"Hayatımız Proje"

İstanbul Maden ve Metaller İhracatçıları Birliği

İstanbul Maden ve Metaller İhracatçıları Birliği

 

İMMİB'in İhracatçı Birlikleri öncelikli olarak, çalışma konularına giren alanlarda ülke ihracatının arttırılması, ihraç ürünlerinin çeşitlendirilmesi ve ihracata konu olan ürünlere rekabet gücü kazandırılmasına yönelik çalışmalarda bulunarak, üyelerine yardımcı olmaktadır. Bu çalışmalar:

 

 

İhracatçıları teşkilatlandırmak suretiyle ihracatı arttırmak ve ülke yararına gelişmesini sağlamak,
Bünyesinde topladığı ihracatçıların ihracat faaliyetlerini düzenlemek, mesleki faaliyetlerini ve ilişkilerini tanzim etmek,
İhracatın geliştirilmesi amacına yönelik olarak ihracatçıların yurtiçi ve yurtdışı temaslarını düzenlemek,
Tanıtım faaliyetleri kapsamında yurtiçi ve yurtdışı fuarlar organize etmek, organize edilmiş fuarlara katılımı sağlamak,
Potansiyel ülkelerden ülkemize Alım Heyetleri; ülkemizden potansiyel ülkelere Ticaret Heyetleri organizasyonları düzenlemek,
Anılan faaliyetler kapsamında yayınlar hazırlamak ve bunları ihracatçıların bilgisine sunmak,
Seminerler, toplantılar düzenleyerek ihracatçıları bilgilendirmek ve gelişmelerden haberdar kılmak,
Eğitim faaliyetleri düzenlemek.

 

 

İMMİB çalışanlarının proje yönetimi eğitim ihtiyaçları için İstanbul Kurumsal Gelişim'i tercih ediyor.

 


Aralık 2013

İleri Düzey Proje Yönetimi ve Uygulamaları

 

Tarih: 10 - 11 - 12 Aralık 2013

Eğitmen: Ayşin KURAN UMAN, PMP®, REP