"Hayatımız Proje"

SAP FI Finansal Muhasebe

Mali muhasebe tarafında gelen verilerin birden fazla modül ile entegre bir şekilde kayıt edilmesi ve bu kayıtların saklanması aynı zamanda da finansal verilere üzerinden planlama kontrol ve stratejik kararlara alt yapı sağlayacak finansal raporların alınmasını sağlayan bir modüldür.

 

Ön Kayıt FormuTeklif Al
 • * Kurumsal veya Toplu Eğitim için

BÖLÜM 1

1.Ana Veriler

1.1. Ana Hesap Anaverileri

 • Hesap Planında Hesap Yaratma/Değiştirme/Görüntüleme/Blokaj/Silme İşareti
 • Hesap Planında Yapılan Değişiklikleri Görüntüleme
 • Şirket Kodunda Ana Hesap Yaratılması/Değiştirilmesi/Görüntülenmesi/Blokaj
 • Şirket Kodundaki Anahesapda Yapılan Değişiklikleri Görüntüleme

1.2 Satıcı Anaverileri

 • Satıcı Yarat
 • Satıcı Değiştir
 • Satıcı Görüntüle
 • Satıcı Anaveri Değişiklikleri
 • Satıcının Bloke Edilmesi
 • Satıcıyı Silmek üzere işaretleme

1.3 Müşteri Anaverileri

 • Müşteri Yarat
 • Müşteri Değiştir
 • Müşteri Görüntüle
 • Müşteri Anaveri Değişiklikleri
 • Müşterinin Bloke Edilmesi
 • Müşteriyi Silmek üzere işaretleme

1.4 Banka Anaverileri

 • Banka/Şube Yarat
 • Banka/Şube Değiştir
 • Banka/Şube Görüntüle
 • Banka/Şube Anaveri Değişklikleri
 • Banka/Şube Silmek üzere işaretleme

1.5 Duran Varlık Anaverileri

 • Duran Varlık Yarat
 • Duran Varlık Değiştir
 • Duran Varlık Görüntüle
 • Duran Varlık Anaveri Değişiklikleri
 • Duran Varlık Bloke Edilmesi
 • Duran Varlık Silinmesi

 

 

BÖLÜM 2

2. Defteri Kebir Muhasebesi

2.1. Kayıt

 • Ana hesap belgesi girişi
 • Defter grubu için ana hesap belgesini girişi
 • Genel kayıt
 • Defter grubu için genel kayıt girişi
 • Yabancı Para  Değerlemesi ve kaydı.

2.2. Belge

 • Belge Değiştir 
 • Belge Görüntüle / Belge Listesi
 • Defteri kebir görünümünde görüntüle
 • Değişikliği görüntüle 
 • Belge Denkleştirmeyi geri alma
 • Belge Ters Kayıt

2.3. Hesap (Rapor)

 • Mizan 
 • Bakiyeleri görüntüle (yeni)
 • Münferit Kalemleri görüntüle/değiştir (yeni) 
 • Bakiyeleri görüntüle 
 • Münferit Kalemleri görüntüle/değiştir
 • KDV ön bildirimi
 •  Bilanço/kâr ve zarar tablosu fiili/fiili karşılaştırması.
 • Bilanço ve kâr/zarar tabloları

 

BÖLÜM 3

3. Müşteriler Muhasebesi

3.1. Kayıt

 • Fatura 
 • Alacak dekontu 
 • Çek/Senet Tahsilat 
 • Çek/senet işlemleri 
 • Çek/senet işlemleri Ters Kayıt
 • Çek/senet işlemleri Bordro yazdırma

3.2 Hesap(Rapor)

 • Bakiyeleri görüntüle 
 • Münferit Kalemleri görüntüle/değiştir
 • Analiz
 • Müşteri Kredi Kontrol Yaratma

3.3 Kapanış İşlemleri

 • Açık kalem yabancı para birimi değerlemesi

 

BÖLÜM 4

4. Satıcılar Muhasebesi

4.1. Kayıt

 • Fatura
 • Borç dekontu
 • Peşinat Talep 
 • Peşinat 
 • Mahsuplaştırma 
 • MM Fatura Girişi 
 • Otomatik Ödeme

4.2. Hesap(Rapor)

 • Bakiyeleri görüntüle 
 • Denkleştir 
 • Münferit Kalemleri görüntüle/değiştir

4.3 Kapanış İşlemleri

 • Bakiye Devri
 • Açık kalem yabancı para birimi değerlemesi

 

BÖLÜM 5

5. Duran Varlık Muhasebesi

5.1. Kayıt

 • Satınalma Yoluyla Giriş
 • Müşteri ile Çıkış 
 • Satış yoluyla çıkış(müşteri olmadan)
 • Hurdaya çıkarma yoluyla çıkış 
 • Diğer İşlemler 
 • Ayrıştırma
 • Hesaplaşma 
 • Yapılmakta olan yatırımların aktifleştirmesi
 • Duran Varlık Transfer İşlemleri

5.2. Belge

 • Belge Değiştir
 • Belge Görüntüle / Belge Listesi 
 • Duran Varlık Gezgini 
 • Belge Ters Kayıt

5.3 Hesap(Rapor)

 • Duran varlık numarasına göre ...
 • İş alanına göre ...
 • Masraf yerine göre ...
 • Aktif duran varlıklarda amortisman (amortisman simülasyonu)
 • Cari yıl amortismanı

5.4. Kapanış İşlemleri

 • Amortisman Yürüt 
 • Günlüğü Görüntüleme 
 • Yılsonu Kapanış 
 • Mali Yıl Değişimi 
 • Amortismanları Yeniden Hesapla

 

Kullanıcı eğitimi;

 • Muhasebe ve finans alanında çalışan uzman,şef ve müdür seviyesinde kişiler
 • Muhasebe ve finans alanında kariyer yapmak isteyenler

 

Danışmanlık eğitimi;

 • SAP keyuser olarak çalışıp danışmanlık hedefi olanlar
 • SAP danışmanlığında kariyer yapmak isteyenler

 

 • Etkin Anaveri kontrolü ve Tekilleştirme
 • Çoklu para birimiyle takip yapabilme
 • Birden fazla hesap planı takibi
 • Gerçek zamanlı entegrasyon
 • Detaylı ve esnek raporlama
 • Yerel mevzuata uygunluk
 • VUK ve UFRS’ye göre ayrı yasal defterler tutabilme
 • Etkin takip ve kontrol yapabilme
 • İş süreçlerinin otomatikleştirilmesi
 • Detaylı yetkilendirme
 • Mali tablo analizleri
 • Karlılık Takibi
 • Stok ve Nakliye Yönetimi Takibi
 • Sevkiyat işlemlerinde verimlilik

 

6 Gün / 36 Saat

Bu eğitime tam katılım gösteren kişilere "İstanbul Kurumsal Gelişim"e ait "Katılım Sertifikası" verilecektir.