerine ulaşabilmek için eldeki kaynakları en verimli şekilde programlama ve proje aktivitelerini kontrol etme sürecidir. Bu üç amaca kaynakların verimli ve etkili kullanımıyla ulaşılabilir. Her organizasyonda sınırlı kaynak vardır. Kaynakların iş yüklerinin doğru oluşturulmaması, projelerin başarısızlıkla sonuçlanmasına sebep verebilir.

Microsoft Project'in Proje Yönetimine Katkıları

Microsoft Project bir proje yöneticisine mevcut kaynaklarını hızlı biçimde planlama, güvenilir biçimde kontrol edebilme ve kolayca anlaşılır biçimde analiz edebilme imkanı sunmaktadır. Ek olarak, MS Project şirket içinde çoklu proje uygulamalarından dolayı oluşan çatışma ortamlarını en aza indirgeme imkanı sunacaktır.

Öğrenme Hedefleri

 

12 saat sürecek olan eğitimde, katılımcılar Microsoft Project programını kullanmayı öğreneceklerdir. Projelerini daha verimli bir şekilde yönetebilmeleri ve yönettikleri projelerin amaçlarına ulaşmaları konusundaki başarının artması hedeflenmektedir.

 

Öğrenme Çıktıları

 

Katılımcıların öğrendikleri bilgiler, performans odaklı aktivitelerle, şu şekilde değerlendirilecektir:

Workshop şeklinde yürütülecek olan bu kursta, katılımcılara verilecek olan vaka analizleri kullanılarak, katılımcıların Microsoft Project programını kullanma yetkinlikleri değerlendirilecektir. Vaka analizleri projelerin planlama, yürütme, ve izleme ve kontrol aşamalarını kapsar.
 

*Laptop ile katılım gerekmektedir.

 

Ön Kayıt FormuTeklif Al
 • * Kurumsal veya Toplu Eğitim için

Proje Yönetimi ve Süreçleri

 • Proje Nedir? Proje Yönetimi Nedir?
 • Proje Yönetimi Süreçleri
 • Proje Süreçleri ile MS Project ilişkisi

 

Proje Yönetiminde Kapsam Bildirimi

 • Proje Kapsam Bildirimi Oluşturma
 • Proje Kapsam Bildirmi’nin İşletmelere ve Çalışanlara Faydaları
 • Örnek Projede Kapsam Bildirimi

 

Microsoft Project’in Tanıtımı

 • Veri Girişi ve Veri İzleme Yöntemleri
 • Görüntü – Tablo – Filtre Özellikleri
 • Takvimleri Tanımlama

 

Planlamaya Başlama ve WBS Mantığı

 • Örnek Projede Aktivitelerin MS Project’e Girilmesi
 • İş Kırılım Yapısı Oluşturma

 

Aktiviteler Arası Bağlantılar

 • Bağlantı Seçeneklerini Tanımlama
 • Öteleme ve Önde Gitme Zamanı Nedir? Nasıl Kullanılır?
 • Örnek Projede Bağlantıların Kurulması ve Projeye Genel Bakış

 

Zaman ve Maliyet Tahminleme

 • Tahminleme Tekniklerinin İncelenmesi
 • Kaynakların ve Tahminlerin Görevlere Atanması
 • Atamaların MS Project’e Girilmesi
 • Atamaların Ardından Proje Analizi

 

Proje Analizi I

 • Projelerin Genel Olarak Süre, Maliyet ve Efor Verilerinin İncelenmesi
 • Aktivite Bazlı Süre, Maliyet ve Efor Bilgilerinin İncelenmesi
 • Kaynak Bazlı Süre, Maliyet ve Efor Bilgilerinin İncelenmesi

 

KritikYol (CPM) ve PERT Teknikleri

 • Kritik Yol’un Tanımlanması ve Projedeki Önemi
 • Örnek Projede Kritik Yol’un İncelenmesi
 • Toplam Bolluk ve Serbest Bolluk Kavramlarının Önemi
 • Kritik Yol’a Göre Efor – Maliyet – Program Bilgilerinin Yorumlanması

 

Projelerde "Fazla Yüklenme" Problemleri

 • Kaynaklara Ait Efor – Maliyet Bilgilerinin İzlenmesi
 • MS Project’te Kaynaklara Fazla Mesai Atama
 • İş Günü Saatlerini Değiştirme ve Seviyelendirme
 • Proje Süresini Kısaltma – Uzatma Yöntemleri

 

Proje Analizi II

 • MS Project’teki verileri Excel’e Grafiksel Aktarma
 • Planın Son Haliyle Proje Kapsam Bildirimi’nin Karşılaştırılması

 

Proje Kontrolü

 • Temel Plan (Baseline)
 • Gerçekleşme Verilerinin MS Project’e Girilmesi
 • Sapmaların İzlenmesi ve Yorumlanması
 • MS Project’teki Standart Rapor Formatları
 • MS Project’te İhtiyaca Göre Rapor Yaratma

 

MS Project’in İleri Düzey Kullanımı

 • Periyodik Olayların MS Project’e Girilmesi
 • Görüntü – Tablo – Filtre Yaratma
 • Menubar’i Değiştirme
 • Formlar Yaratma
 • Gantt Chart’ta Kolay Veri İzleme Yöntemleri
 • Alternatif Projelerin Maliyet ve Süre Açısından Karşılaştırılması

 

Çoklu Proje Ortamında Çalışma

 • Kaynak Havuzu Yapısı
 • Kaynakların, Dosyalar Arası Paylaştırılması
 • Master Plan Oluşturma ve Takibi

 

 • Eğitim katılımcılarının ofis uygulamalarına hakim olmaları gerekmektedir.
 • Proje yönetimi metodolojisi hakkında genel bilgiye sahip olmaları faydalıdır.

 

 • MS Project ile plan hazırlama
 • Kapsam yönetimi
 • Zaman yönetimi
 • Kaynak iş yüklerinin yönetilmesi
 • Proje maliyetlerinin yönetimi
 • Raporlama
 • MS Project uygulamasını özelleştirme

Süre:

2 Gün (12 Saat) / Saatler 10:00-17:00

Metot:

 • Katılımcıların kullacakları bilgisayarlarda MS Project Professional uygulaması İngilizce versiyon olarak yüklenmiş olacaktır.
 • Uygulamanın genel tanıtımının ardından senaryo temelli anlatım yapılacaktır.

PMI® akreditasyonuna sahip bu eğitime tam katılım gösterenlere, İstanbul Kurumsal Gelişim’e ait katılım sertifikaları verilecektir. 

 

Eğitimin PDU Kırılım Yapısı:

 

 
Certificate Technical PDUs Leadership PDUs Strategic PDUs Total PDUs
PMP®
12,00
0,00 0,00 12,00
PgMP® 12,00 0,00 0,00 12,00
PMI-ACP® 0,00 0,00 0,00 0,00
PMI-SP® 8,00 0,00 0,00 8,00
PMI-RMP® 2,00 0,00 0,00 2,00
PfMP® 0,00 0,00 0,00 0,00
PMI-PBA® 0,00 0,00 0,00 0,00 

ONLINE - CANLI EĞİTİMLER
9 Ekim - 10 Ekim 2021
ONLINE - CANLI EĞİTİMLER
16 Kasım - 25 Kasım 2021
ONLINE - CANLI EĞİTİMLER
14 Aralık - 23 Aralık 2021