"Hayatımız Proje"

  

Proje Yönetimi ve Liderlik Becerileri Uygulama Atölyesi


CCRS Kodu: PM02030642
 

Teknik proje yönetim metodoloji bilgisi başarılı proje yönetiminin olmazsa olmazı. Peki yeterli mi? Hepimizin bildiği gibi hiç kuskusuz hayır. Özellikle içinde çok paydaş ve bölümün bulunduğu projelerde proje yöneticisinin güçlü iletişim ve liderlik yetkinlikleri sergilemesi ve stratejik bakış açısına sahip olması bekleniyor.

PMI’ın yapmış olduğu proje incelemeleri iletişim becerisi yüksek kişilerin iletişim becerisi yüksek olmayanlardan beş kat daha fazla başarılı olduklarını göstermektedir.
 

 

Proje yöneticileri organizasyon içinde birçok kişiyle iletişim halinde ve bazen hiyerarşi içinde yetkisinin olduğu ve olmadığı astları ve üstlerine iş yaptırmak durumunda. Proje yöneticileri çoklukla yetkisizlikten şikâyetçi. Bunu aşmanın yolu ise liderlik becerilerinin geliştirilmesi.

PMI’ın araştırma ve inlemeleri de başarılı projelerde liderlik yetkinliklerinin önemini göstermektedir.

Karmaşık projeleri yönetmek için gerekli beceriler

PMI, PMBOK 6 ile proje yönetişine özel bir bölüm ayırarak proje yöneticisinin yetkinlik ve becerilerini PMI Yetkinlik Üçgeni ile ilişkilendiriyor. Bu uygulama atölyesi eğitimiyle proje yöneticileri yalnız teknik proje yönetim bilgilerini ve becerilerini yaşayarak geliştirmekle kalmayacak; bunları yaparken sahip olmaları gereken liderlik becerilerinin de farkına varacak, tanıtacak ve geliştirecek.

 

Amaç

Katılımcıların başarılı birer proje yöneticisi olmaları ve organizasyonlarındaki projeleri hedeflerine ulaştırabilmeleri için proje yönetimi bilgi birikimini kazanmaları, uygulayıp deneyimleyerek öğrenmeleri ve teknik becerilerin yanında gerekli olan liderlik becerilerini geliştirmeleri ve önemi hakkında farkındalıklarının arttırılması.

Ön Kayıt FormuTeklif Al
 • * Kurumsal veya Toplu Eğitim için

 

• PMI – Proje Yönetimi temel kavramları

• Portföy Yönetimi, Vizyon ve Strateji ilişkisi

• Öngörücüden Çevik’e Proje Yaşam döngüsü yaklaşımları

• PMI – Proje Yönetimi Bilgi Alanları

• PMI – Proje Yönetimi Süreç Grupları

• PMI – Proje Yönetimi Süreçleri

• Bir gün sürecek proje yönetimi uygulama atölyesi

• Proje Yöneticisinin Sorumlulukları

• Proje Yöneticisinin ihtiyaç duyduğu ve PMI Yetkinlik Üçgeni ile ilişkilendirilen liderlik yetkinlik ve becerileri

• İkna

• Dinleme

• Kişisel Değerlerimiz

• Kişilik Özellikleri

• Projelerde Çatışma Yönetimi

• Müzakere

• Projelerde Bilgi Aktarımı, Net İfade

• Toplantılar

• Liderlik ve özyönetim.

• Vizyon.

• Proje yöneticisinin gelişim stratejisinin planlanması

 • Durum tespiti
  • SWOT analizi
  • Koçluk Çarkları
 • Stratejinin belirlenmesi
 • Stratejik hedefler
 • Stratejik eylem planı
 • Planı uygularken karşılaşılacak
  • Kısıtlar
  • Varsayımlar
  • Riskler
   • Tehditler
   • Fırsatlar
  • Risklere verilecek yanıtlar

•  Zaman çizelgesi yönetimi.

•  Gerilimi yönetme

•  Esneklik

•  Farklı görüşlere hoşgörü ile yaklaşma ve destekleme

•  Yapıcı geri bildirim

•  Koçluk.

•  Takdir

 

 • Proje yöneticileri
 • Yöneticiler
 • Proje ekip liderleri
 • Proje yöneticisi adayları

 

 

 • PMI Proje Yönetim Metodolojilerini tanıma ve gerçekleştirilen atölye çalışmasıyla yaşayarak faydaları hakkında farkındalık kazanma.
 • Proje yöneticisinin ihtiyaç duyduğu yetkinlik ve becerilerini fark etme ve tanıma.
 • Proje paydaşları ile iletişimde yaşanan sorunların nedenleri hakkında farkındalık oluşturma ve bunlarla başa çıkma becerilerini geliştirme.
 • Dinleme becerilerini tanıma ve önemini fark etme.
 • Kişilik özelliklerini tanıma, fark etme ve uyumlanma.
 • Kişisel değerleri tanıma, fark etme.
 • Daha iyi ilişkiler geliştirebilme.
 • İkna prensiplerini tanıma.
 • Zor iletişimlerle başa çıkabilme.
 • Çatışmada strateji geliştirebilme ve yönetebilme.
 • Etkili bilgi aktarma.
 • Liderlik ve özyönetimin önemini fark etme.
 • Liderlik ve özyönetimin önemini fark etme.
 • Zaman çizelgesi yönetimi ve uygulaması hakkında farkındalık kazanma.
 • Gerilimi tanıma, fark etme ve olumsuz gerilimle başa çıkma.
 • Farklı görüşlerin yararını fark etme, hoşgörü ile yaklaşma ve teşvik etme.
 • Etkili ve yapıcı geri bildirim tekniklerini uygulama
 • Takdirin önemini fark etme ve uygulama

 

 

Süre:

6 Gün (42 Saat) / 09:30-17:30 

 

Metot: 

 

 • Teknik proje yönetim bilgileri ile bu metotlar uygulanırken kullanılan liderlik becerileri birbiri içinde uyumlu olarak harmanlanmış bir akışla aktarılır.
 • Bir projenin baştan sona uygulanması ile gerçekleşen atölye çalışması yapılır. Bu çalışma sonucunda tartışılarak çalışma değerlendirilir ve alınan dersler çıkarılır.
 • Liderlik becerileri ile ilgili konularda bilgi konu bazında aktarılır ve ardından konu ile bütünleşik olarak konuya göre gruplarla ya da kişisel uygulamalar yapılarak yaşayarak öğrenme desteklenir.

PMI® akreditasyonuna sahip bu eğitime tam katılım gösterenlere, İstanbul Kurumsal Gelişim' ait katılım sertifikaları verilecektir. 

Eğitimin PDU Kırılım Yapısı:

Certificate Technical PDUs Leadership PDUs Strategic PDUs Total PDUs
PMP® 21,00 13,00 8,00 42,00
PgMP® 21,00 13,00 8,00 42,00
PMI-ACP® 5,00 13,00 8,00 26,00
PMI-SP® 2,00 13,00 8,00 23,00
PMI-RMP® 3,00 13,00 8,00 24,00
PfMP® 4,00 13,00 8,00 25,00
PMI-PBA® 5,00 13,00 8,00 26,00

 

İSTANBUL ANADOLU YAKASI
30 Kasım - 15 Aralık 2019