"Hayatımız Proje"

SAP CO Maliyet Muhasebesi

Şirketin maliyetlerinin ölçülerek karlılık analizlerinin çıkarılmasını sağlayan modüldür. Çeşitli modüllerden bu modüle veri akışı sağlanmaktadır.

 

Ön Kayıt FormuTeklif Al
 • * Kurumsal veya Toplu Eğitim için

BÖLÜM 1

1.Anaveriler

1.1. Masraf Yeri  Anaverileri

 • Masraf Yeri Yarat
 • Masraf Yeri Değiştir
 • Masraf Yeri Görüntüle
 • Masraf Yeri Sil
 • Değişiklikleri Görüntüle
 • Standart Hiyerarşi Görüntüleme

1.2. Masraf Yeri Grubu Anaverileri

 • Masraf Yeri Grubu Yarat
 • Masraf Yeri Grubu Değiştir
 • Masraf Yeri Grubu Görüntüleme

1.3 Masraf Çeşidi Anaverileri

 • Masraf Çeşidi Yarat
 • Masraf Çeşidi Değiştir
 • Masraf Çeşidi Görüntüle
 • Masraf Çeşidi Sil
 • Standart Hiyerarşi.

1.4 Masraf Çeşidi Grubu Anaverileri

 • Masraf Çeşidi Grubu Yarat
 • Masraf Çeşidi Grubu Değiştir
 • Masraf Çeşidi Grubu Görüntüle
 • Müşteri Anaveri Değişiklikleri

1.5 İç Sipariş Anaverileri

 • İç Sipariş Yarat
 • İç Sipariş Değiştir
 • İç Sipariş Görüntüle
 • İç Sipariş Değişklikleri

1.6 İç Sipariş Grubu Anaverileri

 • İç Sipariş Grubu Yarat
 • İç Sipariş Grubu Değiştir
 • İç Sipariş Grubu Görüntüle

1.6 Kar Merkezi Muhasebesi Anaverileri

 • Kar Merkezi Yarat
 • Kar Merkezi Değiştir
 • Kar Merkezi Görüntüle
 • Kar Merkezi Silinmesi

 

BÖLÜM 2

2. Masraf Yeri Muhasebesi

2.1. Kayıt

 • Belge Girişlerinde masraf yeri girişi

2.2. Belge

 • Masraf Yeri belgelerin görüntüsü

2.3. Hesap (Rapor)

 • Masraf Yeri Raporları
 • Analiz 
 • Münferit Kalem raporlarının masraf yerleri bazında alınması

 

BÖLÜM 3

3. Masraf Çeşidi Muhasebesi

3.1. Kayıt

 • Belge Girişlerinde masraf çeşidi girişi

3.2 Hesap(Rapor)

 • Masraf Çeşidi Raporları
 • Analiz 
 • Münferit Kalem raporlarının masraf çeşidi ve grubu bazında alınması

 

BÖLÜM 4

4. İç Sipariş Muhasebesi

4.1. Kayıt

 • Belge Girişlerinde İç Sipariş girişi

4.2. Hesap(Rapor)

 • İç SiparişRaporları
 • Analiz 
 • Münferit Kalem raporlarının İç Sipariş ve grubu bazında alınması

4.3 Kapanış İşlemleri

 • Bakiye Devri
 • Açık kalem yabancı para birimi değerlemesi

 

BÖLÜM 5
5. Kar Merkezi Muhasebesi

5.1. Kayıt

 • Belge Girişlerinde Kar Merkezi girişi

5.2 Hesap(Rapor)

 • Kar Merkezi Raporları
 • Analiz 
 • Münferit Kalem raporlarının kar merkezi bazında alınması

 

Kullanıcı eğitimi;

 • Maliyet Muhasebesi alanında çalışan uzman,şef ve müdür seviyesinde kişiler
 • Maliyet Muhasebesi alanında kariyer yapmak isteyenler

 

Danışmanlık eğitimi;

 • SAP keyuser olarak çalışıp danışmanlık hedefi olanlar
 • SAP danışmanlığında kariyer yapmak isteyenler

 

 • Etkin Anaveri kontrolü ve Tekilleştirme
 • Çoklu para birimiyle takip yapabilme
 • Birden fazla hesap planı takibi
 • Gerçek zamanlı entegrasyon
 • Detaylı ve esnek raporlama
 • Yerel mevzuata uygunluk
 • VUK ve UFRS’ye göre ayrı yasal defterler tutabilme
 • Etkin takip ve kontrol yapabilme
 • İş süreçlerinin otomatikleştirilmesi
 • Detaylı yetkilendirme
 • Mali tablo analizleri
 • Karlılık Takibi
 • Stok ve Nakliye Yönetimi Takibi
 • Sevkiyat işlemlerinde verimlilik

 

3 Gün / 18 Saat

Bu eğitime tam katılım gösteren kişilere "İstanbul Kurumsal Gelişim"e ait "Katılım Sertifikası" verilecektir.