"Hayatımız Proje"

Ziraat Sigorta

Ziraat Sigorta

 

Ziraat Sigorta A.Ş. 11 Mayıs 2009 tarihinde kurulmuştur. Kuruluşu, 15 Mayıs 2009 tarihli Ticaret Sicil Gazetesi’nde ilan edilen Şirket, 31 Aralık 2009 tarihinde hayat dışı branşların tamamında ruhsat almış ve 1 Ocak 2010 tarihinde sigortacılık hizmetleri sunmaya başlamıştır.
 

Sektördeki ilk faaliyet yılını net kâr ile tamamlayan Ziraat Sigorta, mali kârın yanı sıra teknik kâr kaydetme başarısını da  ortaya koymuş, piyasaya güçlü ve iddialı bir giriş yapmıştır.İlerleyen  yıllarda başarısını devam ettiren Ziraat Sigorta kârlılığını sürdürmüş ve güçlü bir performans kaydederek faaliyetinin 5.yılında hayatdışı sigorta şirketleri arasında ilk 9 şirket arasında yeralma başarısını göstermiş,Bankasürans üretiminde ise sektör liderliğine ulaşmıştır.

 

Bu köklü kuruluş, çalışanlarının proje yönetimi eğitimi için İstanbul Kurumsal Gelişim'i tercih ediyor.


Şubat 2015

Proje Yönetimi Metodolojisi ve Uygulamaları
 

Tarih: 27 Şubat - 01 Mart 2015
Eğitmen: Can İZGİ, PMP®, REP