"Hayatımız Proje"

PMP® Sertifikası Hazırlık Programı (Yeni Sınava Yönelik) - 5 Gün

CCRS Code: PMS0010135

 

Bu eğitim programı 35 saatlik online kurs şeklindedir. Kursun amacı katılımcıları sınava hazırlamaktır. Bu kursu tamamlayarak, katılımcılar sertifika sınavı için gerekli olan 35 saatlik proje yönetimi eğitimi gereksinimini karşılamış olur.

 

Öğrenme Hedefleri

 

35 saat sürecek olan bu online eğitimimizde, katılımcılar aşağıdaki konuları öğreneceklerdir. Bu şekilde, sınav ile ilgili konular açısından kendi bilgilerini değerlendirebileceklerdir.

 

 • Yüksek Performans Gösteren Bir Ekip Oluşturma
 • Projeye Başlama
 • İşleri Yapma
 • İşleri Yolunda Yürütme
 • İş Ortamını Dikkate Alma

 

Öğrenme Çıktıları

 

Katılımcıların öğrendikleri bilgiler, kurs esnasında örnek sorular ile değerlendirilecektir.

Ön Kayıt FormuTeklif Al
 • * Kurumsal veya Toplu Eğitim için

A) Yüksek Performans Gösteren Bir Ekip Oluşturma – 8 Saat

 

 1. Ekip Oluşturma
 2. Ekibin Temel Prensiplerini Belirleme
 3. Proje Anlaşmaları ile İlgili Müzakere Yapma
 4. Ekip Üyelerini ve Paydaşları Yetkilendirme
 5. Ekip Üyelerine ve Paydaşlara Eğitim Verme
 6. Sanal Ekipler Oluşturma ve Onları Destekleme
 7. Projeyle İlgili Ortak Bir Fikir Oluşturma

 

B) Projeye Başlama – 10 Saat

 

 1. Uygun Olan Proje Metodolojisinin/Yöntemlerinin ve Uygulamalarının Belirlenmesi
 2. Kapsamın Planlanması ve Yönetilmesi
 3. Bütçe ve Kaynakların Planlanması ve Yönetilmesi
 4. Zaman Çizelgesinin Planlanması ve Yönetilmesi
 5. Ürünlerin/Teslimatların Kalitelerinin Planlanması ve Yönetilmesi
 6. Proje Planlama Aktivitelerinin Birleştirilmesi
 7. Tedariklerin Planlanması ve Yönetilmesi
 8. Proje Yönetişim Yapısının Kurulması
 9. Proje/Faz Kapanışının Planlanması ve Yönetilmesi

 

C) İşleri Yapma – 7 Saat

 

 1. Risklerin Değerlendirilmesi ve Yönetilmesi
 2. İş Değeri Teslim Edecek Şekilde Projenin Yürütülmesi
 3. İletişimin Yönetilmesi
 4. Paydaş Katılımının Sağlanması
 5. Proje Eserlerinin Oluşturulması
 6. Projedeki Değişikliklerin Yönetilmesi
 7. Projedeki Sorunların Yönetilmesi
 8. Proje Sürekliliği için Bilgi Aktarımının Sağlanması

 

D) İşleri Yolunda Yürütme – 6 Saat 30 Dakika

 

 1. Ekibe Liderlik Yapma
 2. Ekip Performansını Destekleme
 3. Engelleri, Zorlukları, ve Durdurucuları Ele Alma ve Ortadan Kaldırma
 4. Fikir Ayrılıklarını Yönetme
 5. Paydaşlarla İşbirliği Yapma
 6. İlgili Paydaşlara Mentorluk Yapma
 7. Ekip Performansını Geliştirmek için Duygusal Zekayı Kullanma

 

E) İş Ortamını Dikkate Alma – 3 Saat 30 Dakika

 

 1. Uygunluk Gereksinimlerini Yönetme
 2. Proje Faydalarını ve Değerini Değerlendirme ve Teslim Etme
 3. Dahili ve Harici İş Ortamı Değişikliklerini Değerlendirme ve Ele Alma
 4. Organizasyonel Değişimi Destekleme
 5. Süreçlerin Sürekli İyileştirilmesi için Çalışma

Sınava girmeyi hedefleyen ve eğitimini Authorized Training Partner (ATP) olan bir kurumdan almak isteyen kişiler için bu kurs uygundur.

 

 • Ekip oluşturma
 • Ekip performansını geliştirme
 • Ekibin yönetimi
 • Paydaş yönetimi
 • İş yönetimi
 • Proje başlangıcı
 • Proje planlaması
 • Proje yürütmesi
 • Proje izlemesi ve kontrolü
 • Proje kapanışı

 

Süre: 35 Saat


Metot: Bu kurs online olarak verilmektedir.


Lisan: Kurs dokümanları İngilizcedir. Eğitim dili Türkçe veya İngilizce olabilir.

 

PMI® akreditasyonuna sahip bu eğitime tam katılım gösterenlere, İstanbul Kurumsal Gelişim’e ait dijital katılım sertifikaları verilecektir. Verilecek olan sertifika PMP® Sınavına girmek için gerekli olan 35 saati karşılar.

 

Eğitimin PDU Kırılım Yapısı: 

Certificate Technical PDUs Leadership PDUs Strategic PDUs Total PDUs
PMP® 19 8 8 35,00
         

 

ONLINE - CANLI EĞİTİMLER
9 Ekim - 23 Ekim 2021
ONLINE - CANLI EĞİTİMLER
11 Aralık - 25 Aralık 2021