"Hayatımız Proje"

Kredi Kayıt Bürosu

Kredi Kayıt Bürosu

1990'lı yılların başından itibaren giderek önem kazanan ve hızla gelişen bireysel kredi pazarlama faaliyetleri, "Kredi Risk Yönetimi", "Müşteri İlişkileri Yönetimi" ve "Veri Ambarı Yönetimi" gibi çağdaş kavramları da beraberinde getirmiştir. Özellikle, bireysel kredi portföy hacminin hızla büyümesi, kredi kararı aşamasında kredi riskinin doğru olarak ölçülebilmesine olanak sağlayan yöntemlerin önemini daha da artırmıştır. 
 

Yukarıda bahsi geçen kavramlar için gerekli en önemli hammaddenin 'bilgi' olduğu gerçeğinden yola çıkılarak, kurumlar arasında kredi müşteri bilgilerinin paylaşımıyla ilgili kanun engelinin, 1993 yılında 3182 sayılı Bankalar Kanunu'nun 83. maddesine eklenen ve kredilerin takip ve kontrolüne olanak sağlayan bir hükümle aşılmasıyla birlikte mali kurumların ihtiyaç duyduğu "kurumlar arasında kredi müşterilerine yönelik bilgi paylaşımı" mümkün hale gelmiştir.
 

Bu yeni düzenleme doğrultusunda, Bankalar Birliği'nin de desteği ile, ana faaliyet konuları para ve sermaye piyasaları ile sigortacılık olan mali kurumlar arasında bireysel kredilerin takip ve kontrolünü sağlamak üzere gerekli olan bilgi paylaşımını gerçekleştirmek amacıyla, 1995 yılında 11 bankanın ortaklığı ile Kredi Kayıt Bürosu A.Ş. kurulmuştur.

 

Kurucu Üye konumundaki 11 bankanın 25 milyar TL sermaye payı ile toplam 275 milyar TL sermayeyle yola çıkan Şirketimiz'den üye statüsüne sahip olarak hizmet almak isteyen diğer kurumlar ise KKB A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından belirlenen üyelik tesis ücretini ödeyerek Kredi Referans Sistemi hizmetlerimizden faydalanma olanağına sahip olabilmektedirler.

 

KKB, çalışanlarının proje yönetimi eğitimleri için İstanbul Kurumsal Gelişim'i tercih ediyor.


Haziran 2014

Proje Yönetimi Metodolojisi ve Uygulamaları
 

Tarih: 02 - 03 Haziran 2014
Eğitmen: Birsen DEMİRHAN, PMP®, PMI-RMP®, REP