"Hayatımız Proje"

Ön Kayıt FormuTeklif Al
 • * Kurumsal veya Toplu Eğitim için

a) Proje Yönetimi Kavramları ve Metodolojisi – Süre: 24 Saat 
 

Tanışma

 • İstanbul Kurumsal Gelişim’in Tanıtımı
 • Sertifika Programı Tanıtımı
 • Neden Sertifika Programı ?
 • Neler Öğreneceğiz ?
   

Proje Yönetimine Girişi

 • Proje Nedir?
 • Proje Yönetimi Nedir?
 • Neden Proje Yönetimi?
 • Proje Yönetimi Başarı Kriterleri
 • Proje Yönetimi Süreç Grupları
   

Proje Yönetim Bilgi Alanları

 • Proje Entegrasyon Yönetimi
 • Proje Kapsam Yönetimi
 • Proje Zaman Çizelgesi Yönetimi
 • Proje Maliyet Yönetimi
 • Proje Kalite Yönetimi
 • Proje Kaynak Yönetimi
 • Proje İletişim Yönetimi
 • Proje Risk Yönetimi
 • Proje Tedarik Yönetimi
 • Proje Paydaş Yönetimi


Proje ve Geliştirme Yaşam Döngüleri

 • Öngörücü Yaşam Döngüleri
 • Tekrara Dayalı Yaşam Döngüleri
 • Kademeli Yaşam Döngüsü
 • Uyarlanabilir Yaşam Döngüsü


Projelerde Organizasyon Yapıları

 • Proje Bazlı Organizasyon
 • Fonksiyonel Organizasyon
 • Matris Organizasyonlar
 • Karma Organizasyon


Proje Yönetim Ofisi

 • Proje Ofisinin Rolü Nedir?
 • Proje Ofisinin Tipleri Nelerdir?


Proje Paydaşları

 • Müşteri
 • Sponsor
 • Kaynak Yöneticisi
 • Proje Yönetim Ekibi
 • Proje Ekibi


Proje Yöneticisi

 • PMI® Yetkinlik Üçgeni
 • Proje Yöneticisinin Tanımı
 • Politikalar, Güç ve İşleri Yaptırabilmek
 • Liderlik Tipleri
 • Kişilik Tipleri


Proje Başlatma Süreçleri

 • Projeler Nasıl Ortaya Çıkar?
 • Proje Seçim Yöntemleri
 • Proje Başlatma Belgesi Geliştirme
 • Paydaş Belirleme


Planlama Süreç Grubu

 • Planlamaya Genel Bakış
 • Kapsam Yönetiminin Planlanması
 • Gereksinimlerin Toplanması
 • Kapsamın Tanımlanması
 • İş Kırılım Yapısının Oluşturulması
 • Zaman Çizelgesi Yönetiminin Planlanması
 • Aktivitelerin Tanımlanması
 • Aktivitelerin Sıralanması
 • Aktivite Sürelerinin Tahmin Edilmesi
 • Süre Tahminleme Teknikleri
 • Zaman Çizelgesinin Geliştirilmesi
 • Kritik Yol Analizi
 • Kaynak Optimizasyon Teknikleri
 • Maliyet Yönetiminin Planlanması
 • Maliyetlerin Tahmin Edilmesi
 • Maliyet Tahminleme Teknikleri
 • Bütçenin Belirlenmesi
 • Kalite Yönetiminin Planlanması
 • Kaynak Yönetiminin Planlanması
 • Aktivite Kaynaklarının Tahmin Edilmesi
 • İletişim Yönetiminin Planlanması
 • Risk Yönetiminin Planlanması
 • Risklerin Tanımlanması
 • Nitel Risk Analizi Gerçekleştirilmesi
 • Nicel Risk Analizinin Gerçekleştirilmesi
 • Risk Yanıtlarının Planlanması
 • Tedarik Yönetiminin Planlanması
 • Sözleşme Tipleri
 • Paydaş Katılımının Planlanması
 • Proje Yönetim Planının Geliştirilmesi


Yürütme Süreçleri

 • Kalitenin Yönetilmesi
 • Kaynakların Sağlanması
 • Takımın Geliştirilmesi
 • Takımın Yönetilmesi
 • İletişimin Yönetilmesi
 • Risk Yanıtlarının Uygulanması
 • Tedariklerin Yürütülmesi
 • Paydaş Katılımının Yönetilmesi
 • Proje Çalışmalarının  Yönlendirilmesi ve Yönetilmesi
 • Proje Bilgi Birikiminin Yönetilmesi


