"Hayatımız Proje"

Hexagon Studio

Hexagon Studio

 

HEXAGON STUDIO, Ulaşım ve Savunma Sanayi Sektörlerinde faaliyet gösteren müşterilerinin Ürün Geliştirme Projeleri kapsamında Yetenek, Kapasite ve İletişim alanlarında destek sağlamaktadır. HEXAGON STUDIO, Otomotiv ve Savunma Sanayi firmalarının Ürün Geliştirme ekiplerinde mevcut olmayan yeteneği sağlamaktadır. Ürün Geliştirme Faaliyetleri kapsamında tasarım ve mühendislik çalışmaları farklı pek çok alanda uzmanlık gerektirmektedir. Bütün alanlarda uzman personel çalıştırmak yan sanayi ve anasanayi firmaları için oluşan maliyetler bakımından verimli bulunmamaktadır. Bu sebeple, şirketler sürekli yaptıkları ana faaliyetler konusunda çalışan uzmanları kendi bünyelerinde tutma ve daha az sıklıkla ihtiyaç duydukları konuları dışardan temin etme eğilimindedirler.

 

 

HEXAGON STUDIO, Anasanayi ve yan sanayi firmaları ile uluslararası mühendislik şirketlerine Ürün Geliştirme adımlarında ek kaynak kapasitesi sağlamaktadır. Yurtiçinde ve yurtdışında oluşan dinamikler sebebi ile, mühendislik iş yükü geçtiğimiz yıllara göre önemli derecede artmaktadır. Bu nedenle anasanayi ve yan sanayici firmaları, imkanlar dahilindeki kaynaklarla daha fazla araştırma geliştirme çalışmasına gerek duymaktadırlar. Bu, mevcut kadroların sayısal olarak yetersiz kaldığı koşullarda, benzer faaliyetler için dışdestek arama yoluna gitmeyi gerektirmektedir. Uluslararası mühendislik firmaları ise, rekabetçi pazar koşulları nedeni ile maliyetlerini azaltmak, üretkenliği arttırmak amacı ile gelişmekte olan ülkelerde bulunan mühendislik firmalarından aldıkları hizmetleri artırmaktadırlar.

 

 

Hexagon Studio, çalışanlarının proje yönetimi eğitimleri için İstanbul Kurumsal Gelişim'i tercih ediyor.

 


Eylül 2013

Proje Yönetimi Metodolojisi ve Uygulamaları

 

Tarih: 06 - 07 Eylül 2013

Eğitmen: Gökrem TEKİR, PMP®, REP

Danışmanlar