"Hayatımız Proje"

Osmaniye Valiliği

Osmaniye Valiliği

Osmaniye Valiliği AB Temas Noktası ve Projeler Koordinasyon Merkezi (ABPKM) 24.12.2014 tarih ve 213 sayılı valilik oluru ile "AB Temas Noktası ve Projeler Koordinasyon Merkezi Kurluş,Görev,Sorumluluk, Çalışma ve Faaliyet Yönergesi" yürürlüğe girerek hizmet vermektedir.

 

Ülkemizin Avrupa Birliği tam üyelik sürecinde AB topluluk programları ve Türkiye’nin katılımı doğrultusunda AB içindeki ekonomik ve sosyal dengelerin sağlanması ve sürdürülebilmesi amacıyla bir araç olarak kullanılan AB topluluk programları ve fonları ile Sosyal Destek Programını (SODES) kullanarak, Avrupa Birliğine adaylık sürecinde, Osmaniye İlinin, kullanıma açık AB ve diğer uluslararası kaynaklardan sağlanacak fonları kullanarak projeler yapmasını sağlamak, hazırlanan bu projelerin gerek sayısal gerekse içerik bakımından gelişmesini temin etmek, proje üretmek isteyen kamu ve sivil toplum kuruluşlarına Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları, sair yabancı ülke konsolosluklarının hibe destekleri, vakıf kuruluşlarının hibeleri ve AB Çerçeve ve Bölgesel Kalkınma programlarından etkin bir şekilde yararlandırmak ve potansiyel yararlanıcı kitlesi için bilgilendirme, tanıtım, rehberlik ve bilgi kaynaklarına ulaşım konusunda yönlendirme yapmak ve SODES programının İl genelinde yürütülmesini sağlamak. 

 

Osmaniye Valiliği çalışanlarının proje yönetimi eğitimleri için İstanbul Kurumsal Gelişim'i tercih ediyor.


Eylül 2015

Proje Yönetimi Metodolojisi ve Uygulamaları

 

Tarih: 31 Ağustos - 01 Eylül 2015

Eğitmen: Ali OTURAKLI, PMP®, REP

Danışmanlar