İzleme ve Kontrol Süreç Grubu

 • Proje Çalışmalarının İzlenmesi ve Kontrolü
 • Entegre Değişiklik Kontrolünün Gerçekleştirilmesi
 • Kapsamın Onaylanması
 • Kapsamın Kontrolü
 • Zaman Çizelgesinin Kontrolü
 • Maliyetlerin Kontrolü
 • Kazanılmış Değer Analizi
 • Performans Raporlama
 • Kalitenin Kontrolü
 • Kaynakların Kontrolü
 • İletişimin İzlenmesi
 • Risklerin İzlenmesi
 • Tedariklerin Kontrolü
 • Paydaş Katılımının İzlenmesi


Kapanış Süreç Grubu

 • Proje veya Fazın Kapanışı


b) Microsoft Project® Destekli Proje Planlama ve Kontrolü – Süre: 12 Saat     


Proje Yönetimi ve Süreçleri

 • Proje Yönetimi Süreçleri
 • Proje Süreçleri ile Microsoft Project® ilişkisi


Proje Yönetiminde Kapsam Bildirimi

 • Kapsamın Tanımlanması ve İş Kırılım Yapısı
 • Proje Kapsam Bildirimi
 • Örnek Projede Kapsam Bildirimi


Microsoft Project®’in Tanıtımı

 • Veri Girişi ve Veri İzleme Yöntemleri
 • Görüntü – Tablo – Filtre Özellikleri
 • Takvimleri Tanımlama


Planlamaya Başlama ve İş Kırılım Yapısı

 • Örnek Projede Aktivitelerin Microsoft Project®’e Girilmesi
 • İş Kırılım Yapısı Oluşturma


Aktiviteler Arası Bağlantılar

 • Bağlantı Seçeneklerini Tanımlama
 • Öteleme ve Önde Gitme Zamanı Nedir? Nasıl Kullanılır?
 • Örnek Projede Bağlantıların Kurulması ve Projeye Genel Bakış


Zaman ve Maliyet Tahminleme

 • Tahminleme Tekniklerinin İncelenmesi
 • Kaynakların ve Tahminlerin Görevlere Atanması
 • Atamaların Microsoft Project®’e Girilmesi
 • Atamaların Ardından Proje Analizi


Proje Analizi I

 • Projelerin Genel Olarak Süre, Maliyet ve Efor Verilerinin İncelenmesi
 • Aktivite Bazlı Süre, Maliyet ve Efor Bilgilerinin İncelenmesi
 • Kaynak Bazlı Süre, Maliyet ve Efor Bilgilerinin İncelenmesi


KritikYol (CPM) ve PERT Teknikleri

 • Kritik Yol’un Tanımlanması ve Projedeki Önemi
 • Örnek Projede Kritik Yol’un İncelenmesi
 • Toplam Bolluk ve Serbest Bolluk Kavramlarının Önemi
 • Kritik Yol’a Göre Efor – Maliyet – Zaman Bilgilerinin Yorumlanması


Projelerde "Fazla Yüklenme" Problemleri

 • Kaynaklara Ait Efor – Maliyet Bilgilerinin İzlenmesi
 • Microsoft Project®’te Kaynaklara Fazla Mesai Atama
 • Proje Süresini Kısaltma – Uzatma Yöntemleri


Proje Analizi II

 • Microsoft Project®’teki verileri Excel’e Grafiksel Aktarma
 • Planın Son Haliyle Proje Kapsam Bildirimi’nin Karşılaştırılması


Proje Kontrolü

 • Temel Plan (Baseline)
 • Gerçekleşme Verilerinin Microsoft Project®’e Girilmesi
 • Sapmaların İzlenmesi ve Yorumlanması
 • Microsoft Project®’teki Standart Rapor Formatları
 • Microsoft Project®’te İhtiyaca Göre Rapor Yaratma


Microsoft Project®’in İleri Düzey Kullanımı

 • Periyodik Olayların Microsoft Project®’e Girilmesi
 • Görüntü – Tablo – Filtre Yaratma
 • Formlar Yaratma
 • Alternatif Projelerin Maliyet ve Süre Açısından Karşılaştırılması


