"Hayatımız Proje"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından önümüzdeki 5 yıllık dönem için hazırlanan Stratejik Plan kurumumuz yönetimi ve çalışanlarının, alanında uzman akademisyenlerin ve bağlı kuruluş personellerinin katılımlarıyla hazırlanmış; iç ve dış paydaşların fikir ve önerileri göz önüne alınarak oluşturulmuştur ve kurumun 5 yıllık amaç ve hedeflerini yansıtmaktadır. Stratejik Plan 2015-2019 Kasım 2014 meclisinde görüşüldükten sonra yürürlüğe girmiş ve kamuoyunun takdirine sunulmuştur.
 

Misyonumuz
Açığa çıkmamış ihtiyaçları karşılayacak hizmetleri, 21. yüzyılın yerel yönetim anlayışına uygun şekilde sunmak, belediye hizmetlerini kurumsal bir anlayışla mükemmelleştirirken şehrin kültürel kimliğini yaşatmak.


Vizyonumuz
Sürdürülebilir ve yenilikçi çözümlerle hayatı kolaylaştıran, şehircilik ve medeniyet adına küresel değer üreten marka kentin yerel yönetimi.


Kararlı, özgüven sahibi, cesur, atılımcı, yenilikçi öncü ve önder bir belediye olmayı esas kabul eden İBB, proje yönetimi eğiitmleri için İstanbul Kurumsal Gelişim'i tercih ediyor.


Ocak 2014

PMP® (Project Management Professional®) Sınavı Hazırlık Eğitim Programı

 

Tarih: 29 - 30 - 31 Ocak 2014
Eğitmen: Ayşin KURAN UMAN, PMP®, REP