"Hayatımız Proje"

Ön Kayıt FormuTeklif Al
 • * Kurumsal veya Toplu Eğitim için

 

• PMI – Proje Yönetimi temel kavramları

• Portföy Yönetimi, Vizyon ve Strateji ilişkisi

• Öngörücüden Çevik’e Proje Yaşam döngüsü yaklaşımları

• PMI – Proje Yönetimi Bilgi Alanları

• PMI – Proje Yönetimi Süreç Grupları

• PMI – Proje Yönetimi Süreçleri

• Bir gün sürecek proje yönetimi uygulama atölyesi

• Proje Yöneticisinin Sorumlulukları

• Proje Yöneticisinin ihtiyaç duyduğu ve PMI Yetkinlik Üçgeni ile ilişkilendirilen liderlik yetkinlik ve becerileri

• İkna

• Dinleme

• Kişisel Değerlerimiz

• Kişilik Özellikleri

• Projelerde Çatışma Yönetimi

• Müzakere

• Projelerde Bilgi Aktarımı, Net İfade

• Toplantılar

• Liderlik ve özyönetim.

• Vizyon.

• Proje yöneticisinin gelişim stratejisinin planlanması

 • Durum tespiti
  • SWOT analizi
  • Koçluk Çarkları
 • Stratejinin belirlenmesi
 • Stratejik hedefler
 • Stratejik eylem planı
 • Planı uygularken karşılaşılacak
  • Kısıtlar
  • Varsayımlar
  • Riskler
   • Tehditler
   • Fırsatlar
  • Risklere verilecek yanıtlar

•  Zaman çizelgesi yönetimi.

•  Gerilimi yönetme

•  Esneklik

•  Farklı görüşlere hoşgörü ile yaklaşma ve destekleme

•  Yapıcı geri bildirim

•  Koçluk.

•  Takdir

 

 • Proje yöneticileri
 • Yöneticiler
 • Proje ekip liderleri
 • Proje yöneticisi adayları

 

 

 • PMI Proje Yönetim Metodolojilerini tanıma ve gerçekleştirilen atölye çalışmasıyla yaşayarak faydaları hakkında farkındalık kazanma.
 • Proje yöneticisinin ihtiyaç duyduğu yetkinlik ve becerilerini fark etme ve tanıma.
 • Proje paydaşları ile iletişimde yaşanan sorunların nedenleri hakkında farkındalık oluşturma ve bunlarla başa çıkma becerilerini geliştirme.
 • Dinleme becerilerini tanıma ve önemini fark etme.
 • Kişilik özelliklerini tanıma, fark etme ve uyumlanma.
 • Kişisel değerleri tanıma, fark etme.
 • Daha iyi ilişkiler geliştirebilme.
 • İkna prensiplerini tanıma.
 • Zor iletişimlerle başa çıkabilme.
 • Çatışmada strateji geliştirebilme ve yönetebilme.
 • Etkili bilgi aktarma.
 • Liderlik ve özyönetimin önemini fark etme.
 • Liderlik ve özyönetimin önemini fark etme.
 • Zaman çizelgesi yönetimi ve uygulaması hakkında farkındalık kazanma.
 • Gerilimi tanıma, fark etme ve olumsuz gerilimle başa çıkma.
 • Farklı görüşlerin yararını fark etme, hoşgörü ile yaklaşma ve teşvik etme.
 • Etkili ve yapıcı geri bildirim tekniklerini uygulama
 • Takdirin önemini fark etme ve uygulama

 

 

Süre:

6 Gün (42 Saat) / 09:30-17:30 

 

Metot: 

 

 • Teknik proje yönetim bilgileri ile bu metotlar uygulanırken kullanılan liderlik becerileri birbiri içinde uyumlu olarak harmanlanmış bir akışla aktarılır.
 • Bir projenin baştan sona uygulanması ile gerçekleşen atölye çalışması yapılır. Bu çalışma sonucunda tartışılarak çalışma değerlendirilir ve alınan dersler çıkarılır.
 • Liderlik becerileri ile ilgili konularda bilgi konu bazında aktarılır ve ardından konu ile bütünleşik olarak konuya göre gruplarla ya da kişisel uygulamalar yapılarak yaşayarak öğrenme desteklenir.

PMI® akreditasyonuna sahip bu eğitime tam katılım gösterenlere, İstanbul Kurumsal Gelişim' ait katılım sertifikaları verilecektir. 

Eğitimin PDU Kırılım Yapısı:

Certificate Technical PDUs Leadership PDUs Strategic PDUs Total PDUs
PMP® 21,00 13,00 8,00 42,00
PgMP® 21,00 13,00 8,00 42,00
PMI-ACP® 5,00 13,00 8,00 26,00
PMI-SP® 2,00 13,00 8,00 23,00
PMI-RMP® 3,00 13,00 8,00 24,00
PfMP® 4,00 13,00 8,00 25,00
PMI-PBA® 5,00 13,00 8,00 26,00