Çoklu Proje Ortamında Çalışma

 • Kaynak Havuzu Yapısı
 • Kaynakların, Dosyalar Arası Paylaştırılması
 • Her sektörden projeleri paydaşları (proje sponsorları, üst yönetim temsilcileri, kullanıcılar, proje ekip üyeleri, proje yöneticileri, proje liderleri).
 • Proje Yönetimi konusunda derinlemesine bilgi edinmek isteyen herkes.
 • Profesyonel anlamda proje yönetimi mesleğini/uzmanlığını uygulayacak kişiler.
 • Eğitimimiz, hedeflerin ve amaçların belirlenmesi ile zamanın önemini öğretir. Nereye gideceğini bilmeyen bir gemi denizde kaybolmaya, hedefleri ve amaçları belirlememiş bir proje ise başarısız olmaya mahkumdur. Bu yüzden projenin kapsamını, belirlemek çok önemlidir. Kapsamı belirlemek kadar, projeleri zamanında, bütçesinde ve istenen kalitede bitirmek de bu sertifika programı çerçevesinde katılımcılara anlatılacaktır.
 • Mevcut kaynaklar ile ihtiyaçları nasıl karşılayacağınızı öğrenirsiniz. Eğer elinizdeki uygun kaynakları bilmiyor ya da mevcut kaynakların neler ile uğraştıklarını takip edemiyorsanız,  projeleri gerçekleştirmeniz oldukça zordur. Üstelik elinizdeki kaynakları sadece insan olarak değil, para, teçhizat, ekipman vb. olarak da düşünmeniz gerekir. Sertifika Programımız ile önünüzdeki projelerde ne kadar kaynağa ihtiyacınız olacağını belirlemenin yollarını öğreneceksiniz. Project Management Institute - PMI® metoduyla, gerçekçi planları ortaya çıkarmak ve olası gecikmelerin önüne geçmek mümkün olacaktır.
 • Eğitimimizin bir parçası olarak Microsoft Project® programını kullanarak, bilgi sistemlerini daha etkin kullanmayı öğrenirsiniz. Günümüzde projeleri kağıt ve kalem ile  yönetmek neredeyse imkansız hale gelmiştir. Bu yüzden Microsoft Project®’i kullanmak, aşağıdaki sebeplerden dolayı çalışmalarına hız kazandıracaktır.
 • Birden fazla projenin takibinde kolaylık sağlamak,
 • Kaynakların iş yüklerini kolaylıkla takip edebilmek,
 • Proje maliyetlerini ve nakit akışlarını izleyebilmek,
 • Alternatif planların hızlı bir biçimde oluşturulmasını sağlamak,
 • Kullanılan raporlama, sunum, form. gibi dokümanların proje yönetimi açısından incelenmesi veya gerekli olabilecek Microsoft Project® raporlarını tanıtma.

Süre:

36 Saat / Cumartesi-Pazar günleri, saat 10:00-17:00
36 Saat / Pazartesi-Çarşamba-Cuma, saat 19:30-22:30

Metot:

Eğitimimizin içeriğinde projelerin planlanmasının, yürütülmesinin, izlenmesinin ve dokümantasyonun nasıl yapılması gerektiği detaylıca ele alınır. Başarı kriterlerini, kontrol ve onay noktalarını, projenin hem başında, hem ileriki aşamalarda nasıl belirlenmesi, değiştirilmesi gerektiği gibi başlıklar da eğitim esnasında paylaşılır. Ayrıca, gerçekleşenlerle ilgili kayıtları tutarak, gelecekteki projelerin referans noktalarını hazırlamak ve aynı hataların tekrarlanmaması için alınan önlemlerin neler olması gerektiği de yine detaylıca anlatılır.

PMI® akreditasyonuna sahip bu eğitime tam katılım gösterenlere, İstanbul Kurumsal Gelişim’e ait katılım sertifikaları verilecektir. Katılımcıların “Başarı Sertifikası”na hak kazanmaları için “Final Sınavı”nda, minimum %67 oranında başarı sağlamaları gerekmektedir. Verilecek olan sertifika PMP® Sınavına girmek için gerekli olan 35 saati karşılar.

 

Eğitimin PDU Kırılım Yapısı:

Certificate Technical PDUs Leadership PDUs Strategic PDUs Total PDUs
PMP® 32,00 2,00 2,00 36,00
PgMP® 32,00 2,00 2,00 36,00
PMI-ACP® 0,00 2,00 2,00 4,00
PMI-SP® 12,00 2,00 2,00 16,00
PMI-RMP® 4,00 2,00 2,00 8,00
PfMP® 0,00 2,00 2,00 4,00
PMI-PBA® 0,00 2,00 2,00 4,00