"Hayatımız Proje"

Hazine Müsteşarlığı

Hazine Müsteşarlığı

Vizyonumuz
Ekonomik kalkınmanın sağlanmasında öncü ve kurumsal yönetimde model olarak kabul edilen bir kurum olmaktır.

Misyonumuz
Ülkemizin kalkınmasına katkıda bulunmak amacıyla, ekonominin tüm aktörleriyle işbirliği içerisinde, şeffaf, hesap verebilir ve etkin bir şekilde; kamu mali varlık ve yükümlülüklerini yönetmek, ekonomik, finansal ve sektörel politikalar ile düzenlemeleri oluşturmak, uygulamak, denetlemek ve uluslararası ekonomik ilişkilerin koordinasyonunu sağlamaktır.

İlkelerimiz

  • Şeffaf, hesap verebilir ve etik değerlere bağlı olmak
  • Objektif olmak
  • Güvenilir olmak
  • Tutarlı ve öngörülebilir olmak 
  • Uzmanlık ve liyakat esaslı olmak
  • İşbirliğine açık, yapıcı ve çözüm odaklı olmak
  • Yenilikçi ve öncü olmak
  • Etkin ve etkili olmak

Hazine Müsteşarlığı, çalışanlarının proje yönetimi eğitimleri için İstanbul Kurumsal Gelişim'i tercih ediyor.


Ekim 2013

Proje Yönetimi Metodolojisi ve Uygulamaları

 

Tarih: 08 - 09 Ekim 2013

Eğitmen: Can İZGİ, PMP®, REP